Chcą utworzyć park „Ogrody Mehoffera”

Mieszkańcy Białołęki chcą utworzyć zielony skwer przy ul. Mehoffera w Warszawie. Apelują do władz Dzielnicy o wycofanie się z planów sprzedaży zielonego terenu u zbiegu ulic Józefa Mehoffera i Strumykowej.

 

Fot. Materiały inicjatora

Fot. Materiały inicjatora

Treść petycji:

Szanowna Pani Burmistrz,

My, mieszkańcy Warszawy, a w szczególności Białołęki, apelujemy do władz Dzielnicy o wycofanie się z planów sprzedaży zielonego terenu u zbiegu ulic Józefa Mehoffera i Strumykowej (działki nr 47/4 i 50/1). Jest to niewielki obszar gęsto porośnięty starodrzewem, wpisujący się w zielony klimat jednej z najpiękniejszych białołęckich ulic, do których zalicza się ul. Józefa Mehoffera. Na terenie tym rośnie ok. 140 drzew, m.in. dęby szypułkowe, brzozy, wierzby, klony jesionolistne oraz topole. Gatunkiem dominującym jest szlachetny dąb szypułkowy, niektóre osobniki mają ponad 200 cm w obwodzie. Teren ten po odpowiednim zagospodarowaniu mógłby zapełnić lukę, jaką stanowi brak terenów rekreacyjnych w najbliższej okolicy. Najstarsze drzewa tworzą naturalne aleje, które idealnie mogłyby się wpisać w układ przyszłego parku.

Przyczynkiem do przekształcenia tego dzikiego terenu w miejsce wypoczynku dla okolicznych mieszkańców, miał być właśnie park utworzony w ramach projektu finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego. Niestety mieszkańcy zostali zaskoczeni informacją, że park mógłby powstać jedynie na ok. 1/3 tego terenu, na dodatek na działce bez drzew. Pozostałe działki planuje się sprzedać, co prawdopodobnie będzie oznaczać wycinkę drzewostanu i całkowite zaprzepaszczenie szansy na stworzenie w tej okolicy terenu o funkcjach wypoczynkowo-rekreacyjnych. Zwracamy przy tym uwagę na fakt, iż plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące najbliższej okolicy, przewidują przekształcenie niemalże wszystkich zielonych terenów w osiedla mieszkaniowe.

W obliczu tych planów, utrata rzeczonych działek, byłaby tym bardziej dotkliwa. Zastanawia nas fakt, że w dzielnicy, w której tak szybko wzrasta liczba mieszkańców, nie przewiduje się żadnych enklaw zieleni służących rekreacji  i wypoczynkowi. Zielone oblicze Tarchomina i Nowodworów, które przyciągnęło tak wielu nowych mieszkańców – podatników, zmienia się powoli w nieprzyjazną, betonową pustynię. Nie wykorzystuje się istniejącego potencjału dzikiej zieleni i unikalnego lokalnego ekosystemu oraz ignoruje potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę interesu lokalnej społeczności.

Należy wykorzystać potencjał tego terenu w taki sposób, aby mogli z niego skorzystać wszyscy. Miejsca sprzyjające sąsiedzkiej integracji powodują, iż mieszkańcy zaczynają się utożsamiać ze swoim miejscem zamieszkania, zatem w interesie Miasta i Dzielnicy jest chronić takie miejsca i inicjatywy. Położenie skweru, wśród dużych osiedli wielorodzinnych, gwarantuje, że miejsce to będzie tętnić życiem. Brak zagospodarowanej zieleni w najbliższym sąsiedztwie jest dodatkowym powodem, aby pozostawić to miejsce do użytku dla mieszkańców. Wobec powyższych argumentów apelujemy, aby niezależnie od tego, czy zostanie zrealizowany omawiany projekt złożony w ramach Budżetu Partycypacyjnego, teren ten nie został sprzedany, tylko pozostał do dyspozycji mieszkańców z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 

W imieniu mieszkańców
Renata Lewicka i Michał Salamon
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki

Mapka terenu:

mapkaterenu2

Fot. Materiały inicjatora

Zapraszamy do głosowania na projekt w Budżecie Partycypacyjnym w dniach 14.06 – 24.06

więcej informacji o projekcie na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/4663

 

 


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c