Jak dojechać na imprezę na Narodowym? [MAPKI I ROZKŁAD]

Zmian w komunikacji jest bardzo dużo. Jeżeli chcecie być przygotowani na każdą ewentualność, lepiej zajrzeć w rozkład. Jeżeli natomiast idziecie na żywioł, spójrzcie na mapkę, by skrótowo wiedzieć, jak dotrzeć pod PGE Narodowy i jak stamtąd wrócić. UWAGA! Zwróćcie uwagę na godziny. Komunikacja została podzielona na etapy.

Fot. Stołeczna Estrada

Fot. Stołeczna Estrada

ETAP 1

dodatkowa komunikacja dowożąca uczestników imprezy. W celu usprawnienia dojazdu uczestników na imprezę w dniu 31.12.2015 r.w ramowych godz. 20:00 – 23:59 uruchomiona zostaje dodatkowa komunikacja:

AUTOBUSY
Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

509
GOCŁAW – trasa podstawowa – NOWODWORY  (ramowo w godz. 22:45-23:30)
TRAMWAJE
Uruchomiona zostanie linia tramwajowa 77:

77
PL. NARUTOWICZA – Grójecka – pl. Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – al. Zieleniecka – AL.ZIELENIECKA
Kursowanie linii odbywało się będzie na podstawie specjalnego rozkładu jazdy. W tramwajach linii 77 obowiązuje taryfa ZTM.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

1) Od godz. ok. 20:00 do czasu wyłączenia ruchu tramwajowego w al. Zielenieckiejwznowione zostaje funkcjonowanie przystanku tramwajowego AL.ZIELENIECKA 11.
2) Od godz. ok. 20:00 do końca imprezy wznowione zostaje funkcjonowanie tramwajowego przystanku PL.STARYNKIEWICZA 05.

ETAP 2

zmiana organizacji ruchu od godz. 23:00 (planowe przywrócenie do ruchu al. Zielenieckiej nastąpi dnia 01.01.2016 r. ok. godz. 06:00)

W dniu 31.12.2015 r. od godz. 23:00 w związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego i drogowego w al. Zielenieckiej oraz od godz. 23:30 zamknięciem przystanku kolejowego WARSZAWA STADION  wprowadzone zostaną poniższe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji:

TRAMWAJE
Tramwaje linii 7, 22 i 77 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

7
P+R AL.KRAKOWSKA – … – al. Poniatowskiego – al. Waszyngtona – Grochowska – Zamoyskiego – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

22
PIASKI – … – al. Poniatowskiego – al. Waszyngtona – WIATRACZNA

77
PL.NARUTOWICZA – … – al. Poniatowskiego – al. Waszyngtona – WIATRACZNA

AUTOBUSY
Autobusy linii 123, 138, 146, 147, 166, 509, 517 i N02 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

123
w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska):
DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – Zamoyskiego – Grochowska- Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska – … – DW.WSCHODNI (LUBELSKA),
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Saska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Zamoyskiego – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

138
w kierunku Bokserska:
ZAJEZDNIA UTRATA – … – Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona– Francuska – … – BOKSERSKA,
w kierunku Zajezdnia Utrata:
BOKSERSKA – … – Francuska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska –Zamoyskiego – … – ZAJEZDNIA UTRATA.

146
w kierunku Olecka:
DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona – Francuska – … – OLECKA,
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):
OLECKA – … – Francuska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Zamoyskiego – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

147
w kierunku PKP Międzylesie:
DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – Targowa – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska – … – PKP MIĘDZYLESIE,
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):
PKP MIĘDZYLESIE – … – Saska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska –Targowa – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

166
w kierunku Os. Kabaty:
PL.HALLERA – … – Targowa –Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Poniatowskiego – … – OS. KABATY,
w kierunku Pl. Hallera:
OS. KABATY – … – most Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Targowa – … -PL.HALLERA.

