Chcecie wiedzieć, jak wygląda praca w warszawskiej fabryce bombek? [WIDEO]

Benefit TV nakrę­ci­ło inte­re­su­ją­cy mate­riał na temat bom­bek cho­in­ko­wych. Serwis odwie­dził war­szaw­ską Fabrykę Bombek FOGIEL. Zobaczcie, jak dużych umie­jęt­no­ści i pre­cy­zji wyma­ga pra­ca przy tych szkla­nych arcydziełach.

Źródło: Benefit TV / YouTube

Właściciele pod­kre­śla­ją, że pra­ca przy bomb­kach wyma­ga chi­rur­gicz­nej pre­cy­zji i miar­ki w oku. Jeżeli bowiem klient zaży­czy sobie np. 10 000 5 cm bom­bek, wszyst­kie muszą być jed­na­ko­we, a wszyst­kie robio­ne są ręcz­nie. Bez wąt­pie­nia potrze­ba też talen­tu! Bombki są pięk­nie dekorowane!

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.