Mecz piłki nożnej Polska – Gibraltar już jutro – aż 4 etapy zmian w komunikacji! Zobacz!

Zmiany w komunikacji w związku z meczem piłki nożnej Polska – Gibraltar w dniu 7 września br. na Stadionie PGE Narodowy:

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

od 07.09.2015 (poniedziałek) od godz. 06:00 do 08.09.2015 (wtorek) do godz. 01:00

W związku z organizacją w dniu 7 września br. meczu piłki nożnej Polska – Gibraltar na Stadionie PGE Narodowy od dnia 7.09.2015 r. od godz. 6:00 do dnia 8.06.2015 r. do godz. 1:00 zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Spis treści:

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI W DNIU 7.09.2015 r.
ETAP 1
– zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Francuskiej
ETAP 2 –komunikacja dowozowa na mecz
ETAP 3 – ewentualne wyłączenie ruchu w al. Zielenieckiej, na moście Poniatowskiegoi ul. Sokolej po zakończeniu zawodów (komunikacja zastępcza za tramwaje)
ETAP 4
– uruchomienie komunikacji rozwozowej ze Stadionu Narodowego

 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI
W DNIU 7.09.2015 r.

Na podstawie Uchwały Nr VI/104/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26.02.2015 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 195/2015 z dnia 23.02.2015 r. posiadacze imiennych dokumentów wstępu na mecz (tj. biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA) są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie (autobusami operatorów realizujących przewozy na zlecenie Miasta, tramwajami, pociągami metra oraz pociągami SKM) w granicach 1 (pierwszej) strefy biletowej  oraz do bezpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w okresie od dnia 7.09.2015 r. od godz. 06:00 do dnia 8.09.2015 r. do godz. 1:00.

Ponadto posiadacze ww. dokumentów wstępu na mecz są uprawnieni do bezpłatnego przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich na zasadach opisanych powyżej.

 

PARKINGI P+R

W związku z uprawnieniami posiadaczy dokumentów wstępu na mecz do bezpłatnego korzystania z parkingów P+R na wszystkich parkingach P+R należy umożliwić swobodny wjazd i wyjazd do/z parkingów od dnia 7.09.2015 r. od godz. 06:00 do dnia 8.09.2015 r. do godz. 1:00

 

AUTOBUSY

1) W przypadku braku możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowania Zamoyskiego / Sokolaw dniu 7.09.2015 r. od godz. 17:00 do  końca kursowania autobusy będą skierowane na trasy objazdowe:

125
w kierunku pl. Hallera:
MIĘDZYLESIE
– … – Zamoyskiego – Targowa – Ratuszowa – … – PL.HALLERA,
w kierunku Międzylesie:
PL.HALLERA – … – Cyryla i Metodego – Targowa – Zamoyskiego – … – MIĘDZYLESIE

135
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – … – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności – … –PL.HALLERA,

202
w kierunku Metro Stadion Narodowy:
GOCŁAWEK WSCHODNI
– … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 12
w kierunku Gocławek Wschodni:

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 12 – Kijowska – Targowa
– Zamoyskiego – … – GOCŁAWEK WSCHODNI.
Odjazdy z tymczasowego krańca DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) będą realizowane zgodnie z czasem odjazdu z przystanku METRO STADION NARODOWY podanym w rozkładzie jazdy.

502, 514
w kierunku Metro Stadion Narodowy:
STARA MIŁOSNA/ WOLA GRZYBOWSKA
– … – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – MARIENSZTAT 01,
w kierunku Stara Miłosna/ Wola Grzybowska:
MARIENSZTAT 01 – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Karowa – Dobra – Tamka – most Świętokrzyski
–Wybrzeże Szczecińskie – … -STARA MIŁOSNA/ WOLA GRZYBOWSKA.

Odjazdy z tymczasowego krańca MARIENSZTAT będą przyspieszone o 6 min. w stosunku do czasu odjazdu podanego w rozkładzie jazdy z przystanku METRO STADION NARODOWY.

 

2) w dniu 7.09.2015 r. od godz. 17:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej:

a) w związku z wyznaczeniem  przejścia dla pieszych przez północną jezdnię
al. Waszyngtona na wysokości przystanku RONDO WASZYNGTONA 01
(w kierunku mostu Poniatowskiego) ww. przystanek ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51 funkcjonuje na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek RONDO WASZYNGTONA 01,

b) zmieniony zostaje charakter przystanków  WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 z warunkowych na stałe. Przystanki obowiązywały będą jako stałe dla wszystkichkursujących ul. Wybrzeże Szczecińskie linii autobusowych.