509
w kierunku Gocław:
NOWODWORY – … – Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona–Saska – … – GOCŁAW,
w kierunku Nowodwory:
GOCŁAW – … – Saska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Zamoyskiego – … -NOWODWORY

517
w kierunku Ursus-Niedźwiadek:
TARGÓWEK – … – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Poniatowskiego – … – URSUS-NIEDŹWIADEK,
w kierunku pl. Hallera:
URSUS-NIEDŹWIADEK – … – most Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei –Targowa – … – TARGÓWEK

N02
w kierunku Marysin:
METRO MŁOCINY – … – Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona –Saska – … – MARYSIN,
w kierunku Metro Młociny:
MARYSIN – … – Saska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Zamoyskiego – … – METRO MŁOCINY

Na trasach objazdowych obowiązują przystanki: pierwsze napotkane po zjeździe ze stałej trasy – jako stałe, pozostałe jako warunkowe. Dla linii 166 i 517 skierowanych na trasy objazdowe przystanki WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 obowiązują jako stałe.

KOLEJ
W związku z zamknięciem od dnia 31.12.2015 r. od godz. 23:30 do dnia 01.01.2016 r. do godz. 03:00 stacji WARSZAWA STADION pomiędzy stacjami WARSZAWA WSCHODNIA i WARSZAWA ZACHODNIA pociągi będą kursowały przez stację WARSZAWA CENTRALNA (z pominięciem przystanków OCHOTA, ŚRÓDMIEŚCIE, POWIŚLE oraz STADION). Od godziny 18:00 wyjście z peronów stacji Warszawa Stadion możliwe będzie wyłącznie na stronę dworca i al. Zielenieckiej. Przejście pomiędzy stacją metra Stadion Narodowy a przystankiem kolejowym Warszawa Stadion możliwe będzie wyłącznie pod wiaduktem w ul. Zamoyskiego.

Ponadto od dnia 31.12.2015 r. od ok. godz. 23:55 do dnia 01.01.2016 r. do ok. godz. 00:15zostanie całkowicie wstrzymany ruch pociągów na odcinku WARSZAWA CENTRALNA – WARSZAWA WSCHODNIA.

ZMIANY PRZYSTANKOWE
Zawiesza się funkcjonowanie przystanków:
– AL.ZIELENIECKA 02, 07 i 11,
– RONDO WASZYNGTONA 03, 04, 07, 08
i 09.

Od czasu wyłączenia ruchu w al. Zielenieckiej dla wszystkich autobusów jadących w kierunku ronda Wiatraczna obowiązuje przystanek AL. ZIELENIECKA 04.

ETAP 3

zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w przypadku ewentualnego wyłączenia ruchu przez Policję na ciągu
Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Waszyngtona

W noc z 31.12.2015/01.01.2016 r. w przypadku wyłączenia Al. Jerozolimskich, mostu Poniatowskiego i al. Waszyngtona z ruchu tramwajowego (na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Wiatraczna) i ruchu drogowego (na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona)wprowadzone zostaną poniższe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji:

TRAMWAJE
Tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 77 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

7
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – … –KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

9
po stronie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,
po stronie Pragi:
GOCŁAWEKGrochowska – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

22
po stronie Śródmieścia:
PIASKI – … – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA
po stronie Pragi:
zakończenie kursowania

24
po stronie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO – … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,
po stronie Pragi:
GOCŁAWEKGrochowska – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

77
PL. NARUTOWICZA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – Grochowska  – WIATRACZNA

AUTOBUSY

 Autobusy linii 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 158, 166, 202, 507, 509,517, 521, N02, N22, N24 i N72 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

102
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – … – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – … – MŁYNÓW.

111
w obu kierunkach :
GOCŁAW – … – rondo Waszyngtona –Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a – …ESPERANTO

117
w obu kierunkach:
GOCŁAW – … – Paryska – Zwycięzców (pod nadzorem i po uzgodnieniu z WRD)- Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – DW.CENTRALNY

123
w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska):
DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – Targowa –Grochowska- Międzyborska –
al. Waszyngtona –
Saska – … – DW.WSCHODNI (LUBELSKA),
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Saska –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Targowa – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

138
w kierunku Bokserska:
ZAJEZDNIA UTRATA – … – Zamoyskiego –Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona– rondo Waszyngtona – … – BOKSERSKA,
w kierunku Zajezdnia Utrata:
BOKSERSKA – … – rondo Waszyngtona – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska –Zamoyskiego – … – ZAJEZDNIA UTRATA.

