Czym był Kedyw, jak działała poczta i telekomunikacja w AK? Spacer z okazji 76. rocznicy powstania Armii Krajowej

Rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego, 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w AK, konspiracyjną organizację wojskową działającą na terenie Polski. Dowódcą został generał Stefan Rowecki „Grot”. AK była największą podziemną armią w okupowanej Europie.

Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie. Fot. Warszawa w Pigułce

W skład Armii Krajowej wchodziło około 200 organizacji wojskowych. AK przeprowadzała akcje zbrojne i sabotażowe, a także przygotowywała armię podziemną do powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich.

W okresie maksymalnej zdolności bojowej, w lecie 1943 roku, siły AK liczyły około 380 tysięcy żołnierzy. Organizacja miała charakter ogólnonarodowy i ponadpartyjny, swoim członkom stawiała wysokie wymagania.

W czasie spaceru dowiemy się czym była Armia Krajowa, jakie były powody jej powstania, jak była zorganizowana, czym był Kedyw i inne. Jak działała poczta, telekomunikacja, jaka była rola artystów i intelektualistów.

Ten spacer to już tradycja! Spotykamy się pod Novotelem od strony Marszałkowskiej o godzinie 11.00. Przejdziemy przez ważne miejsca Śródmieścia Północnego, a spacer skończymy pod PAStą.

Spacer poprowadzi Daniel Echaust, licencjonowany przewodnik miejski, wnuk powstańca warszawskiego, niezwykłej kobiety z oddziału minerek, która między innymi zaangażowana była przy pracach minerskich w osławionych Al. Jerozolimskich.

Spacer odbędzie się w sobotę w godzinach 11:00 – 13:00. Zbiórka pod hotelem Novotel (ul. Marszałkowska 94/98). Spacer potrwa ok 2h.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]