Dziś Czarny Wtorek. Warszawę czekają ogromne utrudnienia

Wzorem zeszłe­go roku przez Warszawę przej­dzie marsz śro­do­wisk doma­ga­ją­cych się libe­ra­li­za­cji pra­wa abor­cyj­ne­go. W tym cza­sie war­sza­wia­ków cze­ka­ją ogrom­ne utrudnienia. 

Fot. Warszawa w Pigułce

Zgromadzenie publiczne i przemarsz w dniu 3 października br.

dn. 03.10.2017 (wto­rek)

W dniu 3.10.2017 r. w ramo­wych godz. ok. 17:00 – 19:30 odbę­dzie się zgro­ma­dze­nie publicz­ne przed PKiN, a następ­nie prze­marsz na tra­sie Al. Jerozolimskie (jezd­nia płn.) – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – pl. Zamkowy.

W związ­ku z powyż­szym wpro­wa­dzo­ne zosta­ną zmia­ny w kur­so­wa­niu auto­bu­sów i tramwajów:

ETAP 1

Zamknięte dla ruchu: Al. Jerozolimskie (jezd­nia płn. skrzy­żo­wa­nia z ul. Emilii Plater do ron­da Dmowskiego), ul. Marszałkowska i ul. Królewska (do pl. Małachowskiego)

AUTOBUSY

E-2, 107 tyl­ko w kie­run­ku Płocka –Szpital, Esperanto:
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/ pl. Piłsudskiego: pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorska – pl. Bankowy i dalej swo­imi trasami

102, 105 w kie­run­ku PKP Olszynka Grochowska, Browarna:
od skrzy­żo­wa­nia Grzybowska / Królewska / pl. Grzybowski: pl. Grzybowski – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Świętokrzyska i dalej swo­imi trasami,

w kie­run­ku Młynów, Os. Górczewska:
od skrzy­żo­wa­nia Królewska / pl. Piłsudskiego: pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorska – pl. Bankowy – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Grzybowska i dalej swo­imi trasami

117, 507 tyl­ko w kie­run­ku Dw. Centralny:
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa –Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY

127 tyl­ko w kie­run­ku Nowe Włochy (kur­sy podstawowe):
od skrzy­żo­wa­nia Książęca / pl. Trzech Krzyży / Nowy Świat: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa –Chałubińskiego– Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Centrum (kur­sy skrócone):
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Świętokrzyska: Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski – PL. GRZYBOWSKI 01,

w kie­run­ku Nowe Włochy (kur­sy skrócone):
PL. GRZYBOWSKI 01 – pl. Grzybowski – Grzybowska – al. Jana Pawła II
 – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

128, 175 tyl­ko w kie­run­ku Szczęśliwice, Lotnisko Chopina:
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa –Chałubińskiego– Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami

131, 501, 519, 522, 525 tyl­ko w kie­run­ku Dw. Centralny:
od pl. Konstytucji: Koszykowa – Chałubińskiego– al. Jana Pawła II – DW. CEMTRALNY

Uwaga! Na pl. Konstytucji obo­wią­zu­je przy­sta­nek PL. KONSTYTUCJI 02

158, 521 tyl­ko w kie­run­ku CH Reduta, Szczęśliwice:
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa –Chałubińskiego– Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

171 tyl­ko w kie­run­ku Nowe Bemowo:
od skrzy­żo­wa­nia Książęca / pl. Trzech Krzyży / Nowy Świat: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa –Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie– Emilii Plater i dalej swo­ją trasą

178 w obu kierunkach:
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – al. Solidarności – pl. Bankowy – Senatorska – Miodowa i dalej swo­ją trasą

227 w kie­run­ku Bródno-Podgrodzie:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater / Świętokrzyska: Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Bielańska – Senatorska – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Dw. Centralny:
od skrzy­żo­wa­nia Andersa/ al. Solidarności / pl. Bankowy: al. Solidarności – al. Jana Pawła II– DW. CENTRALNY

517 tyl­ko w kie­run­ku Ursus-Niedźwiadek (kur­sy podstawowe):
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa –Chałubińskiego– Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

tyl­ko w kie­run­ku Ursus-Niedźwiadek (kur­sy skró­co­ne z pl. Trzech Krzyży):
od pl. Trzech Krzyży: zawrot­ka na pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa –Chałubińskiego– Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

