Co zrobisz zanim umrzesz? Warszawiacy piszą o swoich marzeniach [ZDJĘCIA][WIDEO]

Jedni mają marze­nia gór­no­lot­ne – zdo­być tytuł inży­nie­ra, zało­żyć rodzi­nę. Inni o wie­le bar­dziej nie­re­al­ne – zro­zu­mieć kobie­ty. W dniach 23 do 29 listo­pa­da przed budyn­kiem wydzia­łu EiTi Politechniki Warszawskiej, stoi tabli­ca, na któ­rej każ­dy z Was może kolo­ro­wą kre­dą zapi­sać co chciał­by zro­bić zanim umrze. 

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

fot. Zanim Umrę/ Facebook

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.