Dzieci odkryły ciało w Jeziorku Czerniakowskim. „Trwają oględziny z udziałem prokuratora i technika kryminalistyki”

W Jeziorku Czerniakowskim, oko­ło godzi­ny 14.00 dwój­ka nasto­lat­ków odkry­ła cia­ło kobie­ty. Natychmiast powia­do­mi­li o tym swo­ich rodzi­ców, a ci zawia­do­mi­li policję.

Zdjęcie poglą­do­we. Fot. policja.pl

„Przy pomo­cy stra­ży pożar­nej wydo­by­to cia­ło kobie­ty z wody” – mówi nam asp. sztab. Robert Koniuszy, Oficer Prasowy komen­dy na Mokotowie – „Na miej­scu trwa­ją czyn­no­ści z udzia­łem pro­ku­ra­to­ra i tech­ni­ka kry­mi­na­li­sty­ki. Policjanci pra­cu­ją też nad usta­le­niem toż­sa­mo­ści kobie­ty”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.