518 w kie­run­ku Nowodwory:
od ron­da ONZ: Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – pl. Bankowy – Senatorska – Miodowa i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Dw. Centralny:
od skrzy­żo­wa­nia Miodowa / Senatorska: Senatorska – pl. Bankowy – al. Solidarności – al. Jana Pawła II- Świętokrzyska – Emilii Plater i dalej swo­ją trasą

520 w kie­run­ku Marysin:
od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / al. Jana Pawła II: al. Jana Pawła II – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Płocka -Szpital:
od pl. Konstytucji: Koszykowa –Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – al. Solidarności i dalej swo­ją trasą

Uwaga! Na pl. Konstytucji obo­wią­zu­je przy­sta­nek PL. KONSTYTUCJI 02

TRAMWAJE

WYŚCIGI – … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – … – ŻERAŃ WSCH.

15 P+R AL. KRAKOWSKA – … – Nowowiejska –al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – … – MARYMONT-POTOK

18 WORONICZA – … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – … – RATUSZOWA-ZOO

35 WYŚCIGI – … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – … – NOWE BEMOWO

ETAP 2

Zamknięte dla ruchu: ul. Marszałkowska, ul. Królewska i ul. Krakowskie Przedmieście

AUTOBUSY

E-2 w kie­run­ku Wilanów:
od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / al. Jana Pawła II: al. Jan Pawła II – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Płocka- Szpital:
od ron­da de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – al. Solidarności i dalej swo­ją trasą

102, 105 w obu kierunkach:
od skrzy­żo­wa­nia Świętokrzyska / Nowy Świat: Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski – Grzybowska i dalej swo­imi trasami

107 w kie­run­ku Kierbedzia:
od skrzy­żo­wa­nia Andersa/ al. Solidarności / pl. Bankowy: al. Solidarności – al. Jan Pawła II – Al. Jerozolimskie – Krucza i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Esperanto:
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie / Krucza: Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – Nowolipki i dalej swo­ją trasą

111 w kie­run­ku Esperanto:
od ron­da de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Bielańska – Senatorska – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Gocław:
od skrzy­żo­wa­nia Andersa/ al. Solidarności / pl. Bankowy: al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

116, 180, 503 w kie­run­ku Chomiczówka, Konwiktorska:
od ron­da de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – al. Jan Pawła II – al. Solidarności – pl. Bankowy – Senatorska– Miodowa i dalej swo­imi trasami,

w kie­run­ku Wilanów, Natolin Płn.:
od skrzy­żo­wa­nia Miodowa/ Senatorska: Senatorska – pl. Bankowy – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­imi trasami

127 w kie­run­ku Centrum (kur­sy skrócone):
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Świętokrzyska: Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski – PL. GRZYBOWSKI 01,

w kie­run­ku Nowe Włochy (kur­sy skrócone):
PL. GRZYBOWSKI 01 – pl. Grzybowski – Grzybowska – al. Jana Pawła II
 – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

128, 175 w kie­run­ku pl. Piłsudskiego:
od ron­da Czterdziestolatka: al. Jan Pawła II – al. Solidarności – pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – Focha – PL. PIŁSUDSKIEGO,

w kie­run­ku Szczęśliwice, Lotnisko Chopina:
od skrzy­żo­wa­nia Moliera / Senatorska: Senatorska – pl. Bankowy – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami

178 w obu kierunkach:
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – al. Solidarności – pl. Bankowy – Senatorska – Miodowa i dalej swo­ją trasą

222 w kie­run­ku Bielańska:
od ron­da de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – al. Jan Pawła II – al. Solidarności – Bielańska– BIELAŃSKA,

w kie­run­ku Spartańska:
od skrzy­żo­wa­nia Bielańska / Senatorska/ Wierzbowa: Senatorska – pl. Bankowy – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­imi trasami

227 w kie­run­ku Bródno-Podgrodzie:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater / Świętokrzyska: Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Bielańska – Senatorska – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Dw. Centralny:
od skrzy­żo­wa­nia Andersa/ al. Solidarności / pl. Bankowy: al. Solidarności – al. Jana Pawła II– DW. CENTRALNY

518 w kie­run­ku Nowodwory:
od ron­da ONZ: Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – pl. Bankowy – Senatorska – Miodowa i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Dw. Centralny:
od skrzy­żo­wa­nia Miodowa / Senatorska: Senatorska – pl. Bankowy – al. Solidarności – al. Jana Pawła II- Świętokrzyska – Emilii Plater i dalej swo­ją trasą

520 w obu kierunkach:
od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / al. Jana Pawła II: al. Jana Pawła II – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska i dalej swo­ją trasą

TRAMWAJE

WYŚCIGI – … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – … – ŻERAŃ WSCH.