146
w kierunku Olecka:
DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – Targowa –Grochowska – Międzyborska –
al. Waszyngtona –
rondo Waszyngtona – … – OLECKA,
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):
OLECKA – … – rondo Waszyngtona –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska –Targowa – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

147
w kierunku PKP Międzylesie:
DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – Targowa –Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska – … – PKP MIĘDZYLESIE,
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):
PKP MIĘDZYLESIE – … – Saska –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Targowa – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA),

158, 507, 521, N22, N24, N72
w obu kierunkach:
WITOLIN / GOCŁAW/ PKP FALENICA / ALEKSANDRÓW/ REMBERTÓW-AON / PKP FALENICA/ OLECKA – … – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – … –  CH REDUTA /SZCZĘŚLIWICE/ DW. CENTRALNY
Kursowanie linii 507 jest utrzymane przez całą noc wg specjalnego rozkładu jazdy.

166
w kierunku Os. Kabaty:
PL.HALLERA – … – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Solec– Ludna – … – OS. KABATY,
w kierunku Pl. Hallera:
OS. KABATY – … – Ludna – Solec – Dobra- Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Targowa – … – PL.HALLERA.

509
w kierunku Gocław:
NOWODWORY – … – Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona–Saska – … – GOCŁAW,
w kierunku Nowodwory:
GOCŁAW – … – Saska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Zamoyskiego – … –NOWODWORY

517
w kierunku Ursus-Niedźwiadek:
TARGÓWEK – … – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Nowy Świat–rondo de Gaulle’a – … – URSUS-NIEDŹWIADEK,
w kierunku pl. Hallera:
URSUS-NIEDŹWIADEK – … – rondo de Gaulle’a – Nowy Świat  – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Targowa – … – TARGÓWEK

N02
w kierunku Marysin:
METRO MŁOCINY – … – Zamoyskiego – Grochowska- Międzyborska – al. Waszyngtona –Saska – … – MARYSIN,
w kierunku Metro Młociny:
MARYSIN – … – Saska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Zamoyskiego – … – METRO MŁOCINY

Na trasach objazdowych obowiązują przystanki: pierwsze napotkane po zjeździe ze stałej trasy – jako stałe, pozostałe jako warunkowe.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

W czasie ewentualnego wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego:
a) uruchomione zostają przystanki obowiązujące jako stałe dla wszystkich linii:
MUZEUM NARODOWE 53 – zlokalizowany w ul. Nowy Świat (po skręcie z Al. Jerozolimskich, w kierunku pl. Trzech Krzyży),
STACJA KRWIODAWSTWA 56 – zlokalizowany na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ul. Francuskiej),

b) wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków obowiązujących jako stałe dla wszystkich linii:
– PL.PRZYMIERZA 04,
– PL. NA ROZDROZU 08,

c) uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyśpieszonych:
– PL.STARYNKIEWICZA 01 i 02
– dla linii 504, 517 i 521,
– KRUCZA 01 i 02
– dla linii 507, 517 i 521,
– ADAMPOLSKA 01 i 02
– dla linii 509  i ewentualnie dla linii 507 i 521 w przypadku braku możliwości przejazdu przez rondo Waszyngtona i skierowania tych linii na trasę objazdową ul. Saską,
– FRANCUSKA 01 i 02 –
dla linii 507 i 521 skierowanych na trasy objazdowe,

d) zawiesza się funkcjonowanie przystanków:
– RONDO WASZYNGTONA 01, 02, 05 i 06,
– PL. STARYNKIEWICZA 04,
– DW. CENTRALNY 07 i 08,
– CENTRUM 09 i 10,
– KRUCZA 05 i 06,
– MUZEUM NARODOWE 01, 02, 05 i 06,
– PKP POWIŚLE 01 i 02,
– MOST PONIATOWSKIEGO 01, 02, 03 i 04,
– BEREZYŃSKA 01,
– PARK SKARYSZEWSKI 03 i 04,
– KINOWA 03 i 04,
– GRENADIERÓW 03 i 04,
– WIATRACZNA 07.

