Jeszcze więcej kontroli nieuczciwych przewoźników na terenie Warszawy

„Coraz więcej kontroli nieuczciwych przewoźników operujących na terenie m.st. Warszawy. Przedstawiamy podsumowanie współdziałań kontrolnych za pierwsze półrocze 2016 roku” – pisze Urząd Miasta.

Fot. KSP

Fot. KSP

Prowadzone współdziałania mają na celu sprawdzenie legalności prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na ternie m.st. Warszawy oraz przestrzegania obowiązujących norm prawnych.

W sumie w ciągu pierwszego półrocza Urząd m.st. Warszawy wspólnie z Policją, Urzędem Kontroli Skarbowej, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy przeprowadził kontrole 1427 przewoźników. To o 495 więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku (932 kontrole).

U 24,9% (355) kontrolowanych przewoźników stwierdzono nieprawidłowości. Oznacza to znaczący spadek, gdyż w pierwszym półroczu 2015 roku nieprzestrzeganie norm prawa ujawnione zostało aż w 38% przypadków (354).

W pierwszym półroczu losowo skontrolowano również 17 licencjonowanych taksówkarzy pod kątem nielegalnego podłączenia urządzeń wpływających na funkcjonowanie taksometrów, tzw. „dopalaczy kilometrów”. W żadnym wypadku nie stwierdzono nieprawidłowości. W analogicznym okresie 2015 roku przeprowadzono 15 takich kontroli, a podczas sześciu z nich stwierdzono montaż tych urządzeń.

Powyższa statystyka świadczy o znaczącej poprawie jakości usług świadczonych przez warszawskich taksówkarzy, a także o skuteczności prowadzonych współdziałań kontrolnych wobec nieuczciwych przewoźników.

Wśród najczęściej ujawnianych uchybień należały m.in.:

  • kierowanie pojazdem przez kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów i topografii miasta – 298 przypadków (83,9% ujawnionych uchybień);
  • wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji – 46 przypadków;
  • brak kasy fiskalnej – 29 przypadków;
  • brak uprawnień do kierowania pojazdami – 8 przypadków.

Ponadto czterech z kontrolowanych kierowców było poszukiwanych, w tym jedne Europejskim Listem Gończym. W jednym przypadku stwierdzono również posługiwanie się podrobionym prawem jazdy.

Podczas działań kontrolnych w I półroczu stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę 920 000 zł. Naruszenia te to m.in. brak licencji czy wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w ustawie.

Oprócz naruszeń ustawy o transporcie drogowym, wystawiono również 353 mandaty karne na kwotę 91 200 zł za naruszenia ustawy prawa o ruchu drogowym, przepisów karno-skarbowych i przepisów prawa miejscowego. Mandaty wystawiane były m.in. za brak prawa jazdy, brak identyfikatora czy brak dokumentów (podczas kontroli). Czternastu kierowców odmówiło przyjęcia mandatu w skutek czego wnioski o ukaranie zostały skierowane do sądu.

Kontrole prowadzone są również samodzielnie przez służby mundurowe. W ich wyniku do Urzędu m.st. Warszawy trafiają protokoły i materiały pokontrolne. Do chwili obecnej służby kontrolne przekazały ich 1783. Naruszenia zostały stwierdzone w 73,2% przypadków (1306). W szczególności naruszenia dotyczyły przepisów prawa miejscowego, m.in. brak identyfikatorów czy nieprawidłowe oznakowanie.

Po otrzymaniu dokumentacji pokontrolnej organ licencyjny (Prezydent m.st. Warszawy) dokonuje analizy materiały i zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym podejmuje określone działania – od udzielenia przedsiębiorcy ostrzeżenia po wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji.

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku organ licencyjny wysłał do policji 52 „żądania ścigania” za bezprawne używanie barw i herbu m.st. Warszawy wobec przewoźników podszywających się pod warszawską taksówkę, udzielił 762 ostrzeżenia, a także wydał 274 decyzje cofające licencję.

Pamiętaj – warszawska taksówka posiada charakterystyczne oznakowanie tj.:

  • żółto-czerwony pas (w barwach Warszawy) z numerem bocznym taksówki, pod którym znajduje się herb m.st. Warszawy;
  • w górnym prawym rogu przedniej szyby samochodu znajduje się naklejka z hologramem, numerem licencji taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym pojazdu;
  • wewnątrz pojazdu znajduje się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem;
  • w lewym górnym rogu szyby tylnych prawych drzwi znajduje się dwustronna tabliczka informująca po zewnętrznej stronie szyby o cenie za 1 km w I strefie taryfowej; rewers tabliczki, widziany z siedzenia pasażera – zawierać taryfę opłat.

Zawsze należy zachować paragon za wykonany przejazd – w przypadku ewentualnych niezgodności jest on podstawą do późniejszych roszczeń.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c