15 P+R AL. KRAKOWSKA – … – Nowowiejska –al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – … – MARYMONT-POTOK

18 WORONICZA – … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – … – RATUSZOWA-ZOO

35 WYŚCIGI – … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – … – NOWE BEMOWO

ETAP 3

Zamknięte dla ruchu: ul. Królewska i ul. Krakowskie Przedmieście

AUTOBUSY

E-2 w kie­run­ku Wilanów:
od pl. Bankowego: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Płocka- Szpital:
od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat / Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą

102, 105 w kie­run­ku Młynów, Os. Górczewska:
od skrzy­żo­wa­nia Świętokrzyska / Nowy Świat: Świętokrzyska – Marszałkowska – Grzybowska i dalej swo­imi trasami,

w kie­run­ku PKP Olszynka Grochowska, Browarna:
od skrzy­żo­wa­nia Grzybowska/ Królewska / pl. Grzybowski: pl. Grzybowski – Świętokrzyska – Kopernika i dalej swo­imi trasami

107 w kie­run­ku Kierbedzia:
od pl. Bankowego: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Krucza i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Esperanto:
od skrzy­żo­wa­nia pl. Powstańców Warszawy/ Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska– pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą

111 w kie­run­ku Esperanto:
od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat/ Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Gocław:
od pl. Bankowego: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

116, 180, 503 w kie­run­ku Chomiczówka, Konwiktorska:
od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat / Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska – Senatorska– Miodowa i dalej swo­imi trasami,

w kie­run­ku Wilanów, Natolin Płn.:
od skrzy­żo­wa­nia Miodowa/ Kapucyńska: Kapucyńska – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­imi trasami

128, 175 w kie­run­ku pl. Piłsudskiego:
od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat / Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska –Senatorska – Wierzbowa – Focha – PL. PIŁSUDSKIEGO,

w kie­run­ku Szczęśliwice, Lotnisko Chopina:
od skrzy­żo­wa­nia Moliera / Senatorska: Senatorska – Miodowa – Kapucyńska – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami

178, 518 w kie­run­ku Konwiktorska, Nowodwory:
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska / Świętokrzyska: Marszałkowska – Senatorska – Miodowa i dalej swo­imi trasami,

w kie­run­ku PKP Ursus, Dw. Centralny:
od skrzy­żo­wa­nia Miodowa/ Kapucyńska: Kapucyńska – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska i dalej swo­imi trasami

222 w kie­run­ku Bielańska:
od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat / Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska– pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Spartańska:
od skrzy­żo­wa­nia Bielańska/ Wierzbowa / Senatorska: Senatorska – Miodowa – Kapucyńska – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą

ETAP 4

Zamknięta dla ruchu ul. Krakowskie Przedmieście

AUTOBUSY

116, 178, 180, 503, 518 w kie­run­ku Chomiczówka, Konwiktorska, Nowodwory:
od skrzy­żo­wa­nia Krakowskie Przedmieście / Królewska: Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorska– Miodowa i dalej swo­imi trasami,

w kie­run­ku Wilanów, PKP Ursus, Natolin Płn., Dw. Centralny:
od skrzy­żo­wa­nia Miodowa / Senatorska: Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­imi trasami

128, 175 tyl­ko w kie­run­ku Szczęśliwice, Lotnisko Chopina:
od skrzy­żo­wa­nia Moliera / Senatorska: Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­imi trasami

222 w kie­run­ku Bielańska:
od skrzy­żo­wa­nia Krakowskie Przedmieście / Królewska: Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera– Senatorska i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Spartańska:
od skrzy­żo­wa­nia Bielańska/ Wierzbowa / Senatorska: Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­ją trasą

Na tra­sach objaz­do­wych obo­wią­zu­ją przy­stan­kipierw­sze napo­tka­ne po zjeź­dzie ze sta­łej tra­sy – jako sta­łepozo­sta­łe na tra­sach objaz­do­wych – jako warun­ko­we.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.