Kto oszukał może trafić do więzienia. W całej Polsce trwają kontrole [18.11.2023]

Od początku października 2023 roku, Warszawa, wdrożyła śmiałe środki mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Jednym z kluczowych elementów tych działań jest zakaz palenia węglem oraz wykorzystywania przestarzałych pieców, zwanych potocznie „kopciuchami”. Pomimo że w Warszawie zarejestrowanych jest ponad 5 tysięcy takich urządzeń, mieszkańcy coraz częściej starają się o dofinansowanie na ich wymianę.

Od początku października 2023 roku Warszawa wdrożyła śmiałe środki mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Jednym z kluczowych elementów tych działań jest zakaz palenia węglem oraz wykorzystywania przestarzałych pieców, zwanych potocznie „kopciuchami”. Pomimo że w Warszawie zarejestrowanych jest ponad 5 tysięcy takich urządzeń, mieszkańcy coraz częściej starają się o dofinansowanie na ich wymianę.

Są wyniki pierwszych kontroli. To dopiero początek

Ponad miesiąc od wprowadzenia nowych regulacji, straż miejska przeprowadziła pierwsze kontrole. Choć jesień była łagodna, co zmniejszyło liczbę interwencji, straż miejska nadal zachowała zdecydowaną postawę w egzekwowaniu zakazu. Łącznie odnotowano 30 interwencji, w tym nałożenie 13 mandatów i 17 pouczeń. Każde naruszenie jest raportowane do władz miasta, co może skutkować dalszymi kontrolami w miejscach wcześniejszych wykroczeń.

Nadejście zimy i spodziewane niskie temperatury mogą stanowić wyzwanie dla mieszkańców, którzy nadal korzystają z „kopciuchów”. Stołeczny ratusz oferuje wsparcie finansowe osobom, które zdecydują się na wymianę starych pieców. W październiku zanotowano wzrost liczby wniosków o dofinansowanie – 49 w porównaniu do 40 we wrześniu.

Kto oszukał może iść do więzienia

Straż miejska, sprawdzając przestrzeganie nowych przepisów, może również weryfikować, czy deklarowane systemy ogrzewania odpowiadają rzeczywistości. Jest to zgodne z ustawą o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) z 2021 roku. W przypadku stwierdzenia niezgodności, właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną.

W przypadku wykrycia, że zgłoszenie pieca węglowego miało na celu jedynie uzyskanie dopłat węglowych, podczas gdy faktycznie stosowano inne źródło ciepła, grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi, włącznie z oskarżeniem o wyłudzenie. Za taki czyn grozi kara więzienia od6 miesięcy do nawet 8 lat.

[AKTUALIZACJA 18.11.2023] Są pierwsze wyniki kontroli pieców w ramach CEEB. Wiadomo już, że doszło  do naruszeń i są osoby, które podejrzewa się o oszustwa przy dopłatach węglowych. Sprawy nie są jednak łatwe, bo w wielu przypadkach chodziło o to, że kilka osób w gospodarstwie domowym ubiegało się o dopłaty. Część osób korzystało natomiast z tego samego pieca, ale teoretycznie z dwóch gospodarstw domowych. Na pewno tego typu przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]