Fot. Stołeczna Estrada

Fot. Stołeczna Estrada

ETAP 4

dodatkowa komunikacja rozwożąca uczestników imprezy

W dniu 01.01.2016 r. od ok. godz. 00:15 do czasu zakończenia akcji rozwozowej uruchomiona zostaje dodatkowa komunikacja rozwozowa dla uczestników imprezy:

TRAMWAJE
Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

3
w kierunku Gocławek:
AL. ZIELENIECKA 06 – Zamoyskiego –  Grochowska  – GOCŁAWEK,
w kierunku Annopol:
AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa  – …-   – ANNOPOL

26
w kierunku Os. Górczewska:
AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa –  …  – OS. GÓRCZEWSKA

AUTOBUSY
Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

509
w kierunku Nowodwory:
AL.ZIELENIECKA 03 – Zamoyskiego –  … – NOWODWORY,
w kierunku Gocław:
AL. ZIELENIECKA 01 – Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona –Saska – … – GOCŁAW.

903
AL. ZIELENIECKA 03 – Zamoyskiego –  Targowa – al. Solidarności – Radzymińska—Trocka – Borzymowska – św. Wincentego – Kondratowicza – Chodecka  – BRÓDNO-PODGRODZIE.

904
BEREZYŃSKA 02 – al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych – RONDO WIATRACZNA.

W autobusach linii 903 i 904 obowiązuje taryfa ZTM.
Dla linii 903 i 904 obowiązują wszystkie przystanki jako warunkowe.


SPECJALNA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W NOC SYLWESTROWĄ
W celu dostosowania komunikacji do zwiększonej liczby podróży, w noc sylwestrową 31.12.2015/01.01.2016 r. zostają wprowadzone następujące zmiany w komunikacji:

KOLEJ
Uruchomione zostają dodatkowe pociągi ,które po zakończeniu imprezy sylwestrowej odjeżdżać będą ze stacji Warszawa Wschodnia. Pociągi SKM i KM do godz. 3:00 kursują przez Warszawę Centralną, z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota


METRO
Obowiązuje całonocne kursowanie pociągów metra. W nocy z 31.12.2015 r. /01.01.2016 r. zostanie utrzymane od godz. 20:00 kursowanie metra z częstotliwością 5 minut (na linii M1) oraz 3 minuty (na linii M2) do godz. ok. 01:30, co 10 minut w ramowych w ramowych godz.01:3003.00 na obu liniach oraz co 15 minut po godz. 03.00 na obu liniach.


TRAMWAJE
Utrzymane zostaje całonocne kursowanie linii tramwajowych:

2
METRO MŁOCINY – Zgrupowania AK „Kampinos” – most Skłodowskiej-Curie – Kuklińskiego – Światowida – TARCHOMIN KOŚCIELNY

3
GOCŁAWEK – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty- Rembielińska – ANNOPOL

26
WIATRACZNA – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – Trasa W-Z – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Górczewska– OS. GÓRCZEWSKA

35
WYŚCIGI – Puławska – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Broniewskiego – al. Reymonta – Powstańców Śląskich–NOWE BEMOWO

Kursowanie tramwajów odbywało się będzie na podstawie specjalnych rozkładów jazdy.

AUTOBUSY

Wzmocnienie autobusowej komunikacji nocnej w noc sylwestrową według poniższych zasad:

1. Kursowanie ww. linii nocnych odbywało się będzie na podstawie specjalnych rozkładów jazdy.
2. Linie nocne N13, N24, N25, N35, N42, N43, N44, N64 oraz N81 będą kursowały zezwiększoną częstotliwością.
3. Wprowadza się kursowanie linii N02 według weekendowego rozkładu jazdy,
4. Wprowadza się kursowanie linii N50, N52, N56 i N58 według weekendowego rozkładu jazdy. Linia N50 zgodnie z odpowiednim rozkładem jazdy, będzie realizowała półkursy w dwóch wariantach – do krańca WAFLOWA oraz do krańca SKOLIMÓW.
5. Uruchamia się całonocne kursowanie linii 507 według specjalnego rozkładu jazdy.

 


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c