Dzieci z rodzin wielodzietnych mogą jeździć za darmo komunikacją… jednak nie wszystkie [AKTUALIZACJA]

Wedle polskiego prawa za rodzinę wielodzietną należy uznać rodzinę z trójką lub więcej dzieci. Tymczasem według ZTM do bezpłatnych przejazdów według ZTM uprawnione są dzieci z rodzin „4+”. O wyjaśnienie poprosiliśmy rzecznika ZTM. [AKTUALIZACJA PONIŻEJ]

Fot. ZTM

Fot. ZTM

W najnowszej informacji prasowej ZTM czytamy:

Uprzejmie przypominamy, że bilety dla rodzin wielodzietnych można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM po przedstawieniu stosownych dokumentów.

Jak wyrobić karty dla dzieci z rodzin wielodzietnych?
Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są uczące się dzieci z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia.
Poprzez rodzinę należy rozumieć „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”. W związku z tym, warunkiem jest aby wymienione we wniosku osoby zamieszkiwały wspólnie pod jednym adresem w Warszawie.
Aby otrzymać karty dla dzieci wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny dziecka) musi wypełnić „Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla dzieci z rodzin posiadających czworo lub więcej dzieci”, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:
1) dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego (wnioskodawcy) – do wglądu,
2) w przypadku dzieci i młodzieży od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia – ważne legitymacje szkolne lub inne dokumenty ze zdjęciem potwierdzające datę urodzenia. Dokument zostanie poświadczony „za zgodność z oryginałem” przez pracownika POP
3) w przypadku młodzieży od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia – ważne legitymacje szkolne lub studenckie. Dokument zostanie poświadczony „za zgodność z oryginałem” przez pracownika POP
4) dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa, (np. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci). Okazywane dokumenty zostaną poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez pracownika POP. W przypadku rodzin rekonstruowanych niezbędne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia we wniosku przez obydwoje rodziców/opiekunów. Każdy z rodziców/opiekunów prawnych potwierdza stopień pokrewieństwa w stosunku do dzieci własnych.
W ramach udogodnienia, w przypadku osób zameldowanych w Warszawie istnieje możliwość sprawdzenia w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM, stopnia pokrewieństwa pomiędzy wymienionymi we wniosku członkami rodziny.

[AKTUALIZACJA] Okazało się, że nie zaszedł tu żaden błąd – rzeczywiście zniżka przysługuje rodzinom z czwórką dzieci. Nie jest to jednak zła wola ZTM:

„Nie wynika to żadnego widzimisię ZTM. Takie kryteria sa przyjęte uchwałą rady.” – odpowiada nam Igor Krajnow, rzecznik ZTM – „A jeszcze stosunkowo niedawno bezpłatnie mogły jeździć wyłącznie dzieci z rodzin, w których jest pięcioro dzieci.”

Rzecznik przypomina jednak, że rodziny w trójką dzieci nie są wcale pomijane, jeżeli chodzi o zniżki:
„Jeśli chodzi o dzieci z rodzin, w których jest troje dzieci to one i tak maja ogromna ulgę w opłatach za przejazdy komunikacja miejska. Jeśli ich rodzice mieszkają w Warszawie i w niej płacą podatki to dzieci mogą kupować bilety roczne za 99 zł. Ważne są na nieograniczona liczbę przejazdów na obszarze obu stref komunikacyjnych. To wychodzi niewiele ponad 8 zł za miesiąc korzystania z komunikacji.”

 

 


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.