Dziś Czarny Wtorek. Warszawę czekają ogromne utrudnienia

Wzorem zeszłego roku przez Warsza­wę prze­jdzie marsz środowisk doma­ga­ją­cych się lib­er­al­iza­cji prawa abor­cyjnego. W tym cza­sie warsza­w­iaków czeka­ją ogromne utrud­nienia. 

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Zgromadzenie publiczne i przemarsz w dniu 3 października br.

dn. 03.10.2017 (wtorek)

W dniu 3.10.2017 r. w ramowych godz. ok. 17:00 – 19:30 odbędzie się zgro­madze­nie pub­liczne przed PKiN, a następ­nie prze­marsz na trasie Al. Jero­zolim­skie (jezd­nia płn.) – Marsza­łkows­ka – Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie – pl. Zamkowy.

W związku z powyższym wprowad­zone zostaną zmi­any w kur­sowa­niu auto­busów i tramwa­jów:

ETAP 1

Zamknięte dla ruchu: Al. Jero­zolim­skie (jezd­nia płn. skrzyżowa­nia z ul. Emilii Plater do ron­da Dmowskiego), ul. Marsza­łkows­ka i ul. Królews­ka (do pl. Mała­chowskiego)

AUTOBUSY

E-2, 107          tylko w kierunku Płoc­ka –Szpi­tal, Esperan­to:
od skrzyżowa­nia Królewska/ pl. Pił­sud­skiego: pl. Pił­sud­skiego – Focha — Moliera — Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy i dalej swoi­mi trasa­mi

102, 105          w kierunku PKP Olszyn­ka Gro­chows­ka, Browar­na:
od skrzyżowa­nia Grzy­bows­ka / Królews­ka / pl. Grzy­bows­ki: pl. Grzy­bows­ki – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – Nowy Świat – Świę­tokrzys­ka i dalej swoi­mi trasa­mi,

w kierunku Młynów, Os. Gór­czews­ka:
od skrzyżowa­nia Królews­ka / pl. Pił­sud­skiego: pl. Pił­sud­skiego – Focha — Moliera – Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

117, 507          tylko w kierunku Dw. Cen­tral­ny:
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa –Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY

127      tylko w kierunku Nowe Włochy (kursy pod­sta­wowe):
od skrzyżowa­nia Książę­ca / pl. Trzech Krzyży / Nowy Świat: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa –Chału­bińskiego– Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Cen­trum (kursy skró­cone):
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Świę­tokrzys­ka: Emilii Plater – Twar­da – pl. Grzy­bows­ki – PL. GRZYBOWSKI 01,

w kierunku Nowe Włochy (kursy skró­cone):
PL. GRZYBOWSKI 01 – pl. Grzy­bows­ki – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II
 – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

128, 175          tylko w kierunku Szczęśli­wice, Lot­nisko Chopina:
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa –Chału­bińskiego– Al. Jero­zolim­skie i dalej swoi­mi trasa­mi

131, 501, 519, 522, 525         tylko w kierunku Dw. Cen­tral­ny:
od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – Chału­bińskiego– al. Jana Pawła II – DW. CEMTRALNY

Uwa­ga! Na pl. Kon­sty­tucji obow­iązu­je przys­tanek PL. KONSTYTUCJI 02

158, 521          tylko w kierunku CH Redu­ta, Szczęśli­wice:
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa –Chału­bińskiego– Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

171      tylko w kierunku Nowe Bemowo:
od skrzyżowa­nia Książę­ca / pl. Trzech Krzyży / Nowy Świat: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa –Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie– Emilii Plater i dalej swo­ją trasą

178      w obu kierunk­ach:
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Sen­a­tors­ka – Miodowa i dalej swo­ją trasą

227      w kierunku Bród­no-Pod­grodzie:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – Bielańs­ka — Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Dw. Cen­tral­ny:
od skrzyżowa­nia Andersa/ al. Sol­i­darnoś­ci / pl. Bankowy: al. Sol­i­darnoś­ci – al. Jana Pawła II– DW. CENTRALNY

517      tylko w kierunku Ursus-Niedźwiadek (kursy pod­sta­wowe):
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa –Chału­bińskiego– Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

tylko w kierunku Ursus-Niedźwiadek (kursy skró­cone z pl. Trzech Krzyży):
od pl. Trzech Krzyży: zawrot­ka na pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa –Chału­bińskiego– Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

518      w kierunku Nowod­wory:
od ron­da ONZ: Świę­tokrzys­ka — al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Sen­a­tors­ka – Miodowa i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Dw. Cen­tral­ny:
od skrzyżowa­nia Miodowa / Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – al. Jana Pawła II- Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater i dalej swo­ją trasą

520      w kierunku Marysin:
od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / al. Jana Pawła II: al. Jana Pawła II – Al. Jero­zolim­skie – Marsza­łkows­ka i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Płoc­ka -Szpi­tal:
od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa –Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ją trasą

