Google upamiętnił Kabaret Starszych Panów

Dziś przy­pa­da 57 rocz­ni­ca tele­wi­zyj­nej pre­mie­ry Kabaretu Starszych Panów – Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. W pro­gra­mie w latach 1958–1966 wystę­po­wa­ła ple­ja­da gwiazd pol­skiej sce­ny roz­ryw­ko­wej: m.in. Irena Kwiatkowska, Barbara Krafftówna, Kalina Jędrusik, Aleksandra Śląska, Krystyna Sienkiewicz, Zofia Kucówna, Wiesław Gołas, Mieczysław Czechowicz, Wiesław Michnikowski, Edward Dziewoński, Tadeusz Olsza, Czesław Roszkowski, Bohdan Łazuka, Jarema Stępowski, Zdzisław Leśniak i Bronisław Pawlik.

Kabaret starszych Panow

fot. Google

Programy Kabaretu były nada­wa­ne na żywo na ante­nie tele­wi­zyj­nej. Zarejestrowane wcze­sniej pio­sen­ki były pusz­cza­ne z play­bac­ku. Kabaret był rów­nież obec­ny na ante­nie Polskiego Radia.

Pierwsze pro­gra­my Kabaretu Starszych Panów nie były reje­stro­wa­ne, dla­te­go w latach 1978–1980 nagra­no je ponow­nie, w kolo­rze i ze zmie­nio­ną ibsa­dą. Cykl ten nazwa­no Kabaretem Jeszcze Starszych Panów.

fot.: Wikipedia

Jeremi Przybora fot.: Wikipedia

fot. Wikipedia

Jerzy Wasowski fot. Wikipedia

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.