Andrzej Duda podpisał kluczową ustawę. Rodzice dostaną 1500 zł

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka, zwaną „Aktywny rodzic” lub potocznie świadczeniem „babciowym”. Nowe przepisy wprowadzają trzy rodzaje świadczeń dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Zmiany mają na celu ułatwienie łączenia pracy zawodowej z opieką nad małymi dziećmi.

Fot. Shutterstock

Ustawa „Aktywny rodzic” przewiduje trzy formy pomocy dla rodziców:

  1. Aktywni rodzice w pracy, czyli tzw. babciowe – 1500 zł miesięcznie przez 24 miesiące (1900 zł dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami). Świadczenie można przeznaczyć na opiekę sprawowaną przez nianię lub babcię, a składki od umowy z opiekunem będą finansowane przez państwo do połowy minimalnego wynagrodzenia.
  2. Aktywnie w żłobku – do 1500 zł miesięcznie na dziecko (do 1900 zł dla dzieci z niepełnosprawnością) na pokrycie opłat za żłobek, klub dziecięcy lub opiekuna dziennego (bez kosztów wyżywienia). Pieniądze trafią bezpośrednio na konto placówki.
  3. Aktywnie w domu – 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące dla rodziców, którzy nie korzystają z innych form wsparcia lub ich dzieci nie uczęszczają do placówek opiekuńczych. Świadczenie przysługuje też na pierwsze i jedyne dziecko w wieku 12-35 miesięcy.

Elastyczność i zasady

Rodzice będą mogli wielokrotnie zmieniać rodzaj świadczenia w zależności od aktualnych potrzeb, ale na jedno dziecko przysługuje tylko jedno wsparcie miesięcznie. W przypadku opieki naprzemiennej kwota świadczenia zostanie podzielona między rodziców. Jeśli rodzice będą marnotrawić otrzymane środki, pomoc może być przekazywana w formie rzeczowej lub usługowej.

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 października 2024 r., a świadczenia będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wsparcie dla rodziców i rozwoju dzieci

Ustawa „Aktywny rodzic” to ważny krok w kierunku ułatwienia rodzicom godzenia pracy zawodowej z wychowaniem małych dzieci. Elastyczne formy wsparcia, dostosowane do różnych sytuacji życiowych, mogą zachęcić więcej osób do podejmowania zatrudnienia bez rezygnacji z opieki nad dzieckiem.

Szczególnie istotne wydaje się wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy często mierzą się z dodatkowymi wyzwaniami i kosztami. Wyższe kwoty świadczeń w ich przypadku to wyraz zrozumienia dla ich potrzeb.

Warto też zwrócić uwagę na mechanizmy zabezpieczające przed marnotrawieniem środków. Możliwość przekazywania pomocy w formie rzeczowej lub usługowej to ważny element, który ma zagwarantować, że wsparcie rzeczywiście trafi do dzieci.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]