Mała dziewczynka chora na raka niedługo obchodzi 7 urodziny. Wyślecie jej kartkę?

Mała Amel­ka pochodzi z woj. kujawsko-pomorskiego, ale leczy się w Insty­tu­cie Mat­ki i Dziec­ka na Woli. Cho­ru­je na mięsa­ka Ewinga, złośli­wy nowotwór koś­ci, który najczęś­ciej ataku­je dzieci. W Warsza­w­ie rodz­i­na nie ma niko­go i dziew­czynce na pewno zro­biło­by się milej, gdy­by dostała dużo kartek na nad­chodzące urodziny. Te są już we wtorek!

Fot. Ewa Pląsek

Amel­ka jest smut­na, bo jej tata musi­ał wracać do pra­cy i została w szpi­talu z mamą. We wtorek obchodzi 7 urodziny, a niko­go w Warsza­w­ie nie zna.

Dziew­czyn­ka pochodzi z woj. kujawsko — pomorskiego. W Warsza­w­ie jest z mamą. Każdy jej przy­jazd to kil­ka tygod­ni daleko od domu i blis­kich. W tym roku urodziny będzie obchodz­ić też poza domem i chy­ba fajnie było­by pokolorować jej ten dzień. W Warsza­w­ie nie mają niko­go bliskiego poza tymi, których zna­ją z odd­zi­ału” — mówi Ewa Pląsek, wolon­tar­iusz koor­dynu­ją­cy akcją.

Dlat­ego też Warsza­wa w Pigułce, Wydarzenia w Warsza­w­ie i To Się Dzieje przyłącza­ją się do akcji, by pomóc małej Amelce i uczynić jej dni bardziej kolorowy­mi.

Nie uda się to jed­nak bez Waszej pomo­cy! Czekamy na Wasze życzenia — potrze­ba jest moc dobrych serc! Pon­ad­to Amel­ka kocha rysować, mal­ować, gry plan­szowe, puz­zle, jest fanką Mysz­ki Miki i Min­nie oraz “Krainy Lodu”. W liś­cie do Mikoła­ja w IMiD poprosiła o domek dla lalek.

Zrób­my razem coś dobrego! Wszys­tkie kart­ki i upomin­ki zbier­ać będzie Ewa Pląsek — koor­dy­na­tor akcji z wolon­tar­iusz koor­dynu­ją­cy akcją. Może jakaś cukier­nia zechce ufun­dować Amelce tort urodzi­nowy? Ona też poda wszelkie nami­ary, wystar­czy napisać Jej wiado­mość pry­wat­ną. Poniżej umieszcza­my post.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.