Atak hakerski na znany bank. Wyciekły daty urodzenia, kwoty i numery NIP [07.07.2024]

W ostatnich dniach doszło do niepokojącego incydentu w sektorze finansowym. DG Immobilien Management (DGIM), spółka zależna DZ-Bank specjalizująca się w nieruchomościach, padła ofiarą poważnego ataku hakerskiego. Skutki tego naruszenia bezpieczeństwa mogą dotknąć dziesiątki tysięcy inwestorów, w tym również inwestorów z Polski.

Fot. Warszawa w Pigułce

Skala problemu jest znacząca. Według wstępnych informacji, wyciek danych może dotyczyć nawet kilkudziesięciu tysięcy klientów. Są to głównie osoby z Niemiec, które inwestowały w zamknięte fundusze nieruchomości Volksbanken i Raiffeisenbanken. Na razie nie wiadomo ilu jest poszkodowanych Polaków.

Eksperci podejrzewają, że zakres wykradzionych informacji może być bardzo szeroki. Wśród potencjalnie naruszonych danych znajdują się: adresy klientów, daty urodzenia, kwoty poszczególnych inwestycji oraz numery NIP. To wrażliwe informacje, które w rękach przestępców mogą stanowić poważne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa finansowego poszkodowanych.

DZ-Bank zareagował natychmiast po wykryciu ataku. Bank poinformował odpowiednie organy, w tym policję, prokuraturę i Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informacji (BSI). Podjęto również kontakt z klientami, których dane mogły zostać naruszone. Równocześnie wdrożono dodatkowe środki bezpieczeństwa w systemach informatycznych.

Rzeczniczka prasowa DZ-Bank wydała oświadczenie, w którym zapewniła, że bank jest w trakcie analizowania sytuacji. Podkreśliła również, że podjęto już wszystkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia systemów po włamaniu.

W związku z zaistniałą sytuacją, bank ostrzega swoich klientów przed potencjalnymi próbami oszustwa z wykorzystaniem skradzionych danych. Inwestorzy powinni zachować szczególną ostrożność w najbliższym czasie. Warto zwrócić uwagę na podejrzane e-maile, nietypowe listy oraz wszelkie próby kontaktu, które mogą wydawać się niepokojące. Klienci są proszeni o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji do banku.

Sytuacja rozwija się dynamicznie, a DZ-Bank zapewnia, że będzie na bieżąco informować o postępach w śledztwie i ewentualnych nowych zaleceniach dla klientów. Sprawa ta z pewnością będzie uważnie śledzona nie tylko przez poszkodowanych inwestorów, ale także przez cały sektor finansowy.

Co powinni zrobić klienci?

Po ataku hakerskim na DG Immobilien Management, spółkę zależną DZ-Bank, klienci powinni podjąć szereg działań zabezpieczających.

Zachować czujność
Klienci powinni być szczególnie wyczuleni na wszelkie podejrzane aktywności związane z ich danymi osobowymi i finansowymi. Należy uważnie monitorować swoje konta bankowe, karty kredytowe i inne instrumenty finansowe pod kątem nieautoryzowanych transakcji.

Śledzić komunikaty banku
Ważne jest, aby regularnie sprawdzać oficjalne kanały komunikacji DZ-Bank w poszukiwaniu aktualnych informacji i zaleceń. Bank prawdopodobnie będzie informował o rozwoju sytuacji i ewentualnych dodatkowych środkach bezpieczeństwa.

Zmienić hasła
Zaleca się natychmiastową zmianę haseł do wszystkich kont związanych z bankiem, a także do innych serwisów finansowych. Nowe hasła powinny być silne i unikalne dla każdego konta.

Uważać na phishing
Klienci powinni być szczególnie ostrożni wobec wszelkich e-maili, wiadomości tekstowych czy telefonów, które rzekomo pochodzą z banku. Przestępcy mogą próbować wykorzystać skradzione dane do przeprowadzenia ataków phishingowych.

Zgłaszać podejrzane aktywności
Wszelkie nietypowe próby kontaktu, podejrzane e-maile czy nieautoryzowane transakcje należy natychmiast zgłaszać do banku.

Rozważyć usługi monitorowania kredytu
Warto rozważyć skorzystanie z usług monitorowania kredytu, które mogą pomóc w szybkim wykryciu prób wykorzystania skradzionych danych do zaciągania kredytów lub otwierania nowych kont.

Aktualizować oprogramowanie
Należy upewnić się, że system operacyjny, programy antywirusowe i przeglądarki internetowe są aktualne, co może pomóc w ochronie przed nowymi zagrożeniami.

Zachować dokumentację
Warto zachowywać kopie wszelkiej korespondencji z bankiem oraz dokumentację podejmowanych działań zabezpieczających. Może to być przydatne w przypadku ewentualnych problemów w przyszłości.

Rozważyć zamrożenie kredytu
W niektórych przypadkach może być wskazane tymczasowe zamrożenie kredytu, co utrudni przestępcom wykorzystanie skradzionych danych do zaciągania nowych zobowiązań.

Skonsultować się z ekspertem
W razie wątpliwości lub obaw warto skonsultować się z ekspertem ds. bezpieczeństwa cybernetycznego lub prawnikiem specjalizującym się w prawie finansowym.

Pamiętajmy, że szybka reakcja i ostrożność mogą znacząco zmniejszyć ryzyko negatywnych konsekwencji wycieku danych. Klienci powinni traktować poważnie wszelkie zalecenia wydawane przez bank i nie wahać się pytać o dodatkowe informacje czy wsparcie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]