Czy zabraknie pieniędzy na popularny program? Rząd pilnie interweniuje

Program „Pierwsze mieszkanie” bije rekordy popularności. Rząd musiał zainterweniować, bo kończą się pieniądze.

Fot. Warszawa w Pigułce

Minister Rozwoju Technologii, Marlena Maląg, w rozmowie z Polsat News, podkreśliła determinację rządu, by umożliwić korzystanie z programu co najmniej 75 tysiącom osób rocznie w 2023 i 2024. Jednakże, w obecnym roku liczba złożonych wniosków o dopłaty do rat przekroczyła już 90 tysięcy, co stanowi znaczne przekroczenie planowanego budżetu.

W odpowiedzi na tę sytuację, rząd zdecydował o zwiększeniu budżetu programu z 11,3 miliarda złotych do 16,1 miliarda złotych. Pomimo tego, istnieje obawa, że środki te mogą szybko się wyczerpać, biorąc pod uwagę bieżący popyt.

Program „Pierwsze mieszkanie” umożliwia otrzymanie kredytu na zakup pierwszego mieszkania. Kwota kredytu nie może przekroczyć 500 tys. zł, lub 600 tys. zł w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego z małżonkiem lub posiadania co najmniej jednego dziecka. Wymagany wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł, a w przypadku jego braku lub niepełnego wkładu, można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dopłaty do rat kredytowych przysługują przez 10 lat. Oprocentowanie kredytu w tym okresie wynosi 2% powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe. Program ten posiada jednak pewne ograniczenia – jeżeli kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub zakupi inną nieruchomość w okresie obowiązywania dopłat, straci prawo do nich, a otrzymane wsparcie będzie musiał zwrócić.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]