Dzwonił na 112 ponad 870 razy. Dla takich jak on wymyślono nowe przepisy. Dzisiaj weszły w życie

W niedzielę, 19 listopa­da weszły nowe przepisy doty­czące linii alar­mowych, czyli m.in. 112, 997, 998 i 999. Now­eliza­c­ja kodek­su wykroczeń przewidu­je ter­az, że za umyślne i nieuza­sad­nione blokowanie numerów alar­mowych moż­na być skazanym na kary aresz­tu, ograniczenia wol­noś­ci lub do 1,5 tys. zł grzy­wny.

Fot. Pix­abay

 

Spec­jal­iś­ci zauważa­ją, że to duży krok naprzód. W kra­jach Unii Europe­jskiej są już bowiem reg­u­lac­je, które określa­ją, jak postępować z tele­fon­iczny­mi żar­town­isi­a­mi.

W Nowym Tomyślu mężczyz­na w ciągu sześ­ciu godzin 67 razy wybier­ał numer 112 i 997, dezor­ga­nizu­jąc pracę dyżurnego policji i straży pożarnej. Z kolei mieszkan­ka Ełku zablokowała pol­i­cyjną lin­ię tele­fon­iczną, dzwoniąc na numer 997 pon­ad 200 razy dzi­en­nie, mieszkaniec Skarżys­ka-Kami­en­nej zaś dezor­ga­ni­zował pracę służb ratown­iczych, łącząc się z numerem 112 od kilku do kilkuset razy dzi­en­nie — w sum­ie zadz­wonił na numer Cen­trum Powiadami­a­nia Ratunkowego 870 razy” — pisze por­tal Rynekzdrowia.pl.

Żar­ty śmieszne dla jed­nych, mogą okazać się trag­iczne w skutkach dla innych. Może się zdarzyć, że ktoś nie otrzy­ma pomo­cy na czas ze wzglę­du na zajętą lin­ię.

 

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.