 

 

ETAP 1 – zamknięcie dla ruchu ul. Francuskiej
(w dniu 7.09.2015 r. od godz. 17:00 do godz. ok. 20:45)

AUTOBUSY

W godzinach od 17:00 do godz. ok. 20:45 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla ruchu kołowego (z wyłączeniem ruchu autobusów oraz pojazdów posiadających specjalny identyfikator). Na ul. Francuskiej planowane jest wyłączenie ruchu autobusów w obu kierunkach, na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców (na części ul. Francuskiej będzie dopuszczony ruch indywidualny pojazdów z identyfikatorami). W związku z zamknięciem ul. Francuskiej, autobusy linii 117 i 146 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

117
w obu kierunkach:
GOCŁAW – … – Paryska – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – al. Poniatowskiego – … – DW. CENTRALNY

146
w obu kierunkach:
FALENICA
– … – Paryska – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – … –DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)

Na trasach objazdowych linii 117 i 146 w tym etapie wszystkie napotkane przystanki obowiązują jako stałe.

Zawieszone zostaje funkcjonowania przystanków:
– FRANCUSKA 01 i 02,
– PL. PRZYMIERZA 02.

Uruchomiony zostaje przystanek:
– STACJA KRWIODAWSTWA 56 – zlokalizowany na ul. Zwycięzców
(za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ul. Francuskiej). Przystanek obowiązuje w tym etapie jako stały dla linii 117 i 146,

Wznowione zostaje funkcjonowanie przystanku:
– PL.PRZYMIERZA 04 – zlokalizowanego na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem
z ul. Francuską, w kierunku ul. Saskiej). Przystanek obowiązuje w tym etapie jako stały dla linii 117 i 146.

 

ETAP 2 – dowóz na mecz
(w dniu 7.09.2015 r. do godz. ok. 20:45)

KOLEJ

Do czasu rozpoczęcia meczu o godz. 20:45 pociągi KM: 1, 2, 3, 7 i 8 oraz SKM: S1 i S2 w kierunku stacji WARSZAWA STADION będą kursowały z częstotliwością 5- 8 min.

 

ETAP 3 – ewentualne wyłączenie ruchu w al. Zielenieckiej,
na moście Poniatowskiego oraz w ul. Sokolej
po zakończeniu meczu

Na ok. 15 min. przed zakończeniem meczu w dniu 7.09.2015 r. (godzina i decyzja o wprowadzeniu etapu 3 zależy od Policji) może nastąpić zamknięcie dla ruchu niżej wymienionych ciągów:
– ciągu al. Zielenieckiej: całkowite wyłączenie ruchu kołowego i tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Zamoyskiego,
ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego-
al. Waszyngtona
: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do skrzyżowania al. Waszyngtona z ul. Saską,
ciąg Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego –
al. Waszyngtona
: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Wiatraczna,
ul. Sokolej w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Stadion.

W przypadku zamknięcia ww. ciągów komunikacyjnych na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 73 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 141, 146, 147, 151, 158, 166, 182, 188, 202, 411, 502, 507, 509, 514, 517,520, 521, 523, 525, N02, N22, N24, N25 i N72.

 

TRAMWAJE

1) Od godz. 21:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej wznowione zostaje funkcjonowanie przystanku AL.ZIELENIECKA 71.

Podane poniżej tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe:

7
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Grójecka – Towarowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa – Kijowska – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

9
po stronie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,
po stronie Pragi:

GOCŁAWEK
– … – Grochowska – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

22
PIASKI
– … – Okopowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa – Zamoyskiego – … – WIATRACZNA

24
po stronie Śródmieścia:
KOŁO
– … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK
– … – Grochowska – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

73
w kierunku Nowe Bemowo:
BANACHA
– … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,
w kierunku Banacha:

NOWE BEMOWO
– … – Targowa – Grochowska – GOCŁAWEK.

 

AUTOBUSY

Autobusy zostaną skierowane na niżej podane trasy objazdowe:

102
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA
– … – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – … – MŁYNÓW.

111
w kierunku Esperanto:
GOCŁAW
– … – Międzynarodowa –Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska –Nowy Świat – … – ESPERANTO,
w kierunku Gocław:

ESPERANTO
– … – rondo de Gaulle’a – Nowy Swiat – zawrotka na pl. Trzech Krzyży – Książęca – Kruczkowskiego – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców –Międzynarodowa – … – GOCŁAW.

