Archeolodzy na stałe przy rozbudowie II linii metra. „Poprzednio budowa była wstrzymywana w sumie 16 razy”

Prace przy rozbudowie II linii metra odbywają się pod nadzorem archeologicznym a żadne z upamiętnień historycznych wydarzeń nie będzie zlikwidowane. Budowa jest prowadzona z ostrożnością i dbałością aby nie uchybić godności miejsc pamięci kaźni jej mieszkańców.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

Metro Warszawskie zawarło z Państwowym Muzeum Archeologicznym umowę na pełnienie nadzoru archeologicznego w czasie budowy odcinka północno-wschodniego i zachodniego II linii metra. Umowa zawarta została na 20 miesięcy. Przed rozpoczęciem prac budowlanych – dziś prowadzonych na Targówku i na Woli – naukowcy z muzeum wykonali kwerendę źródłową,aby ustalić miejsca historycznej zabudowy. Nadzorowane tereny obejmują obszary związane z rozwojem historycznym miasta, dlatego też możliwe są znaleziska związane z takimi wydarzeniami jak insurekcja kościuszkowska, powstanie listopadowe, I i II wojna światowa.

– Zdajemy sobie sprawę jak niezwykle ważne wydarzenia dla naszej historii miały miejsce tu, gdzie dziś trwa budowa metra. Dlatego prace prowadzone są z wielką uwagą i pod stałym nadzorem – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Całość prac budowlanych na sześciu stacjach obu odcinków II linii metra prowadzona jest pod stałym nadzorem archeologów; do każdej stacji delegowany jest specjalista posiadający stosowne uprawnienia. Osoby te obecne są w trakcie prowadzenia wszystkich prac ziemnych ingerujących w warstwy w których mogą wystąpić obiekty lub nawarstwienia antropogeniczne. W trakcie prac budowlanych prowadzona jest obserwacja odkrywanej ziemi, zaś dostępna powierzchnia sprawdzana jest wykrywaczem metali. W przypadku natrafienia na relikty archeologiczne, nawarstwienia antropogeniczne, szczątki ludzkie lub obiekty archeologiczne przeprowadzone zostaną interwencyjne badania wykopaliskowe.

Każdorazowo po natrafieniu na szczątki ludzkie powiadomiona zostanie policja, a w uzasadnionych przypadkach, gdy odnalezione zostaną szczątki ofiar walk lub zbrodni na ludności cywilnej – Instytut Pamięci Narodowej. Znaleziony materiał kostny poddany zostanie analizie w pracowni antropologicznej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Po zakończeniu badań pochówek odnalezionych i wydobytych szczątków nastąpi na wskazanym przez Wojewodę cmentarzu wojennym w Warszawie.

– Historycy Muzeum Powstania Warszawskiego służą radą i konsultacją, by pomóc w identyfikacji odnalezionych podczas budowy metra artefaktów oraz powiązaniu ich z tak ważnymi wydarzeniami historycznymi mającymi miejsce na tym terenie, jak Rzeź Woli, która została dokonana w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Głównym naszym zadaniem jest przywracanie pamięci o ofiarach eksterminacji mieszkańców warszawskiej Woli przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta. Dzięki rzeczom osobistym znalezionym podczas prac przy budowie metra istnieje szansa na rozpoznanie i ustalenie tożsamości zamordowanych w sierpniu 1944 roku mieszkańców stolicy – powiedział Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

W czasie budowy metra zadbamy także o upamiętnienia ważnych wydarzeń. Na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ocena stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci należy do IPN. Inwestor będzie każdorazowo konsultował z Instytutem działania związane z demontażem upamiętnień w czasie budowy, a także – o ile będzie to konieczne ze względu na prowadzone prace – uzgadniał ich przeniesienie w inne miejsce. Żadne z upamiętnień nie ulegnie likwidacji.

Podobna umowa na pełnienie nadzoru archeologicznego zawarta była podczas budowy odcinka centralnego. Piwnice Fabryki Drożdży z początku XX wieku (znaleziony na miejscu kamień węgielny datowany był na 1912r.), dawne pomieszczenia techniczne budynku PAST-y, pociski z czasów II wojny światowej – takie znaleziska towarzyszyły budowie centralnego odcinka II linii metra. Najliczniejsze odkrycia archeologiczne to pozostałości przedwojennej zabudowy stolicy, ale budowniczowie metra znaleźli również XVIII wieczne naczynia w jednej z piwnic przy ul. Świętokrzyskiej i pozostałości dawnej studni drewnianej z XIX wieku. Pirotechnicy natomiast wywieźli z placu budowy w sumie 450 sztuk amunicji, w tym ponad 100 pocisków artyleryjskich. Budowa metra była z tego powodu wstrzymywana w sumie 16 razy.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c