Archeolodzy przystąpili do badań historycznej pochylni w Porcie Czerniakowskim [NASZE ZDJĘCIE]

Rozpoczęły się badania archeologiczne towarzyszące pracom związanym z realizacją projektu „Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim” zleconym przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Na początku z pomocą koparek zdejmowana jest górna warstwa ziemi, zabezpieczane ziemią betonowe slipy z szynami, potem do pracy biorą się archeolodzy.

Prace w Porcie Czerniakowskim. Fot. Warszawa w Pigułce

Prace w Porcie Czerniakowskim. Fot. Warszawa w Pigułce

Prowadzone badania mają na celu całkowite odsłonięcie historycznej pochylni w granicach planowanej inwestycji. Wykonane zostaną też dodatkowe wykopy sondażowe, które pozwolą zweryfikować północną granicę zasięgu oryginalnego bruku. Działania te umożliwią dokonanie oceny stanu zachowania historycznej nawierzchni oraz pozwolą określić dalsze etapy projektowane i zakres prac.

Obecnie, korzystając z zalegającej na powierzchni pochylni grubej warstwy ziemi z gruzem, wykonawcy robót pod nadzorem archeologa usypali drogi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się sprzętu mechanicznego po terenie badań bez ryzyka zniszczenia substancji zabytkowej. Usypując hałdy ziemi zabezpieczono zachowane na betonowych podstawach szyny (tzw. slipy), służące niegdyś do wodowania i remontowania statków wiślanych, i przystąpiono do wykonania ścianek Larsena.

Ścianki Larsena, czyli profile z blachy falistej, wykorzystywane są między innymi jako szczelna ściana oporowa, rodzaj grodzi używanej podczas prac wodnych. Ich zastosowanie na terenie Portu Czerniakowskiego pozwoli osuszyć i rozpoznać archeologicznie rejon pochylni, który do tej pory znajdował się pod wodą. Ścianki montowane są już poza granicami betonowych slipów.

Na bieżąco prowadzona będzie dokumentacja archeologiczna: fotograficzna, pomiarowa, opisowa, ortofotograficzna i w miarę potrzeb rysunkowa. A po odsłonięciu całości zdecydujemy o zmianach w obecnym projekcie modernizacji pochylni.
Galeria

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.