Developer zajmie się oczyszczeniem skażonego terenu na Woli „historyczne zanieczyszczenie gruntów”

W dniu 8 lutego br. BPI Polska uczestniczyło w spotkaniu roboczym w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy z udziałem Pani Dyrektor Ewy Gawor oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Biura Ochrony Środowiska, Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Fot. Pixabay / UD Wola

Fot. Pixabay / UD Wola

Podczas spotkania BPI Polska potwierdziło swoje zobowiązanie do usunięcia historycznych zanieczyszczeń gruntów na terenie inwestycji Wola Libre przy ul. Obozowej 20 w Warszawie. Plan prac został ponownie skonsultowany ze wszystkimi uczestniczącymi instytucjami, które potwierdziły, że metodologia remediacji zaproponowana przez dewelopera nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Ponadto ustalono, że oczyszczenie gruntów powinno nastąpić jak najszybciej. Stan jakości powietrza będzie na bieżąco monitorowany przy współpracy BPI z Sanepid’em i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Jednocześnie WIOŚ zobowiązał się dodatkowo monitorować stan powietrza ustawiając w okolicy prowadzenia prac Mobilne Laboratorium.

Jednocześnie firma BPI Polska pragnie zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie w mediach oraz na portalach społecznościowych pojawiły się informacje, które mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną odnośnie planowanego oczyszczania gruntów na terenie inwestycji przy ul. Obozowej 20 i przedstawia fakty na ten temat.

Zdiagnozowana sytuacja i podjęte kroki

Po rozpoczęciu budowy osiedla Wola Libre odkryliśmy, że zastane warunki gruntowe nie odpowiadają tym, których oczekiwaliśmy na początku realizacji inwestycji.Budowa osiedla została wstrzymana latem 2015 roku, natychmiast po odkryciu występowania niezidentyfikowanych zapachów chemicznych. Teren inwestycji został odpowiednio zabezpieczony.

W celu ustalenia przyczyny zleciliśmy przeprowadzenie szczegółowych badań. Wyniki wskazały historyczne zanieczyszczenie części gruntów na terenie inwestycji przede wszystkim w postaci oleju i substancji pochodnych, a także kilku metali ciężkich. Porównując zdjęcia lotnicze działki inwestycji zarówno sprzed wojny jak i po wojnie, można przypuszczać, że na tym terenie była prowadzona działalność przemysłowa.

Znalezione substancje stanowią zanieczyszczenie gruntów, powinny zostać jak najszybciej i w pełni usunięte. Pragniemy podkreślić, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób, które nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu. Bezpieczeństwo ekipy odpowiedzialnej za usuwanie skażonych gruntów jest również zagwarantowane. Osoby przebywające na terenie budowy będą wyposażone w odpowiednie stroje i sprzęt ochronny, który jest wymagany wyłącznie na terenie inwestycji.

Bezpieczne i trwałe usunięcie skażonych gruntów

Jako firma, która hołduje zasadom zrównoważonego rozwoju, korzystając również z doświadczenia naszej Grupy w rozwiązywaniu tego typu sytuacji w innych krajach, podjęliśmy decyzję o usunięciu na nasz koszt tych historycznych zanieczyszczeń postępując zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Zanieczyszczenia znajdują się w precyzyjnie określonych miejscach i na określonych głębokościach. Przeprowadzenie wszystkich prac związanych z ich usunięciem powierzyliśmy spółce Menard, międzynarodowej firmie, które specjalizuje się w tego typ pracach. Szczegółowy plan wraz
z pełną ekspertyzą i metodologią zostały przedstawione i skonsultowane ze wszystkimi odpowiednimi instytucjami, w tym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Planowane prace będą prowadzone pod ścisłym nadzorem i z zachowaniem najwyższych środków ostrożności w sposób, który będzie bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i sąsiedztwa. Cała operacja potrwa od 3 do 4 miesięcy. Planujemy między innymi odgazowanie gruntu, postawienie tymczasowych namiotów w miejscach wydobywania zanieczyszczeń, montaż punktów do czyszczenia samochodów wyjeżdżających z placu budowy. Ponadto na terenie inwestycji codzienne prowadzone są badania czystości powietrza, które nie wykazują żadnych przekroczeń. System monitoringu do kontroli jakości powietrza będzie działał przez cały okres trwania operacji usuwania znalezionych substancji chemicznych. Wyniki pomiarów powietrza będą przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Sanepidu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dodatkowo zapewnił, że będzie monitorować czystość powietrza za pomocą mobilnego laboratorium ustawionego w okolicy placu budowy. Dzięki temu będzie można porównać wyniki badań, co zapewni dodatkowe bezpieczeństwo mieszkańcom. Plan prac gwarantuje również bezpieczeństwo osobom pracującym przy usuwaniu zanieczyszczonych gruntów, które będą wyposażone w odpowiednie stroje i sprzęt ochronny. Prace związane z wznoszeniem budynków Wola Libre nastąpią dopiero po całkowitym oczyszczeniu gruntów ze wszystkich znalezionych substancji.

Troska o zdrowie mieszańców i stała komunikacja na temat przeprowadzanych prac

Pragniemy podkreślić, że rozumiemy obawy mieszkańców. Dlatego o planowanych pracach poinformowaliśmy ich najpierw w liście, następnie przez newsletter, który przygotowaliśmy w związku z wieloma pytaniami dotyczącymi zaplanowanych prac. Zamierzamy informować mieszkańców regularnie na temat kolejnych etapów prac związanych z oczyszczaniem gruntu.

Zaplanowane prace przeprowadzimy zgodnie z zatwierdzoną metodologią w  sposób, który nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. Specjalistyczna firma z jaką współpracujemy monitoruje na bieżąco wpływ zanieczyszczeń na otoczenie przy zaangażowaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i WIOŚ,  Substancje chemiczne znalezione w gruncie zostaną usunięte w sposób bezpieczny dla mieszkańców okolicznych osiedli, co w konsekwencji w pełni rozwiąże problem.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c