Uwa­ga! Na pl. Kon­sty­tucji obow­iązu­je przys­tanek PL. KONSTYTUCJI 02

TRAMWAJE

4         WYŚCIGI — … — pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – most Śląsko-Dąbrows­ki — … — ŻERAŃ WSCH.

15       P+R AL. KRAKOWSKA — … — Nowowiejs­ka –al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Staw­ki – Ander­sa — … — MARYMONT-POTOK

18       WORONICZA — … — pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Staw­ki – Ander­sa — … — RATUSZOWA-ZOO

35       WYŚCIGI — … — pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II  — … — NOWE BEMOWO

ETAP 2

Zamknięte dla ruchu: ul. Marsza­łkows­ka, ul. Królews­ka i ul. Krakowskie Przed­mieś­cie

AUTOBUSY

E-2      w kierunku Wilanów:
od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / al. Jana Pawła II: al. Jan Pawła II – Al. Jero­zolim­skie — Brac­ka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Płoc­ka- Szpi­tal:
od ron­da de Gaulle’a: Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci  i dalej swo­ją trasą

102, 105          w obu kierunk­ach:
od skrzyżowa­nia Świę­tokrzys­ka / Nowy Świat: Nowy Świat – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – Twar­da – pl. Grzy­bows­ki – Grzy­bows­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

107      w kierunku Kierbedzia:
od skrzyżowa­nia Andersa/ al. Sol­i­darnoś­ci / pl. Bankowy: al. Sol­i­darnoś­ci – al. Jan Pawła II – Al. Jero­zolim­skie – Krucza i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Esperan­to:
od skrzyżowa­nia Al. Jero­zolim­skie / Krucza: Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – Nowolip­ki  i dalej swo­ją trasą

111      w kierunku Esperan­to:
od ron­da de Gaulle’a: Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – Bielańs­ka — Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Gocław:
od skrzyżowa­nia Andersa/ al. Sol­i­darnoś­ci / pl. Bankowy: al. Sol­i­darnoś­ci – al. Jana Pawła II – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

116, 180, 503  w kierunku Chomiczówka, Kon­wik­tors­ka:
od ron­da de Gaulle’a: Al. Jero­zolim­skie – al. Jan Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Sen­a­tors­ka– Miodowa i dalej swoi­mi trasa­mi,

w kierunku Wilanów, Natolin Płn.:
od skrzyżowa­nia Miodowa/ Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – al. Jana Pawła II – Al. Jero­zolim­skie — Brac­ka – pl. Trzech Krzyży  i dalej swoi­mi trasa­mi

127      w kierunku Cen­trum (kursy skró­cone):
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Świę­tokrzys­ka: Emilii Plater – Twar­da – pl. Grzy­bows­ki – PL. GRZYBOWSKI 01,

w kierunku Nowe Włochy (kursy skró­cone):
PL. GRZYBOWSKI 01 – pl. Grzy­bows­ki – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II
 – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

128, 175          w kierunku pl. Pił­sud­skiego:
od ron­da Czter­dziesto­lat­ka: al. Jan Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Sen­a­tors­ka — Wierzbowa – Focha – PL. PIŁSUDSKIEGO,

w kierunku Szczęśli­wice, Lot­nisko Chopina:
od skrzyżowa­nia Moliera / Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie  i dalej swoi­mi trasa­mi

178      w obu kierunk­ach:
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Sen­a­tors­ka – Miodowa i dalej swo­ją trasą

222      w kierunku Bielańs­ka:
od ron­da de Gaulle’a: Al. Jero­zolim­skie – al. Jan Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci — Bielańs­ka– BIELAŃSKA,

w kierunku Spar­tańs­ka:
od skrzyżowa­nia Bielańs­ka / Senatorska/ Wierzbowa: Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – al. Jana Pawła II – Al. Jero­zolim­skie — Brac­ka – pl. Trzech Krzyży  i dalej swoi­mi trasa­mi

227      w kierunku Bród­no-Pod­grodzie:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – Bielańs­ka — Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Dw. Cen­tral­ny:
od skrzyżowa­nia Andersa/ al. Sol­i­darnoś­ci / pl. Bankowy: al. Sol­i­darnoś­ci – al. Jana Pawła II– DW. CENTRALNY

518      w kierunku Nowod­wory:
od ron­da ONZ: Świę­tokrzys­ka — al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Sen­a­tors­ka – Miodowa i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Dw. Cen­tral­ny:
od skrzyżowa­nia Miodowa / Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – al. Jana Pawła II- Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater i dalej swo­ją trasą

520      w obu kierunk­ach:
od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / al. Jana Pawła II: al. Jana Pawła II – Al. Jero­zolim­skie – Marsza­łkows­ka i dalej swo­ją trasą

TRAMWAJE

4         WYŚCIGI — … — pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – most Śląsko-Dąbrows­ki — … — ŻERAŃ WSCH.

15       P+R AL. KRAKOWSKA — … — Nowowiejs­ka –al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Staw­ki – Ander­sa — … — MARYMONT-POTOK

