Jutro aż dwa marsze. Ogromne utrudnienia w sobotę [TRASY I ZMIANY KOMUNIKACJI ZTM]

W sobo­tę uli­ca­mi Warszawy przej­dą dwa mar­sze. Będą zmia­ny w ruchu dro­go­wym i kur­so­wa­niu Komunikacji miejskiej. 

Fot Facebook/infoulice

Fot Facebook/infoulice

Pierwszy roz­pocz­nie się o godz. 12.00 na Placu Zamkowym a uczest­ni­cy przej­dą Krakowskim Przedmieściem, Świętokrzyską i Marszałkowską na pl. Konstytucji. Zakończenie zgro­ma­dze­nia ok. godz. 15.30.
Drugi prze­marsz roz­pocz­nie się o godz. 13.00 w al. J.Ch. Szucha a jego uczest­ni­cy przej­dą Alejami Ujazdowskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na pl. marsz. J. Piłsudskiego. Zakończenie zgro­ma­dze­nia ok. godz. 19.00.

Na stro­nie ZTM czytamy:

Zgromadzenia publiczne i przemarsze w dniu 24 września br.

dn. 24.09.2016 (sobo­ta) od godz. 12:00 do godz. 17:30

W dniu 24.09.2016 r. odbę­dą się zgro­ma­dze­nia publicz­ne i przemarsze:

1) Zgromadzenie publicz­ne na pl. Zamkowym, a następ­nie od ok. godz. 12:00 prze­marsz na tra­sie: Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Konstytucji, gdzie ok. godz. 15:30 pla­no­wa­ne jest zakoń­cze­nie przemarszu.

W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści prze­jaz­du ww. uli­ca­mi auto­bu­sy i tram­wa­je będą skie­ro­wa­ne na tra­sy objaz­do­we naj­bliż­szy­mi moż­li­wy­mi cią­ga­mi komunikacyjnymi.

2) Od ok. godz. 12:30 zgro­ma­dze­nie publicz­ne w al. Szucha, a następ­nie od ok. godz. 15:30 prze­marsz na tra­sie: al. Szucha – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście (w rejon skrzy­żo­wa­nia z ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza), gdzieok. godz. 17:30 pla­no­wa­ne jest zakoń­cze­nie przemarszu.

W związ­ku z bra­kiem moż­li­wo­ści prze­jaz­du ww. uli­ca­mi auto­bu­sy i tram­wa­je będą skie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe:

ETAP 1
Zamknięte dla ruchu ul.: Świętokrzyska, Marszałkowska (do pl. Konstytucji)
AUTOBUSY

102, 105
w kie­run­ku PKP Olszynka Grochowska, Browarna: 
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/pl. Małachowskiego: Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha- Moliera – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Dobra – Karowa – Browarna – Topiel – Tamka i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Młynów, Os. Górczewska: 
od skrzy­żo­wa­nia Tamka/Topiel/Kruczkowskiego: Topiel – Browarna – Karowa – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Królewska i dalej swo­imi trasami

107
w kie­run­ku Kierbedzia: 
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska/Królewska: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Esperanto: 
od skrzy­żo­wa­nia Piękna/Krucza: Piękna – Koszykowa – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska i dalej swo­ją trasą

111
w kie­run­ku Gocław: 
od skrzy­żo­wa­nia Wierzbowa/pl. Piłsudskiego/Focha: Focha – Moliera – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wioślarska – most Poniatowskiego i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Esperanto: 
od mostu Poniatowskiego: Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – Al. Solidarności – Andersa i dalej swo­ją trasą

116, 180, 503
w kie­run­ku Wilanów, Natolin Płn.: 
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/pl. Małachowskiego: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna – Al. Ujazdowskie i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Chomiczówka, Konwiktorska: 
od skrzy­żo­wa­nia Piękna/Al. Ujazdowskie: Piękna – Koszykowa – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – pl. Piłsudskiego i dalej swo­imi trasami

117, 507
w kie­run­ku Gocław: 
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna – Krucza – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Dw. Centralny: 
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa –al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY

