Jakie skutki dla zdrowia może mieć wdychanie spalenizny nieznanego pochodzenia?

Wczoraj w nocy płonęły śmieci w sortowni pod Warszawą. Już wieczorem po naszym artykule czytelnicy zwrócili uwagę na charakterystyczny zapach i mgiełkę przy latarniach: „Nie dawno po pożarze w Rykach sto kilosków do Warszawy przyniosło spaleniznę. Teraz sporo bliżej, bliżej nas i to to właśnie wspólne z Grochowem. Ja już dwie godzinki temu z balkonu patrzyłem na ulicę to przy latarniach była mgiełka, a teraz czuję” – pisał jeden z użytkowników. Co może nieść ze sobą dym?

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Postanowiliśmy dowiedzieć się więcej o skutkach spalania śmieci i czy mają one przełożenie na sytuację wczorajszą.

W artykule pt.: „Zdrowotne i środowiskowe skutki spalania odpadów w piecach domowych” na stronie Akademia Odpadowa, Marta Tarabuła-Fiertak wymienia szereg negatywnych skutków wydzielania oparów powstałych w efekcie spalania śmieci:

Rosnące zapotrzebowanie na energię uczyniło ze spalania główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego. Najważniejsze z nich to:

  • polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany potocznie zwane dioksynami i furanami (PCDD/PCDF)
  • pył pochodzący z niepalnej części odpadów zawierający metale ciężkie, tj. chrom. nikiel, ołów, kadm, rtęć i wiele innych,
  • dwutlenek siarki emitowany z odpadów zawierających substancje bogate w siarkę.
  • tlenki azotu (tlenek, dwutlenek i podtlenek azotu) wydobywające się podczas spalania odpadów zawierających azot,
  • chlorowodór i fluorowodór jako konsekwencja obecności w odpadach substancji zawierających chlor i fluor,
  • dwutlenek i tlenek węgla będące naturalnymi produktami procesu spalania węglowodorów tworzących materię organiczną ulegającą spalaniu,
  • mikrozanieczyszczenia organiczne (w skład których wchodzi ponad 300 związków chemicznych w tym proste węglowodory alifatyczne i aromatyczne) wytwarzane na skutek niepełnego rozkładu termicznego materii organicznej,
  • alkohole, aldehydy, ketony, proste kwasy karboksylowe, proste węglowodory chlorowane (alifatyczne i aromatyczne) itp.

Dokładna ilość związków chemicznych powstających w procesie spalania odpadów nie jest znana. Dotychczas określono ich liczbę na około tysiąc, jednakże uważa się, że jest ich dwa, a nawet trzykrotnie, więcej.

Do powietrza przedostają się więc: dioksyny, metale ciężkie, chlor, siarka, pyły zawieszone,

Jakie skutki dla zdrowia podaje źródło? Uważać powinny szczególnie kobiety w ciąży:

Oddziały ratunkowe notują wizyty związane z niewydolnością układu oddechowego. Ich analiza w Palermo na Sycylii pozwoliła powiązać je z wysokim zanieczyszczeń powietrza. I tak, wzrost zanieczyszczenia PM10 o 10 μg/m3 zwiększa liczbę przypadków średnio o 4%, SO2 o 7%, NO2 o 4%. Zauważono, że kobiety są bardziej podatne na zwiększenie zanieczyszczenia. Badania prowadzone w Chinach pokazały, że wzrost stężenia pyłu zawieszonego PM10 o 10 µg/m3 w ciągu roku, odpowiada wzrostowi śmiertelności w wyniku chorób serca o 55%, a w wyniku wylewów o 49%. Zwiększenie śmiertelności związanej ze wzrostem stężenia NO2 o 10 µg/m3 w ciągu roku wynosi odpowiednio 146% dla chorób serca i 144% dla wylewów. Wzrost zanieczyszczenia powietrza jest szczególnym zagrożeniem dla płodu. Stwierdzono, że wzrost stężenia ozonu oraz pyłów PM10 i PM2.5  koreluje ze wzrostem stężenia białka C-reaktywnego we krwi kobiet będących we wczesnej ciąży. Białko to jest wyznacznikiem stanu zapalnego w organizmie, a stany zapalne mogą bardzo niekorzystnie wpływać na kondycję płodu.

Nie dotyczy to tylko tego konkretnego przypadku, nie wiemy bowiem jakie śmieci zostały spalone. Smród i spalenizna wyczuwalne są jednak w wielu częściach Warszawy i nie wiadomo czy pochodzą ona zza wschodniej Ukrainy, jak mówią przypuszczenia, czy może też są one związane z nieznanym jeszcze zagrożeniem np. nielegalnym spalaniem śmieci. Bądźmy więc ostrożni i uważajmy na powietrze wokół. Jeżeli poczujecie spaleniznę, na wszelki wypadek zamknijcie okno.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.