Deklaracja polityczna Warszawy w Pigułce

Ponieważ nie­któ­rzy użyt­kow­ni­cy nasze­go fanpage’a pro­szą nas o dekla­ra­cję poli­tycz­ną oto ona:

Eskimos

Ponadto wie­rzy­my w lata­ją­ce­go potwo­ra spa­ghet­ti, Światowida, rusał­kę oraz oczy­wi­ście Syrenkę Warszawską, któ­rą trzy­ma­my u nas w wan­nie (mamy prysz­nic, ale i tak hej­te­rzy posą­dzą nas o wan­nę). Robimy sobie ope­ra­cję pla­stycz­ną, aby upodob­nić się do Justina Biebera i Kim Kardashian, a nasz lata­ją­cy dywan par­ku­je­my na dachu Pałacu Kultury. Poza tym nasz naczel­ny star­tu­je w wybo­rach pre­zy­denc­kich, a według naj­now­sze­go son­da­żu insty­tu­tu badaw­cze­go Papui-Nowej Gwinei ma szan­se wygrać w pierw­szej turze.

A TAK ZUPEŁNIE POWAŻNIE: JESTEŚMY APOLITYCZNI I ZAWSZE BĘDZIEMY 🙂 KAŻDY OBYWATEL MA JEDNAK PRAWO DO SWOICH POGLĄDÓW. DLATEGO ZAWSZE BĘDZIEMY PIĘTNOWAĆ BEZMYŚLNOŚĆ, NEPOTYZM I TRWONIENIE PUBLICZNYCH PIENIĘDZY. NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY BĘDZIE TO PRAWICA, LEWICA CZY ŚRODKOWICA. MIŁEGO WEEKENDU 🙂

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.