127
w kie­run­ku Mariensztat: 
od ron­da Czterdziestolatka: Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna – Krucza – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Nowe Włochy: 
od skrzy­żo­wa­nia pl. Trzech Krzyży/Nowy Świat/Książęca: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa –al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ja trasą

128, 175
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Emilii Plater: Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski – Królewska i dalej swo­imi trasami

131, 501, 519, 522, 525
w kie­run­ku Sadyba, Stegny, Powsin-Park Kultury, Branickiego, Międzylesie: 
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na)– ron­do Jazdy Polskiej i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Dw. Centralny: 
od pl. Konstytucji: Koszykowa – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY

158, 517, 521
w kie­run­ku Witolin, Witebska, Falenica:
od ron­da Czterdziestolatka: Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna – Krucza – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku CH Reduta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśliwice: 
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa –al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami

171
w kie­run­ku Torwar: 

od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska/Królewska: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna – Krucza – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Nowe Bemowo: 
od skrzy­żo­wa­nia pl. Trzech Krzyży/Nowy Świat/Książęca: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska i dalej swo­ja trasą

178
w obu kierunkach: 
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – pl. Piłsudskiego i dalej swo­ją trasą

222
w kie­run­ku Spartańska: 
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/pl. Małachowskiego: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna – Al. Ujazdowskie i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Bielańska: 
od skrzy­żo­wa­nia Piękna/Al. Ujazdowskie: Piękna – Koszykowa – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – pl. Piłsudskiego i dalej swo­imi trasami

W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści prze­jaz­du al. Szucha:
w kie­run­ku Spartańska: 
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/pl. Małachowskiego: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego– Puławska i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Bielańska: 
od pl. Unii Lubelskiej: Marszałkowska – pl. Konstytucji – Koszykowa – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – pl. Piłsudskiego i dalej swo­ją trasą

518
w kie­run­ku Nowodwory: 
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – pl. Piłsudskiego i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Dw. Centralny: 
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/pl. Małachowskiego: Królewska –pl. Grzybowski – Twarda – Emilii Plater i dalej swo­ja trasą

520
w kie­run­ku Marysin: 
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska/Królewska: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – ron­do Jazdy Polskiej i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Znana: 
od pl. Konstytucji: Koszykowa – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska i dalej swo­ja trasą

TRAMWAJE

7
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stro­nie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Grójecka – PL.NARUTOWICZA,
po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

22
PIASKI
– … – Okopowa –Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – Zamoyskiego – … -WIATRACZNA

24
po stro­nie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO – … – Towarowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA,
po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

25
BANACHA
– … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada – … -ANNOPOL

4
WYŚCIGI
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – al. Solidarności - … – ŻERAŃ WSCHODNI

15
P+R AL. KRAKOWSKA
– … – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Stawki - Andersa – … – MARYMONT POTOK

18
WORONICZA
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Stawki - Andersa – … – ŻERAŃ FSO

35
WYŚCIGI
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II - … – NOWE BEMOWO

ETAP 2
Zamknięte dla ruchu ul.: Świętokrzyska, Marszałkowska, pl. Konstytucji i al. Szucha

AUTOBUSY

102, 105
w kie­run­ku PKP Olszynka Grochowska, Browarna: 
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/pl. Małachowskiego: Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha- Moliera – Nowy Przejazd- al. Solidarności – Nowy Zjazd – Dobra – Karowa – Browarna – Topiel – Tamka i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Młynów, Os. Górczewska: 
od skrzy­żo­wa­nia Tamka/Topiel/Kruczkowskiego: Topiel – Browarna – Karowa – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Królewska i dalej swo­imi trasami

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH 

107
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska/Królewska: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czerniakowska i dalej swo­ją trasą

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH 

111
w kie­run­ku Gocław: 
od skrzy­żo­wa­nia Wierzbowa/pl. Piłsudskiego/Focha: Focha – Moliera – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wioślarska – most Poniatowskiego i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Esperanto: 
od mostu Poniatowskiego: Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – Al. Solidarności – Andersa i dalej swo­ją trasą

