Jakie zdjęcie do prawa jazdy? Nowe przepisy

Weszły w życie nowe wytyczne dotyczące zdjęć zamieszczanych w dokumentach stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa precyzuje jakie fotografie winny być dołączane do wniosków.

1-176987

25 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231).

Do wniosku o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami należy zamieścić fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wierzchołek głowy do górnej części barków. Twarz powinna zajmować 70-80% fotografii.

Na zdjęciu powinny wyraźnie zostać utrwalone  oczy, zwłaszcza źrenice. Fotografowana osoba musi zostać przedstawiona w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografowany powinien patrzeń na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku należy załączyć również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w takim nakryciu, o ile twarz jest w pełni widoczna – w przypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dopuszczalne jest załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c