18       WORONICZA — … — pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Staw­ki – Ander­sa — … — RATUSZOWA-ZOO

35       WYŚCIGI — … — pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II  — … — NOWE BEMOWO

ETAP 3

Zamknięte dla ruchu: ul. Królews­ka i ul. Krakowskie Przed­mieś­cie

AUTOBUSY

E-2      w kierunku Wilanów:
od pl. Bankowego: Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie — Brac­ka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Płoc­ka- Szpi­tal:
od skrzyżowa­nia Nowy Świat / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka — Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą

102, 105          w kierunku Młynów, Os. Gór­czews­ka:
od skrzyżowa­nia Świę­tokrzys­ka / Nowy Świat: Świę­tokrzys­ka — Marsza­łkows­ka – Grzy­bows­ka i dalej swoi­mi trasa­mi,

w kierunku PKP Olszyn­ka Gro­chows­ka, Browar­na:
od skrzyżowa­nia Grzybowska/ Królews­ka / pl. Grzy­bows­ki: pl. Grzy­bows­ki — Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

107      w kierunku Kierbedzia:
od pl. Bankowego: Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie – Krucza i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Esperan­to:
od skrzyżowa­nia pl. Pow­stańców Warszawy/ Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka — Marsza­łkows­ka– pl. Bankowy  i dalej swo­ją trasą

111      w kierunku Esperan­to:
od skrzyżowa­nia Nowy Świat/ Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka — Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Gocław:
od pl. Bankowego: Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

116, 180, 503  w kierunku Chomiczówka, Kon­wik­tors­ka:
od skrzyżowa­nia Nowy Świat / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka — Marsza­łkows­ka – Sen­a­tors­ka– Miodowa i dalej swoi­mi trasa­mi,

w kierunku Wilanów, Natolin Płn.:
od skrzyżowa­nia Miodowa/ Kapucyńs­ka: Kapucyńs­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy — Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie — Brac­ka – pl. Trzech Krzyży  i dalej swoi­mi trasa­mi

128, 175          w kierunku pl. Pił­sud­skiego:
od skrzyżowa­nia Nowy Świat / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka — Marsza­łkows­ka –Sen­a­tors­ka — Wierzbowa – Focha – PL. PIŁSUDSKIEGO,

w kierunku Szczęśli­wice, Lot­nisko Chopina:
od skrzyżowa­nia Moliera / Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – Miodowa – Kapucyńs­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy — Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie  i dalej swoi­mi trasa­mi

178, 518          w kierunku Kon­wik­tors­ka, Nowod­wory:
od skrzyżowa­nia Marsza­łkows­ka / Świę­tokrzys­ka: Marsza­łkows­ka – Sen­a­tors­ka – Miodowa i dalej swoi­mi trasa­mi,

w kierunku PKP Ursus, Dw. Cen­tral­ny:
od skrzyżowa­nia Miodowa/ Kapucyńs­ka: Kapucyńs­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy — Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

222      w kierunku Bielańs­ka:
od skrzyżowa­nia Nowy Świat / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka — Marsza­łkows­ka– pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Spar­tańs­ka:
od skrzyżowa­nia Bielańska/ Wierzbowa / Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – Miodowa — Kapucyńs­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy — Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie — Brac­ka – pl. Trzech Krzyży  i dalej swo­ją trasą

ETAP 4

Zamknię­ta dla ruchu ul. Krakowskie Przed­mieś­cie

AUTOBUSY

116, 178, 180, 503, 518         w kierunku Chomiczówka, Kon­wik­tors­ka, Nowod­wory:
od skrzyżowa­nia Krakowskie Przed­mieś­cie / Królews­ka: Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego – Focha – Moliera — Sen­a­tors­ka– Miodowa i dalej swoi­mi trasa­mi,

w kierunku Wilanów, PKP Ursus, Natolin Płn., Dw. Cen­tral­ny:
od skrzyżowa­nia Miodowa / Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – Wierzbowa – pl. Pił­sud­skiego — Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie  i dalej swoi­mi trasa­mi

128, 175          tylko w kierunku Szczęśli­wice, Lot­nisko Chopina:
od skrzyżowa­nia Moliera / Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – Wierzbowa – pl. Pił­sud­skiego — Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie  i dalej swoi­mi trasa­mi

222      w kierunku Bielańs­ka:
od skrzyżowa­nia Krakowskie Przed­mieś­cie / Królews­ka: Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego – Focha – Moliera– Sen­a­tors­ka i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Spar­tańs­ka:
od skrzyżowa­nia Bielańska/ Wierzbowa / Sen­a­tors­ka: Wierzbowa – pl. Pił­sud­skiego — Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie  i dalej swo­ją trasą

Na trasach objaz­dowych obow­iązu­ją przys­tan­kipier­wsze napotkane po zjeździe ze stałej trasy – jako stałepozostałe na trasach objaz­dowych – jako warunk­owe.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.