117
w kierunku Dw. Centralny:
GOCŁAW
– … – Paryska – Zwycięzców (pod nadzorem i po uzgodnieniu z WRD)- Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – DW. CENTRALNY
w kierunku Gocław:
DW. CENTRALNY – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – zawrotka na pl. Trzech Krzyży – Książęca – Kruczkowskiego – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Paryska – … – GOCŁAW

123
w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska):
DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)
– … – Targowa –Grochowska- Międzyborska –
al. Waszyngtona –
Saska – … – DW.WSCHODNI (LUBELSKA),
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):

DW. WSCHODNI (LUBELSKA)
– … – Saska –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Targowa – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

125
W przypadku braku możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowania Zamoyskiego/ Sokola autobusy będą kierowane na trasę objazdową:
w kierunku pl. Hallera:
MIĘDZYLESIE – … – Zamoyskiego – Targowa – Ratuszowa – … – PL.HALLERA,
w kierunku Międzylesie:

PL.HALLERA
– … – Cyryla i Metodego – Targowa – Zamoyskiego – … – MIĘDZYLESIE

135
W przypadku braku możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowania Zamoyskiego/ Sokola autobusy będą kierowane na trasę objazdową:
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – … – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności – … –PL.HALLERA

138
w kierunku Bokserska:
ZAJEZDNIA UTRATA – … – Ząbkowska –Targowa – zawrotka na ul. Targowej – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra- Solec – Ludna – Wioślarska – … – BOKSERSKA,
w kierunku Zajezdnia Utrata:
BOKSERSKA – … – Wioślarska –Ludna – Solec – Dobra – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Ząbkowska – … – ZAJEZDNIA UTRATA.

141
w kierunku P+R Al. Krakowska:
WITOLIN
– … – Wał Miedzeszyński –Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Solec – Ludna –Wioślarska – … – P+R AL.KRAKOWSKA,
w kierunku Witolin:

P+R AL. KRAKOWSKA
– … – Wioślarska – Ludna – Solec – Dobra – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński – … – WITOLIN,

146
w kierunku Falenica:
DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)
– … – Targowa –Grochowska – Międzyborska –
al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców –
Paryska – … – FALENICA,
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):

FALENICA – … – Paryska – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Targowa – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

147
w kierunku Motylkowa:

DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – Targowa –Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska – … – MOTYLKOWA,
w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska):

MOTYLKOWA – … – Saska –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Targowa – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA),

151, 411, 520, 525
w kierunku Centrum, Znana, Dw. Centralny:
RECHNIEWSKIEGO / STARA MIŁOSNA / MARYSIN / MIĘDZYLESIE – … – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – … –  CENTRUM / ZNANA / DW.CENTRALNY
w kierunku Rechniewskiego, Stara Miłosna, Marysin, Międzylesie:
CENTRUM / ZNANA/ DW.CENTRALNY – … – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – zawrotka na pl. Trzech Krzyży – Książęca – Kruczkowskiego – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie– Wał Miedzeszyński – … – RECHNIEWSKIEGO/ STARA MIŁOSNA/ MARYSIN/ MIĘDZYLESIE

158, 521
w kierunku CH Reduta, Szczęśliwice, Centrum:
WITOLIN / FALENICA
– … – al. Waszyngtona –Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – … –  CH REDUTA / SZCZĘŚLIWICE
w kierunku Witolin, Falenica:
CH REDUTA/ SZCZĘŚLIWICE
– … – Al. Jerozolimskie –Nowy Świat – zawrotka na pl. Trzech Krzyży – Książęca – Kruczkowskiego – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska –
al. Waszyngtona – … – WITOLIN / FALENICA.

166
w kierunku Os. Kabaty:
PL.HALLERA – … – Targowa – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Solec – Ludna – … – OS. KABATY,

w kierunku Pl. Hallera:

OS. KABATY – … – Ludna –Solec – Dobra – Tamka – most Świętokrzyski –Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Targowa – … – PL.HALLERA.

182, 188, 523
w kierunku Dw. Zachodni, Lotnisko Chopina, Stare Bemowo:
WITOLIN / GOCŁAWEK WSCHODNI/ PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA
– … – Wał Miedzeszyński  –Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra- Solec – Ludna – Wioślarska – … – DW.ZACHODNI/ LOTNISKO CHOPINA / STARE BEMOWO
w kierunku Witolin, Gocławek Wschodni, PKP Olszynka Grochowska:

DW.ZACHODNI/ LOTNISKO CHOPINA/ STARE BEMOWO
– … – Wioślarska – Ludna – Solec – Dobra – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński – … – WITOLIN / GOCŁAWEK WSCHODNI / PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA.

202
W przypadku braku możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowania Zamoyskiego/ Sokola autobusy będą kierowane na trasę objazdową:w kierunku Metro Stadion Narodowy:
GOCŁAWEK WSCHODNI
– … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 12
w kierunku Gocławek Wschodni:

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 12 – Kijowska – Targowa
– Zamoyskiego – … – GOCŁAWEK WSCHODNI.

