Kontrole „kopert” dla niepełnosprawnych na Woli i Bemowie. Ilu kierowców złamało zakaz?

76 kontroli tzw. kopert i tylko 4 przypadki nieuprawnionego parkowania. Czy to oznacza, że przywilej osób legitymujących się kartą parkingową w końcu jest respektowany? Sprawdzają to strażnicy miejscy na terenie Bemowa i Woli. Funkcjonariusze weryfikują również prawidłowość oznakowania tzw. kopert.

Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejska

Pięć dni kontroli i 76 sprawdzonych miejsc. Tylko w trakcie 4 interwencji ujawniono przypadki pozostawienia pojazdów nieoznakowanych kartą parkingową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami strażnicy wydali w tych przypadkach dyspozycję usunięcia pojazdów na koszt właściciela. Kierującemu za pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową na tzw. kopercie grozi również mandat karny w wysokości 500 zł i 5 pkt karnych.

„Działania kontrolne nie ograniczają się tylko do jednorazowej kontroli tzw. koperty. Miejsca zastrzeżone dla osób legitymujących się kartą parkingową są kontrolowane kilka razy. Chcemy mieć pewność, że osoby uprawnione bez żadnych przeszkód mogą korzystać z przysługującego im przywileju” – mówi Witold Laskowiecki z-ca Kierownika Referatu IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

„Wnioski z pierwszych dni kontroli są pozytywne. W pojedynczych przypadkach funkcjonariusze stwierdzają niestosowanie się kierujących do obowiązujących przepisów. Koperty w zdecydowanej większości są zajęte przez osoby uprawnione” – ocenia Artur Jakubiak Naczelnik IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy – „Mamy nadzieję, że taki stan będzie się utrzymywał. Mimo wstępnej pozytywnej oceny, wzmożone kontrole będziemy prowadzić niemal do końca roku, a w okresie przedświątecznym ze szczególnym uwzględnieniem parkingów w pobliżu centrów handlowych.”

Działania nie ograniczają się jedynie do sprawdzenia czy kierujący pojazdami stosują się do przepisów. Koperty są również kontrolowane pod kątem prawidłowości oznakowania. W 6 przypadkach strażnicy zakwestionowali prawidłowość oznakowania miejsc wyznaczonych dla kierujących legitymujących się kartą parkingową.

„Mamy do czynienia z przypadkami zastosowania oznakowania pionowego niezgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z niewymiarowymi znakami poziomymi lub też ich brakiem, a także z wyznaczeniem przez zarządcę godzin, kiedy osoba uprawniona może korzystać z koperty. Zastosowanie niewłaściwego oznakowania uniemożliwia kierującemu prawidłowe parkowanie i wprowadza kierowców w błąd” – mówi Witold Laskowiecki z-ca Kierownika Referatu IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

O stwierdzonych nieprawidłowościach w oznakowaniu kopert strażnicy miejscy informują zarządców dróg wskazując jednocześnie wymogi wynikające z przepisów prawa dotyczące oznakowania miejsc wyznaczonych dla pojazdów oznakowanych kartą parkingową. Miejsca w których stwierdzono nieprawidłowości zostaną ponownie skontrolowane.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.