Do Lidla trafiły rzadko spotykane, fioletowe ziemniaki. Co to takiego i jak to się je?

Z zewnątrz są ciem­non­iebieskie, wewnątrz fio­le­towe. Na pół­ki Lid­la trafiły rzad­ko spo­tykane w sklepach ziem­ni­a­ki. Vitelotte, bo tak nazy­wa­ją je Fran­cuzi są dość rzad­kim towarem, warto więc spróbować.

By Cschleier­ma­ch­er at Eng­lish Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23438694

Ziem­ni­a­ki warto kupić z kilku powodów. Po pier­wsze, odmi­ana ta jest bard­zo zdrowa. Dzię­ki licznym prze­ci­wut­le­ni­ac­zom obniża­ją ciśnie­nie krwi, zmniejsza­ją ryzyko wys­tąpi­enia chorób układu krwionośnego i nowot­worów. Poza tym mają typowe dla ziem­ni­a­ka skłąd­ni­ki taki, jak wit­a­miny, sole min­er­alne, błon­nik i potas.

Po drugie warto poz­nać smak ziem­ni­aków. Jed­ni nie czu­ją żad­nej różni­cy, drudzy mówią o orze­chowym pos­maku. Najczęś­ciej poda­je się je gotowane, bo taka for­ma nie pozbaw­ia ziem­ni­aków wartoś­ci odży­w­czych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.