Eternit, opony i sterta śmierdzącego mięsa. Tak wygląda dzikie wysypisko na Targówku

Dziesiątki zużytych opon, płyty eternitowe, odpady budowlane oraz przeterminowane mięso ujawnili strażnicy miejscy w trakcie kontroli na terenie Targówka. Zarządzający terenem zobowiązał się do likwidacji nielegalnego składowiska odpadów.

Ok. 80 sztuk opon samochodowych, 3m3 eternitu, odpady budowlane, a nawet odpady z barów gastronomicznych, w tym przeterminowane mięso w jednostkowych opakowaniach i dwie uszkodzone lady chłodnicze – to wszystko ujawniono na terenie jednej z działek na Targówku.

„Natychmiast podjęliśmy działania. Funkcjonariusze ustalili zarządzającego terenem. Okazała się nim firma, która niedawno weszła w posiadanie tego terenu. Mięso zostało bezzwłocznie usunięte. Pozostałe odpady, zgodnie z deklaracją właściciela terenu, będą sukcesywnie utylizowane przez podmioty koncesjonowane” – mówi Anna Krzeczkowska Kierownik Referatu ds. Kontroli Środowiska Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Do czasu wykonania zleconych prac teren będzie monitorowany przez funkcjonariuszy Referatu ds. Kontroli Środowiska. Właściciel terenu został również poinformowany o odpowiedzialności wynikającej z zaniechania obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak też Ustawy o odpadach. Został również zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających pozbycie się odpadów po zakończeniu prac porządkowych.

Prywatne posesje również „pod lupą” strażników miejskich

To nie jedyny tego typu przypadek ujawniony w ostatnim czasie przez strażników z nowo powstałego Oddziału Ochrony Środowiska. Przykładowo na terenie Bemowa ujawniono nieruchomość, na terenie której gromadzono i demontowano okna, natomiast w Wilanowie zarządzający nieruchomością gromadził na niej odpady z giełdy spożywczej oraz wraki pojazdów.

„Naszym celem jest doprowadzenie do uporządkowania zaniedbanych terenów i oczyszczenie miasta z „dzikich wysypisk”. Wszystkim nam powinno zależeć na estetyce przestrzeni publicznej. Kontrolujemy nie tylko tereny ogólnodostępne dla mieszkańców, ale również sprawdzamy jak właściciele prywatnych posesji dbają o  przestrzeganie obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta” – podkreśla Anna Krzeczkowska.

Za stan czystości na terenie nieruchomości – w tym również prywatnych posesji – oraz jego stałe monitorowanie odpowiada właściciel, użytkownik, zarządzający terenem.

Strażnicy miejscy prowadzą kontrole na terenie wszystkich dzielnic. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. sposób gospodarowania odpadami, zgodność sposobu segregacji odpadów ze złożoną deklaracją, prawidłowość gospodarowania odpadami ciekłymi, w tym umowy na wywóz nieczystości płynnych oraz dowody opłaty za wykonaną usługę opróżnienia szamba.

 


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c