Awaria infrastruktury kolejowej. SKM-ki pomijają cztery stacje!

W związ­ku z awa­rią infra­struk­tu­ry kole­jo­wej na sta­cji WARSZAWA OCHOTA pocią­gi SKM linii S1, S2 oraz KM jadą­ce w kie­run­ku WARSZAWA ZACHODNIA kie­ro­wa­ne są przez sta­cje Warszawa Centralna z pomi­nię­ciem czte­rech sta­cji. Z kolei w związ­ku z awa­rią sie­ci trak­cyj­nej na sta­cji Legionowo Piaski wystę­pu­ją utrud­nie­nia w kur­so­wa­niu pocią­gów SKM linii S3.

Fot. SKM

Pociągi pomi­ną nastę­pu­ją­ce stacje:

  • Warszawa Stadion
  • Warszawa Powiśle
  • Warszawa Śródmiescie
  • Warszawa Ochota

Wprowadza się wza­jem­ne Honorowanie Biletów ZTM – KM w pocią­gach na odcin­ku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia w obu kie­run­kach oraz w auto­bu­sach i tram­wa­jach w cią­gach ulic:

  • al. Jerozolimskie,
  • al. Zieleniecka,
  • Targowa,
  • Kijowska pomię­dzy sta­cja­mi Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia

Możliwe opóź­nie­nia w kur­so­wa­niu pocią­gów, rela­cje skró­co­ne, odwołania.

W związ­ku z awa­rią sie­ci trak­cyj­nej na sta­cji Legionowo Piaski wystę­pu­ją też utrud­nie­nia w kur­so­wa­niu pocią­gów SKM linii S3. Jak infor­mu­je ZTM nastą­pi­ło wyłą­cze­nie ruchu pocią­gów na odcin­ku Wieliszew – Legionowo Piaski .

Uruchomiona zosta­ła zastęp­cza linia „Z” kur­su­ją­ca na odc. PKP Legionowo 03 – Michałów Reginów (przy­sta­nek na ul. Warszawskiej)

MICHAŁÓW REGINÓW ( w stro­nę Nieporętu – przy­sta­nek PKS) – Wczasowa – Kwiatowa – Piękna – Warszawska – Nowodworska – PKP MICHAŁÓW REGINÓW 0102 – Kościelna – Jana Pawła I – Piaskowa – PIASKOWA 0102 - Warszawska – Jagiellońska – Słowackiego – PKP LEGIONOWO 03.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.