Dopadli posła PiS pod ścianą. Interweniować musiała policja [WIDEO]

Jeden z posłów PiS wyszedł z gma­chu Sejmu bez żad­nej ochro­ny i udał się do domu. Skutek był łatwy do prze­wi­dze­nia. Został roz­po­zna­ny i osa­czo­ny przez gru­pę protestujących.


Tożsamość posła, ze wzglę­du na nie­wy­raź­ny obraz, nie jest zna­na, choć nie­któ­rzy inter­nau­ci mówią, że jest to Grzegorz Janik z Rybnika.

Po wyj­ściu z gma­chu Sejmu poseł został roz­po­zna­ny i oto­czo­ny przez gru­pę pro­te­stu­ją­cych. Zaczęli skan­do­wać „będziesz sie­dział”. Polityk został posta­wio­ny pod ścia­ną, ale do jego obro­ny ruszy­ła poli­cja, któ­ra odpro­wa­dzi­ła go w bez­piecz­ne miejsce.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.