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH 

116, 180, 503
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/pl. Małachowskiego: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – Goworka – Spacerowa – Belwederska i dalej swo­imi trasami

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH 

117, 507
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Solec – Wioślarska – most Poniatowskiego i dalej swo­imi trasami

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
w kie­run­ku Gocław: 
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Jasna – Zgoda – Krucza – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Dw. Centralny: 
od skrzy­żo­wa­nia Krucza/Al. Jerozolimskie: Krucza – Szpitalna- pl. Powstańców Warszawy – Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY

118
w kie­run­ku Metro Politechnika: 
od pl. Trzech Krzyży: zawrot­ka na pl. Trzech Krzyży –PL. TRZECH KRZYŻY 71,
w kie­run­ku Bródno-Podgrodzie: 
PL. TRZECH KRZYŻY 71 – Książęca i dalej swo­ją trasą

127
w kie­run­ku Mariensztat: 
od ron­da Czterdziestolatka: Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Solec – Wioślarska – Ludna – Solec i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Nowe Włochy: 
od skrzy­żo­wa­nia Solec/Ludna: Ludna – Wioślarska – Solec – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) –al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ja trasą

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
w kie­run­ku Mariensztat: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świętokrzyska – Jasna – Zgoda – Krucza – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Nowe Włochy: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/ Krucza: Krucza- Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Świętokrzyska – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ja trasą

128, 175
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Emilii Plater: Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski – Królewska i dalej swo­imi trasami

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Emilii Plater: Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska i dalej swo­imi trasami

131, 501, 519, 522, 525
w kie­run­ku Sadyba, Stegny, Powsin-Park Kultury, Branickiego, Międzylesie: 
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na)– ron­do Jazdy Polskiej i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Dw. Centralny: 
od ron­da Jazdy Polskiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) –al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY

151
tyl­ko w kie­run­ku Rechniewskiego: 
od skrzy­żo­wa­nia al. Niepodległości/Koszykowa: al. Niepodległości – Chałubińskiego – zawrot­ka na ron­dzie Czterdziestolatka – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – ron­do Jazdy Polskiej i dalej swo­ją trasą

158, 517, 521
w obu kierunkach: 
od ron­da Czterdziestolatka: Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Solec – Wioślarska – most Poniatowskiego i dalej swo­imi trasami

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
w kie­run­ku Witolin, Witebska, Falenica:
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Emilii Plater: Emilii Plater – Świętokrzyska – Jasna – Zgoda – Krucza – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku CH Reduta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśliwice: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza- Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy- Świętokrzyska – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami

159
w kie­run­ku EC Siekierki: 
od skrzy­żo­wa­nia Koszykowa/al. Niepodległości/Chałubińskiego: al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czerniakowska i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku CH Blue City: 
od skrzy­żo­wa­nia Czerniakowska/Łazienkowska: Czerniakowska – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy i dalej swo­ją trasą

171
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska/Królewska: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czerniakowska – Łazienkowska – TORWAR,

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
w kie­run­ku Torwar: 
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska/Królewska: Królewska – pl. Małachowskiego – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Krucza – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Nowe Bemowo: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza- Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Świętokrzyska – Marszałkowska i dalej swo­ja trasą

178
w obu kierunkach: 
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – pl. Piłsudskiego i dalej swo­ją trasą

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH 

222
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/ pl. Małachowskiego: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego– Puławska i dalej swo­ją trasą

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
w kie­run­ku Spartańska: 
od pl. Na Rozdrożu: Al. Ujazdowskie – Belwederska – Spacerowa – Goworka – Puławska i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Bielańska: 
od skrzy­żo­wa­nia Puławska/Waryńskiego: Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Mazowiecka i dalej swo­ją trasą

502, 514
w kie­run­ku Metro Politechnika: 
od ron­da Jazdy Polskiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawelska – zawrot­ka na skrzy­żo­wa­niu Wawelska/Żwirki i Wigury/Raszyńska – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 03,
w kie­run­ku Stara Miłosna, Wola Grzybowska: 
POMNIK LOTNIKA 03 – Wawelska (jezd­nia dol­na) – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) i dalej swo­ja trasą

