Malownicza jesień w Warszawie w obiektywie Mateusza Senko [ZDJĘCIA]

Jesień w tym roku ser­wu­je nam wyjąt­ko­wo pięk­ne wido­ki. Wczoraj popro­si­li­śmy Was o zdję­cia zacho­du słoń­ca nad Warszawą –> [LINK]. Odzew prze­rósł nasze naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Wczoraj też dosta­li­śmy uro­czą serię zdjęć od Pana Mateusza Senko. Z uwa­gi na nasze wizy­ty na cmen­ta­rzach zamiesz­cza­my ją dopie­ro dziś

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

fot. Mateusz Senko

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.