ITB zbadał stan „wielkiej płyty”. Jakie są wnioski?

Instytut Techniki Budowlanej od połowy XX wieku współtworzył założenia projektowe i technologiczne budownictwa wielkopłytowego oraz systematycznie prowadził i prowadzi badania diagnostyczne, zarówno pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, jak i właściwości użytkowych. Specyfika polskiej „wielkiej płyty” polega na zaprojektowaniu budynków, w których ustroje nośne stanowią sztywne tarcze (tarcze stropowe i tarcze ścienne).

Bundesarchiv, Bild 183-P0114-0003 / CC-BY-SA 3.0

Bundesarchiv, Bild 183-P0114-0003 / CC-BY-SA 3.0

Podstawą projektowania były założenia zawarte w pracach prof. B. Lewickiego, którego książka dotycząca zasad projektowania budynków wielkopłytowych została opublikowana w wielu językach. Wieloletnie doświadczenie  naukowców  i  ekspertów  ITB  potwierdzone  opiniami  uznanych  specjalistów,  m.in. podczas spotkań w 2015 r., pozwalają na stwierdzenie, że obecnie nie obserwuje się realnego zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji budynków wielkopłytowych. Wynika to również z rejestrów awarii i katastrof budowlanych prowadzonych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od lat 90-tych.

Budownictwo wielkopłytowe w Polsce jest bezpieczne. Potwierdzają to eksperci, pracownicy naukowi i projektanci, którzy te budynki projektowali i budowali.

Nie straszmy ludzi, że mieszkania w wielkiej płycie są niebezpieczne! Mówiąc o ewentualnym programie pilotażowym i badawczym mamy na myśli działania naukowców i ekspertów ITB, którzy we współpracy z ekspertami z wyższych uczelni technicznych, dokonają weryfikacji poszczególnych systemów. W ramach programu badawczego zostaną wytypowane, a następnie opracowane skuteczne narzędzia monitoringu i diagnostyki stanu technicznego budynków wykonanych w technologii uprzemysłowionej (wielka płyta i wielki blok). Powyższe działania tym samym nie wskazują, że aktualnie jakiekolwiek zagrożenie w tym obszarze występuje. Należy patrzeć na ten temat również pod kątem aspektów użytkowych, tzn. możliwości łączenia mieszkań, ich przebudowy oraz pod względem funkcjonalnym i komfortu użytkowania.

Z uwagi na fakt, że budownictwo wielkopłytowe jest powtarzalne i stanowi w naszym kraju znaczący udział w całkowitym rynku mieszkań, Instytut Techniki Budowlanej we współpracy z pracownikami wyższych uczelni, przygotował zarys takiego programu, w ramach którego stworzone zostaną wzorce gotowe do wykorzystania przez właścicieli i zarządców budynków. Głównym wynikiem tego programu, przeznaczonym do upowszechnienia, będzie kompleksowy raport o stanie uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego w Polsce, zawierający wytyczne działań w celu zachowania bezpieczeństwa i podniesienia komfortu użytkowania z uwzględnieniem współczesnych oraz przyszłych wymagań funkcjonalnych.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c