Dramat Polaków nadchodzi wielkimi krokami! Sytuacja jest tragiczna [10.07.2024]

Najnowsze badanie „Barometr Oszczędności 2023” przeprowadzone przez Krajowy Rejestr Długów (KRD) rzuca światło na coraz trudniejszą sytuację finansową polskich gospodarstw domowych. Wyniki badania są alarmujące i wskazują na pogłębiające się problemy ekonomiczne znacznej części społeczeństwa.

Fot. Warszawa w Pigułce

Według badania KRD, aż 20% Polaków nie posiada żadnych oszczędności, co stawia ich w niezwykle trudnej sytuacji w przypadku nieprzewidzianych wydatków lub utraty źródła dochodu. Dodatkowo, 25% obywateli dysponuje zaledwie kwotą do 5 tys. zł oszczędności, co w najlepszym przypadku wystarczyłoby na pokrycie miesięcznych wydatków.

Sytuację pogarsza rosnące zadłużenie. KRD alarmuje, że średnie zadłużenie konsumenta wynosi obecnie 20,5 tys. zł, a łączna kwota zaległości sięgnęła astronomicznej sumy 44,2 mld zł. Rok 2023 przyniósł rekordową liczbę 21 tys. upadłości konsumenckich, co świadczy o skali problemu.

Jedną z głównych przyczyn pogarszającej się sytuacji finansowej Polaków jest utrzymująca się inflacja. Mimo solidnych spadków, nadal w czerwcu wynosiła 2,6 proc. Pomimo nominalnych wzrostów wynagrodzeń, realna siła nabywcza zarobków spadła, co ogranicza możliwości oszczędzania i prowadzi do paradoksalnej sytuacji, w której mimo wyższych płac, Polacy stają się coraz biedniejsi.

Sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu od 1 lipca, kiedy to wygasła tarcza antyinflacyjna, która do tej pory chroniła polskie gospodarstwa domowe przed gwałtownym wzrostem cen energii, gazu i ciepła. Podwyżki w tym roku są znaczne i wyniosą nawet kilkaset zł. Eksperci są zgodni co do tego, że intencje rządu są słuszne – zrobił to, by inflacja jeszcze bardziej spadła. Mimo to konsekwencje tych zmian będą dotkliwe.

Podwyżki gazu i prądu już weszły w życie

Najnowsze decyzje Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i rządu przynoszą niepokojące wieści dla polskich gospodarstw domowych. Zatwierdzone podwyżki cen gazu i energii elektrycznej będą miały znaczący wpływ na budżety Polaków, szczególnie w obliczu trwającego kryzysu finansowego.

Gaz drożeje bardziej niż przewidywano

URE zatwierdził nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu, która przewiduje wzrost cen o 20%. To więcej niż wcześniejsze prognozy Ministerstwa Klimatu, które mówiły o 15% podwyżce. W praktyce oznacza to, że przy miesięcznym rachunku wynoszącym 100 zł, należy spodziewać się wzrostu o 20 zł. Sytuacja jest jeszcze poważniejsza dla osób ogrzewających domy gazem – przy rachunkach rzędu 2000 zł w sezonie grzewczym, podwyżka może sięgnąć nawet 400 zł.

Energia elektryczna – podwyżki mniejsze niż przewidywano, ale wciąż znaczące podwyżki

W przypadku energii elektrycznej sytuacja jest nieco lepsza, choć nadal niepokojąca. Cena 1 MWh wzrośnie z 412 zł do 500 zł dla gospodarstw domowych oraz 693 zł dla samorządów, obiektów użyteczności publicznej i małych oraz średnich firm. URE szacuje, że maksymalny wzrost rachunków wyniesie 23%, co przy miesięcznym rachunku 200 zł oznacza dodatkowy wydatek około 46 zł.

Całkowity wzrost opłat za prąd i gaz w ciągu najbliższych 6 miesięcy będzie zależeć od indywidualnego zużycia energii. Szacuje się, że dodatkowe koszty mogą wynieść od około 400 zł (dla gospodarstw nieogrzewanych gazem) do około 670 zł (dla domów ogrzewanych gazem).

Szczególnie dotkliwe podwyżki czekają osoby ogrzewające domy energią elektryczną. Przy obecnym rocznym koszcie ogrzewania prądem domu o powierzchni 150 m2 wynoszącym około 5 tys. zł, należy spodziewać się dodatkowych 575 zł tylko za ogrzewanie w sezonie grzewczym. Łącznie z innymi kosztami energii, wzrost może sięgnąć nawet 1000 zł w ciągu pół roku.

Nadchodzi ubóstwo energetyczne

Ubóstwo energetyczne staje się realnym zagrożeniem dla milionów polskich gospodarstw domowych. Rosnące ceny energii mogą sprawić, że coraz więcej osób będzie miało trudności z opłaceniem rachunków za prąd, gaz czy ogrzewanie, co może prowadzić do poważnych konsekwencji społecznych i zdrowotnych.

Rząd zapowiada wprowadzenie nowych środków wsparcia, takich jak bony energetyczne. Jednak skuteczność tych działań pozostaje kwestią otwartą. Eksperci podkreślają, że potrzebne są kompleksowe i długofalowe rozwiązania, które nie tylko złagodzą bieżące problemy, ale też stworzą fundamenty pod stabilny wzrost gospodarczy i poprawę sytuacji finansowej obywateli.

Sytuacja finansowa Polaków wymaga pilnej uwagi i działań na wielu frontach. Konieczne jest nie tylko doraźne wsparcie dla najbardziej potrzebujących, ale też systemowe rozwiązania mające na celu zwiększenie odporności finansowej gospodarstw domowych. Edukacja ekonomiczna, promowanie oszczędzania i odpowiedzialnego zarządzania budżetem domowym, a także tworzenie warunków do wzrostu płac realnych to tylko niektóre z obszarów wymagających interwencji.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]