518
w kie­run­ku Nowodwory: 
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – pl. Piłsudskiego i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Dw. Centralny:
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/pl. Małachowskiego: Królewska –pl. Grzybowski – Twarda – Emilii Plater i dalej swo­ja trasą

Po przy­wró­ce­niu dla ruchu ul. Świętokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH

520
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska/Królewska: Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na)– ron­do Jazdy Polskiej i dalej swo­ją trasą

TRAMWAJE

7
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stro­nie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Grójecka – PL.NARUTOWICZA,
po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

22
PIASKI
– … – Okopowa –Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – Zamoyskiego – … -WIATRACZNA

24
po stro­nie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO – … – Towarowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA,
po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

25
BANACHA
– … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada – … -ANNOPOL

4
WYŚCIGI
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – al. Solidarności- … – ŻERAŃ WSCHODNI

15
P+R AL. KRAKOWSKA
– … – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Stawki- Andersa – … – MARYMONT POTOK

18
WORONICZA
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Stawki- Andersa – … – ŻERAŃ FSO

35
WYŚCIGI
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II- … – NOWE BEMOWO

ETAP 3
Zamknięte dla ruchu ul.: Marszałkowska (od ron­da Dmowskiego), pl. Konstytucji i al. Szucha
AUTOBUSY

118
w kie­run­ku Metro Politechnika: 
od pl. Trzech Krzyży: zawrot­ka na pl. Trzech Krzyży –PL. TRZECH KRZYŻY 71,
w kie­run­ku Bródno-Podgrodzie: 
PL. TRZECH KRZYŻY 71 – Książęca i dalej swo­ją trasą

131, 501, 519, 522, 525
w kie­run­ku Sadyba, Stegny, Powsin-Park Kultury, Branickiego, Międzylesie: 
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na)– ron­do Jazdy Polskiej i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Dw. Centralny: 
od ron­da Jazdy Polskiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY

151
tyl­ko w kie­run­ku Rechniewskiego: 
od skrzy­żo­wa­nia al. Niepodległości/Koszykowa: al. Niepodległości – Chałubińskiego – zawrot­ka na ron­dzie Czterdziestolatka – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – ron­do Jazdy Polskiej i dalej swo­ją trasą

159
w kie­run­ku EC Siekierki: 
od skrzy­żo­wa­nia Koszykowa/al. Niepodległości/Chałubińskiego: al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czerniakowska i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku CH Blue City: 
od skrzy­żo­wa­nia Czerniakowska/Łazienkowska: Czerniakowska – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy i dalej swo­ją trasą

222
w kie­run­ku Spartańska: 
od pl. Na Rozdrożu: Al. Ujazdowskie – Belwederska – Spacerowa – Goworka – Puławska i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Bielańska: 
od skrzy­żo­wa­nia Puławska/Waryńskiego: Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Mazowiecka i dalej swo­ją trasą

502, 514
w kie­run­ku Metro Politechnika: 
od ron­da Jazdy Polskiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawelska – zawrot­ka na skrzy­żo­wa­niu Wawelska/Żwirki i Wigury/Raszyńska – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 03,
w kie­run­ku Stara Miłosna, Wola Grzybowska: 
POMNIK LOTNIKA 03 – Wawelska (jezd­nia dol­na) – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) i dalej swo­ja trasą

520
w obu kierunkach: 
od ron­da Dmowskiego: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – ron­do Jazdy Polskiej i dalej swo­ją trasą

TRAMWAJE

4
WYŚCIGI – … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – al. Solidarności- … – ŻERAŃ WSCHODNI

15
P+R AL. KRAKOWSKA
– … – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Stawki - Andersa – … – MARYMONT POTOK

18
WORONICZA
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Stawki - Andersa – … – ŻERAŃ FSO

35
WYŚCIGI
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – … – NOWE BEMOWO

ETAP 4
Zamknięte dla ruchu ul.: Szucha, Al. Ujazdowskie, pl. Trzech Krzyży 

i Nowy Świat (do ron­da de Gaulle’a)AUTOBUSY

107
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Krucza/Piękna: Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Czerniakowska i dalej swo­ją trasą

