Księżna Kate i Książę William właśnie przyjechali do pałacu [WIDEO Z PRZEJAZDU I PRZYWITANIA]

Wiz­y­ta pary książęcej właśnie ofic­jal­nie się rozpoczęła. Przed Pałacem Prezy­denckim pow­itał ją Prezy­dent Andrzej Duda.


Plan wiz­y­ty w Warsza­w­ie:

  • Godz. 14.05   Pow­i­tanie Pary Książęcej na dziedz­ińcu Pałacu Prezy­denck­iego  przez Prezy­den­ta RP Andrze­ja Dudę i Małżonkę Agatę Korn­hauser- Dudę
  • Godz. 14.10    Śni­adanie wydawane przez Prezy­den­ta RP i Małżonkę z okazji wiz­y­ty Pary Książęcej
  • Godz. 15.10    Spac­er Par po ogro­dach Pałacu Prezy­denck­iego
  • Godz. 15.18    Spac­er Pary Książęcej pod pom­nik Adama Mick­iewicza
  • Godz. 15.45   Wiz­y­ta Prezy­den­ta RP i Małżon­ki oraz Pary Książęcej w Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego
  • Godz. 20.00   Udzi­ał Prezy­den­ta RP i Małżon­ki oraz Pary Książęcej w przyję­ciu wydawanym przez Ambasadę Bry­tyjską z okazji Urodzin Królowej  Elż­bi­ety II

18 lip­ca Księż­na Kate i Książę William pojadą do Gdańs­ka, gdzie odwiedzą Nazis­tows­ki Niemiec­ki Obóz Kon­cen­tra­cyjny Stut­thof. Potem obe­jrzą spek­takl w Teatrze Szek­spirowskim, a na koniec wiz­y­ty w Polsce spotka­ją się z członka­mi Sol­i­darnoś­ci w Stoczni Gdańskiej.

Po wiz­y­cie w Polsce odwiedzą jeszcze Berlin, Hei­del­berg i Ham­burg.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.