Jakie zniżki przysługują dzieciom w Warszawie? Kto jest zwolniony z opłat? Zobacz!

Drodzy Rodzice! Uprzejmie przypominamy zasady korzystania przez dzieci i młodzież z bezpłatnych przejazdów, ulg i zniżek obowiązujących podczas przejazdów komunikacją miejską na terenie aglomeracji warszawskiej.

Dzwonek

Fot. ztm.waw.pl

Przypominamy także, że obecnie dostępnych jest już 18 Punktów Obsługi Pasażerów. Zachęcamy do korzystania, w miarę możliwości z tych, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż POP Centrum czy POP Ratusz.

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji i godzin otwarcia POP-ów są dostępne tutaj

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat. Sześciolatki, które rozpoczęły obowiązek szkolny także posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Do przejazdów ze zniżką 50% uprawnione są dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia, na podstawie dokumentu ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia.

Ponadto do 50 proc. zniżki uprawniona jest młodzież od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończy 21 rok życia. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki jest w tym przypadku ważna legitymacja szkolna, wydana zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wzór MENiS-II 180/2), Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/50/2) albo Ministra Kultury (wzór ART-II/292/3).

Przypominamy także, iż młodzieży korzystającej z imiennych biletów 30- lub 90-dniowych, których okres ważności rozpoczyna się przed 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, uprawnienie przysługuje do końca ważności biletu.

Uczącym się Dzieciom z Rodzin 4+ przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, nie dłużej niż do 30 września roku  kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, pod warunkiem, że zamieszkują na terenie m.st. Warszawy. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień. Przypominamy, że uprawnienie wgrywane jest na czas spełnienia wszystkich wymogów.

W celu otrzymania specjalnych kart z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów lub w celu przedłużenia już posiadanych, należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM (specjalnie dedykujemy Punkty Obsługi Pasażerów ZTM przy ul. Żelaznej 61 oraz przy węźle komunikacyjnym Młociny) wraz z następującymi dokumentami:

1)     dowodem osobistym rodzica lub opiekuna prawnego (wnioskodawcy) – do wglądu,

2)     ważną legitymacją szkolną dziecka/dzieci lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym datę urodzenia – w przypadku dzieci i młodzieży od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia,

3)     ważną legitymacją szkolną lub studencką dziecka – dotyczy młodzieży od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia,

4)     dokumentem potwierdzającym stopień pokrewieństwa (np. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci) – w przypadku rodzin rekonstruowanych każdy z rodziców/opiekunów prawnych potwierdza stopień pokrewieństwa w stosunku do dzieci własnych.

Na wniosek wnioskodawcy zameldowanego na terenie m.st. Warszawy istnieje możliwość, aby upoważniony pracownik Działu Sprzedaży Biletów ZTM, mający upoważnienie  do bazy ewidencji ludności – CRBDEL, potwierdził stopień pokrewieństwa pomiędzy wymienionymi we wniosku członkami rodziny.

Uprawnienia wgrywane są na kartach specjalnych, dedykowanych dla dzieci z rodzin 4+. Przypominamy także, iż w przypadku wyrabiania kart dla dzieci z rodziny 4+, konieczne jest także posiadanie przy sobie aktualnego zdjęcia w wersji papierowej.

Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla dzieci z rodzin wielodzietnych – do pobrania na dole strony

Wzór przykładowo wypełnionego wniosku wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla dzieci z rodzin wielodzietnych – do pobrania na dole strony

 Dzieciom z Rodzin posiadających 3 dzieci przysługują roczne imienne bilety w cenie 99,00 zł.

Bilet ten przysługuje dziecku zamieszkałemu na terenie m.st. Warszawy do 30 września roku kalendarzowego w którym kończy 21 rok życia, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, zamieszkują/e na terenie m.st. Warszawy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

Aby otrzymać bilet dla dziecka w cenie 99,00 zł, należy złożyć stosowny w tym zakresie wniosek wraz z wymaganymi do niego załącznikami oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie i rozliczanie podatku na terenie Warszawy oraz potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Na wniosek wnioskodawcy zameldowanego na terenie m.st. Warszawy, istnieje możliwość aby upoważniony pracownik Działu Sprzedaży Biletów ZTM, mający upoważnienie  do bazy ewidencji ludności – CRBDEL, potwierdził stopień pokrewieństwa pomiędzy wymienionymi we wniosku członkami rodziny.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj

Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej/hologramu dla rodzin, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Warszawie, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy, posiadają troje dzieci i chcą skorzystać ze zniżek lub ulg – do pobrania na dole strony

Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej/hologramu dla rodzin, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Warszawie, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy, posiadają troje dzieci i chcą skorzystać ze zniżek lub ulg – do pobrania na dole strony.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.