W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści prze­jaz­du przez pl. Konstytucji:
w kie­run­ku Kierbedzia: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czerniakowska i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Esperanto: 
od skrzy­żo­wa­nia Czerniakowska/Łazienkowska: Czerniakowska – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą

108
w kie­run­ku pl. Trzech Krzyży:
od skrzy­żo­wa­nia Rozbrat/Ludna/Kruczkowskiego/Ludna: Kruczkowskiego – zawrot­ka pod wia­duk­tem mostu Poniatowskiego – Kruczkowskiego – PKP POWIŚLE 03,
w kie­run­ku Metro Wilanowska: 
PKP POWIŚLE 03 – Kruczkowskiego – Rozbrat i dalej swo­ją trasą

116, 180, 503
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Belwederska/ Gagarina/ Spacerowa: Spacerowa – Goworka – Waryńskiego – pl. Konstytucji- Piękna – Krucza i dalej swo­imi trasami

W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści prze­jaz­du przez pl. Konstytucji:
w kie­run­ku Chomiczówka, Konwiktorska: 
od skrzy­żo­wa­nia Belwederska/Gagarina/Spacerowa: Spacerowa – Goworka – Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Świętokrzyska – Mazowiecka i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Wilanów, Natolin Płn.: 
od skrzy­żo­wa­nia Krucza/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – Goworka – Spacerowa – Belwederska i dalej swo­imi trasami

118
w kie­run­ku Metro Politechnika: 
od skrzy­żo­wa­nia Solec/Ludna: Ludna – Wioślarska – Solec – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA,
w kie­run­ku Bródno-Podgrodzie: 
od pl. Konstytucji: zawrot­ka na pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Solec- Wioślarska – Ludna i dalej swo­ją trasą

W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści prze­jaz­du przez pl. Konstytucji:
w kie­run­ku Metro Politechnika: 
od skrzy­żo­wa­nia Solec/Ludna: Ludna – Wioślarska – Solec – Czerniakowska – TORWAR 06,
w kie­run­ku Bródno-Podgrodzie: 
TORWAR 06 – Czerniakowska – Solec – Wioślarska – Ludna i dalej swo­ją trasą

127
w kie­run­ku Mariensztat: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Bracka: Al. Jerozolimskie – Wioślarska – Ludna – Solec i dalej swo­ja trasą,
w kie­run­ku Nowe Włochy: 
od skrzy­żo­wa­nia Ludna/Książęca/Rozbrat/Kruczkowskiego: Kruczkowskiego – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

159
w obu kierunkach: 
od pl. Konstytucji: Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Czerniakowska i dalej swo­ją trasą

W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści prze­jaz­du przez pl. Konstytucji:
w kie­run­ku EC Siekierki: 
od skrzy­żo­wa­nia Koszykowa/al. Niepodległości/Chałubińskiego: al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czerniakowska i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku CH Blue City: 
od skrzy­żo­wa­nia Czerniakowska/Łazienkowska: Czerniakowska – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy i dalej swo­ją trasą

166
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Belwederska/Gagarina/Spacerowa: Gagarina – Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka – Rozbrat– Ludna i dalej swo­ja trasą

171
w kie­run­ku Torwar: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Bracka: Al. Jerozolimskie – Wioślarska – Ludna– Rozbrat i dalej swo­ja trasą,
w kie­run­ku Nowe Bemowo: 
od skrzy­żo­wa­nia Ludna/Książęca/Rozbrat/Kruczkowskiego: Kruczkowskiego – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Jasna – Zgoda – Krucza – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

222
w kie­run­ku Bielańska: 
od pl. Unii Lubelskiej: Marszałkowska – pl. Konstytucji- Piękna – Krucza i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Spartańska: 
od skrzy­żo­wa­nia Krucza/Al. Jerozolimskie: Krucza – Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Puławska i dalej swo­ją trasą

