Ćwiczenia antyterrorystów w Otwocku: zamach na wodociągi

W dniu 23 października br., miało miejsce ćwiczenie praktyczne, które odbyło się zgodnie z zaplanowanym scenariuszem. Zakładał on przeprowadzenie działań ratowniczych w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego przeprowadzonego w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Ćwiczeniem kierował powołany decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku insp. Dariusza Zalesińskiego- Sztab Akcji Policyjnej, której przewodził I Zastępca KPP w Otwocku podinsp. Andrzej Karpiński.

Fot. KPP Otwock

Fot. KPP Otwock

Przebieg ćwiczeń miał charakter bardzo dynamiczny, gdyż przewidywał po ataku terrorystów, włączenie do działań ratowniczych nie tylko policjantów podległych otwockiej komendzie. Na miejsce wezwano również funkcjonariuszy z Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji wraz z grupą minersko- pirotechniczną.

Scenariusz zakładał poza użyciem broni, obezwładnienie terrorystów, a także podłożenie ładunków wybuchowych i pożar. Akcję gaśniczą przeprowadzały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Otwocka oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu. Zorganizowany został również szpital polowy, gdzie ewakuowano rannych.

Na miejscu swoje działania podjęli stołeczni pirotechnicy, którzy przy użyciu robota odnaleźli, zabezpieczyli i dokonali neutralizacji materiału wybuchowego.

W przeciągu ostatnich 2 dni sprawdzaliśmy w praktyce rozwiązania wynikające z planów operacyjnych jednostek samorządowych, oraz przygotowanie służb i sił ratowniczych z terenu powiatu powołanych do realizacji działań ratowniczych i ochrony ludności w sytuacji zagrożenia. W ćwiczeniach, udział wzięli policjanci, strażacy i ratownicy, a także urzędnicy podlegli władzom samorządowym. Ze strony Policji w ćwiczeniach „Jesień 2015” udział wzięło 40 funkcjonariuszy, użyto 15 pojazdów służbowych, w tym specjalistyczne pojazdy takie jak:

  • Mobilne Centrum Monitoringu, wyposażone między innymi w 8 kamer mogących rejestrować i przekazywać obraz z odległości nawet 1000 metrów,
  • Mobilny Posterunek Policji, dzięki któremu Sztab Dowódcy Akcji Policyjnej, mógł znaleźć się w bezpośrednim sąsiedztwie wydarzeń i na bieżąco kierować działaniami.
  • Mogliśmy również sprawdzić, w jaki sposób policyjną pracę wspomagał:
  • Ambulans Pirotechniczny będący na wyposażeniu Grupy Minersko- Pirotechnicznej.

Te dwudniowe ćwiczenia miały wskazać podmiotom współdziałającym, jakie elementy współpracy naszych służb należy zmienić, zaktualizować lub poprawić. Zostaną one teraz przeanalizowane i stanowić będą dla nas wszystkich potencjał do dalszego szkolenia.

Po zakończeniu działań, podczas konferencji Pan Starosta Mirosław Pszonka podsumował ich przebieg. Według jego wstępnej oceny wszystkie założenia zostały w pełni zrealizowane, a współpraca z poszczególnymi służbami, inspekcjami i strażami przebiegała sprawnie i zgodnie ze scenariuszem. Ćwiczenia obserwowali burmistrzowie, wójtowie oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, a także licznie zabrana publiczność.

 


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.