Cała miejscowość niedaleko Warszawy uznana za zabytek!

10 lat trwały wysiłki rodziny Sobańskich o wpisanie miejscowości Guzów k. Żyrardowa do rejestru zabytków jako zachowany układ architektoniczny. Dzięki temu uda się uratować zespół parkowo-pałacowy i uchroni miejscowość przed przypadkową zabudową.

Pałac Sobańskich. Fot. Tomasz Kuran aka Meteor2017 / Wikipedia

Zespół parkowo-pałacowy to zamek oraz fabryka, czworaki, szkoła, kaplica, kordegarda pałacowa, dworskie budynki gospodarczymi i zachowany w całości układ dróg.  Pała jest uznawany za jedną z najciekawszych neorenesansowych rezydencji zbudowanych na Mazowszu w XIX wieku.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]