W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści prze­jaz­du przez pl. Konstytucji:
w kie­run­ku Bielańska: 
od skrzy­żo­wa­nia Puławska/Waryńskiego: Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Świętokrzyska – Mazowiecka i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Spartańska: 
od skrzy­żo­wa­nia Krucza/Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego– Puławska i dalej swo­ją trasą

ETAP 5
Zamknięte dla ruchu ul.: Szucha, Al. Ujazdowskie, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat 

i Krakowskie PrzedmieścieAUTOBUSY

102, 105
w kie­run­ku PKP Olszynka Grochowska, Browarna: 
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/ pl. Małachowskiego: Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha- Moliera – Nowy Przejazd- al. Solidarności – Nowy Zjazd – Dobra – Karowa – Browarna – Topiel – Tamka i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Młynów, Os. Górczewska: 
od skrzy­żo­wa­nia Tamka/Topiel/Kruczkowskiego: Topiel – Browarna – Karowa – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Królewska i dalej swo­imi trasami

107
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Krucza/Piękna: Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej– Czerniakowska i dalej swo­ją trasą

108
w kie­run­ku pl. Trzech Krzyży:
od skrzy­żo­wa­nia Rozbrat/Ludna/Kruczkowskiego/Ludna: Kruczkowskiego – zawrot­ka pod wia­duk­tem mostu Poniatowskiego – Kruczkowskiego – PKP POWIŚLE 03,
w kie­run­ku Metro Wilanowska: 
PKP POWIŚLE 03 – Kruczkowskiego – Rozbrat i dalej swo­ją trasą

111
w kie­run­ku Gocław: 
od skrzy­żo­wa­nia Wierzbowa/pl. Piłsudskiego/Focha: Focha – Moliera – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wioślarska – most Poniatowskiego i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Esperanto: 
od mostu Poniatowskiego: Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – Al. Solidarności – Andersa i dalej swo­ją trasą

116, 180, 503
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Belwederska/Gagarina/Spacerowa: Spacerowa – Goworka – Waryńskiego – pl. Konstytucji- Piękna – Krucza i dalej swo­imi trasami

117, 158, 507, 517, 521
w kie­run­ku Gocław, Witolin, Witebska, Falenica: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie / Krucza: Krucza- Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Solec – Wioślarska – most Poniatowskiego i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Dw. Centralny, CH Reduta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśliwice: 
od mostu Poniatowskiego: Wioślarska – Solec – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami

118
w kie­run­ku Metro Politechnika: 
od skrzy­żo­wa­nia Solec/Ludna: Ludna – Wioślarska – Solec – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA,
w kie­run­ku Bródno-Podgrodzie: 
od pl. Konstytucji: zawrot­ka na pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Solec – Wioślarska– Ludna i dalej swo­ją trasą

127
w kie­run­ku Mariensztat:
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza – Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Solec – Wioślarska – Ludna– Solec i dalej swo­ja trasą,
w kie­run­ku Nowe Włochy: 
od skrzy­żo­wa­nia Solec/Ludna: Ludna –Wioślarska – Solec – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

159
w obu kierunkach: 
od pl. Konstytucji: Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Czerniakowska i dalej swo­ją trasą

166
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Belwederska/ Gagarina/ Spacerowa: Gagarina – Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka – Rozbrat – Ludna i dalej swo­ja trasą

171
w kie­run­ku Torwar: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/ Krucza: Krucza – Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Czerniakowska– Łazienkowska – TORWAR,
w kie­run­ku Nowe Bemowo: 
od wyjaz­du z pętli auto­bu­so­wej: Łazienkowska – Czerniakowska – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska  i dalej swo­ją trasą

222
w kie­run­ku Bielańska: 
od pl. Unii Lubelskiej: Marszałkowska – pl. Konstytucji- Piękna – Krucza i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Spartańska: 
od skrzy­żo­wa­nia Krucza/Al. Jerozolimskie: Krucza – Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Puławska i dalej swo­ją trasą

