Księżna Kate i Książę William właśnie przyjechali do pałacu [WIDEO Z PRZEJAZDU I PRZYWITANIA]

Wizyta pary ksią­żę­cej wła­śnie ofi­cjal­nie się roz­po­czę­ła. Przed Pałacem Prezydenckim powi­tał ją Prezydent Andrzej Duda.


Plan wizy­ty w Warszawie:

  • Godz. 14.05 Powitanie Pary Książęcej na dzie­dziń­cu Pałacu Prezydenckiego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Małżonkę Agatę Kornhauser- Dudę
  • Godz. 14.10 Śniadanie wyda­wa­ne przez Prezydenta RP i Małżonkę z oka­zji wizy­ty Pary Książęcej
  • Godz. 15.10 Spacer Par po ogro­dach Pałacu Prezydenckiego
  • Godz. 15.18 Spacer Pary Książęcej pod pomnik Adama Mickiewicza
  • Godz. 15.45 Wizyta Prezydenta RP i Małżonki oraz Pary Książęcej w Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Godz. 20.00 Udział Prezydenta RP i Małżonki oraz Pary Książęcej w przy­ję­ciu wyda­wa­nym przez Ambasadę Brytyjską z oka­zji Urodzin Królowej Elżbiety II

18 lip­ca Księżna Kate i Książę William poja­dą do Gdańska, gdzie odwie­dzą Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny Stutthof. Potem obej­rzą spek­takl w Teatrze Szekspirowskim, a na koniec wizy­ty w Polsce spo­tka­ją się z człon­ka­mi Solidarności w Stoczni Gdańskiej.

Po wizy­cie w Polsce odwie­dzą jesz­cze Berlin, Heidelberg i Hamburg.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.