M2: Zamknięto i ewakuowano stację. Metro jeździ po trasie skróconej

Zamknię­ta stac­ja metra Ron­do Daszyńskiego. Pocią­gi kur­su­ją po trasie skró­conej do ron­da ONZ. Powo­dem zamknię­cia i ewakuowa­nia stacji jest pozostaw­iony bagaż.

Fot. Warsza­wa w Pigułce

ZTM infor­mu­ję, że wys­tępu­ją utrud­nienia w kur­sowa­niu pociągów linii metra M2 i zmi­ana trasy kursów skró­conych linii 105. 

Zamknię­ta dla ruchu pasażer­skiego została stac­ja metra RONDO DASZYŃSKIEGO.

Pocią­gi linii metra M2 kur­su­ją na trasie skró­conej: DWORZEC WILEŃSKI — RONDO ONZ.

Auto­busy linii 105 (kursy skró­cone) zosta­ją skierowane na trasę zmienioną:

105 (kursy skró­cone)
OS. GÓRCZEWSKA — … Pros­ta — RONDO ONZ.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.