TRAMWAJE

7
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stro­nie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Grójecka – PL.NARUTOWICZA,
po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

22
PIASKI
– … – Okopowa –Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – Zamoyskiego – … -WIATRACZNA

24
po stro­nie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO – … – Towarowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA,
po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

25
BANACHA
– … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada – … -ANNOPOL

ETAP 6
Zamknięte dla ruchu ul.: Al. Ujazdowskie (od ul. Pięknej do pl. Trzech Krzyży), pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście
AUTOBUSY

102, 105
w kie­run­ku PKP Olszynka Grochowska, Browarna: 
od skrzy­żo­wa­nia Królewska/ pl. Małachowskiego: Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha- Moliera – Nowy Przejazd- al. Solidarności – Nowy Zjazd – Dobra – Karowa – Browarna – Topiel – Tamka i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Młynów, Os. Górczewska: 
od skrzy­żo­wa­nia Tamka/Topiel/Kruczkowskiego: Topiel – Browarna – Karowa – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Królewska i dalej swo­imi trasami

108
w kie­run­ku pl. Trzech Krzyży:
od skrzy­żo­wa­nia Rozbrat/Ludna/Kruczkowskiego/Ludna: Kruczkowskiego – zawrot­ka pod wia­duk­tem mostu Poniatowskiego – Kruczkowskiego – PKP POWIŚLE 03,
w kie­run­ku Metro Wilanowska: 
PKP POWIŚLE 03 – Kruczkowskiego – Rozbrat i dalej swo­ją trasą

111
w kie­run­ku Gocław: 
od skrzy­żo­wa­nia Wierzbowa/pl. Piłsudskiego/Focha: Focha – Moliera – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wioślarska – most Poniatowskiego i dalej swo­ją trasą,
w kie­run­ku Esperanto: 
od mostu Poniatowskiego: Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – Al. Solidarności – Andersa i dalej swo­ją trasą

116, 180, 222, 503
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Ujazdowskie/Piękna: Piękna – Krucza i dalej swo­imi trasami

117, 158, 507, 517, 521
w kie­run­ku Gocław, Witolin, Witebska, Falenica: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza- Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Solec – Wioślarska – most Poniatowskiego i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Dw. Centralny, CH Reduta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśliwice: 
od mostu Poniatowskiego: Wioślarska – Solec – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami

118, 166
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Ujazdowskie/Piękna: Piękna – Myśliwiecka – Rozbrat– Ludna i dalej swo­imi trasami

127
w obu kierunkach:
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza – Piękna – Myśliwiecka – Rozbrat– Ludna i dalej swo­ja trasą

171
w obu kierunkach: 
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza – Piękna – Myśliwiecka– Łazienkowska – TORWAR

TRAMWAJE

7
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stro­nie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Grójecka – PL.NARUTOWICZA,
po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

22
PIASKI
– … – Okopowa –Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – Zamoyskiego – … -WIATRACZNA

24
po stro­nie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO – … – Towarowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA,
po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

25
BANACHA
– … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada – … -ANNOPOL

ETAP 7
Zamknięte dla ruchu ul.: Nowy Świat (od ron­da de Gaulle’a) i Krakowskie Przedmieście
AUTOBUSY

102, 105
w kie­run­ku PKP Olszynka Grochowska, Browarna: 
od skrzy­żo­wa­nia Jasna/Świętokrzyska: Jasna – Zgoda – Krucza – Al. Jerozolimskie – Bracka – Żurawia – Książęca – Kruczkowskiego – Tamka i dalej swo­imi trasami,
w kie­run­ku Młynów, Os. Górczewska: 
od skrzy­żo­wa­nia Tamka/Topiel/Kruczkowskiego: Kruczkowskiego – Książęca – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Krucza – Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Mazowiecka i dalej swo­imi trasami.

Na tra­sach objaz­do­wych dla wszyst­kich linii obo­wią­zu­ją przy­stan­ki: pierw­sze napo­tka­ne po zjeź­dzie ze sta­łej tra­sy – jako sta­łepozo­sta­łe jako warun­ko­we.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.