Historyczne odkrycie na Dworcu. Szklana butelka, a w niej…

Niezwykłe zna­le­zi­sko został odkry­te na Dworcu Kolejowym w Sochaczewie. Podczas prac budow­la­nych w jed­nej ze ścian zna­le­zio­no szkla­ną butelkę.

12734252_1055710634490771_2905357753737648536_n

Fot. Muzeum Kolejnictwa

„Niezwykłe odkry­cie na dwor­cu kole­jo­wym w Sochaczewie!” – pisze Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – „W dniu 3 lute­go w trak­cie prac budow­la­nych w jed­nej ze ścian zewnętrz­nych dwor­ca eki­pa remon­to­wa natra­fi­ła na szkla­ną butel­kę, w któ­rej znaj­do­wał się akt erek­cyj­ny nie­za­cho­wa­nej tabli­cy pamiąt­ko­wej, ufun­do­wa­nej przez pra­cow­ni­ków Polskich Kolei Państwowych z oka­zji pierw­szej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Znalezisko zosta­ło prze­ka­za­ne do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie”

Fot. Muzeum Kolejnictwa

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.