Odjazdy z tymczasowego krańca DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) będą realizowane zgodnie z czasem odjazdu z przystanku METRO STADION NARODOWY podanym w rozkładzie jazdy.

 

W przypadku przystanków, które zlokalizowane są w swoim bliskim sąsiedztwie w obrębie jednego zespołu przystankowego, linie powinny się zatrzymywać tylko raz w danym kierunku (w miarę możliwości na przystankach linii kursujących w podobnych relacjach).

Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg zasad:
– jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej,
– jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane,

oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania, z uwzględnieniem poniższych uwag dotyczących funkcjonowania przystanków.

 

Od czasu wyłączenia ruchu w al. Zielenieckiej i ewentualnie na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

a) uruchomione zostają przystanki obowiązujące jako stałe dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe:
MUZEUM NARODOWE 53 – zlokalizowany w ul. Nowy Świat (po skręciez Al. Jerozolimskich, w kierunku pl. Trzech Krzyży),
STACJA KRWIODAWSTWA 56 – zlokalizowany na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ul. Francuskiej),

b) wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków obowiązujących jako stałe dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe:
KATOWICKA 01 – zlokalizowany na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniemz ul. Francuską, w kierunku ul. Wał Miedzeszyński),
– PL.PRZYMIERZA 04
– zlokalizowany na ul. Zwycięzców (za skrzyżowaniem
z ul. Francuską, w kierunku ul. Saskiej).

c) w czasie obowiązywania etapu 3 i 4 dla linii autobusowych kursujących
al. Waszyngtona na odcinku od skrzyżowania Saska/ al. Waszyngtona do ronda Wiatraczna wprowadza się obowiązek zatrzymywania na wszystkich napotkanych przystankach, w tym również przystankach tymczasowych w rejonie skrzyżowania Saska / al. Waszyngtona tj. ADAMPOLSKA 51 i BEREZYŃSKA 52 (dotyczy linii 102, 123, 146, 147, 158, 509, 521, N02, N24 i Z).

d) uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyśpieszonychskierowanych na trasy objazdowe:
– PL.STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504, 517 i 521,
– KRUCZA 01 i 02 – dla linii 507, 517, 520, 521 i 525,
– ADAMPOLSKA 01 i 02
– dla linii 509 i 521.

 

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE
W ALEJACH JEROZOLIMSKICH i NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich uruchomiona zostaje linia autobusowa Z kursująca na trasie:

Z
w kierunku Wiatraczna:
PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – zawrotka na pl. Trzech Krzyży – Książęca – Kruczkowskiego – Tamka– most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.

w kierunku pl. Zawiszy:
WIATRACZNA 03 – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika- Świętokrzyska – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – PL.ZAWISZY 03

W autobusach linii Z obowiązywała będzie taryfa ZTM.

ETAP 4 – uruchomienie komunikacji rozwozowej
po zakończeniu meczu

 W celu ułatwienia powrotu ze Stadionu Narodowego w dniu 7.09.2015 r. po zakończeniu meczu uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

TRAMWAJE

6
w kierunku Gocławek:

AL. ZIELENIECKA 06
– Zamoyskiego –  …  – GOCŁAWEK 06

26
w kierunku Os. Górczewska:

AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa –  …  – OS. GÓRCZEWSKA 13

AUTOBUSY

509
w kierunku Nowodwory:
AL.ZIELENIECKA 02
Zamoyskiego … – NOWODWORY 12,
w kierunku Gocław:
ADAMPOLSKA 51
Saska – … – GOCŁAW 03.

903
AL. ZIELENIECKA 03
– Zamoyskiego –  Targowa – al. Solidarności – Radzymińska-– Młodzieńcza – Kondratowicza – Chodecka  – BRÓDNO-PODGRODZIE 07.

904
BEREZYŃSKA 52
– al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych – RONDO WIATRACZNA 09.

Kursowanie linii 903 i 904 oraz dodatkowych kursów linii 509 odbywać się będzie na podstawie dyspozycji służb Nadzoru Ruchu (dotyczy to również zakończenia kursowania).

 

Od czasu uruchomienia do czasu zakończenia akcji rozwozowej w dniu 7.09.2015 r.uruchomione zostają przystanki:

ADAMPOLSKA 51 – zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem
z al. Waszyngtona, w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie jako „dla wsiadających” dla dodatkowych kursów na linii 509 oraz jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe (102, 123, 146, 147, 158, 509, 521, N02, N24 i Z),

BEREZYŃSKA 52– zlokalizowany na al. Waszyngtona ok. 50 m za skrzyżowaniem z ul. Saską, w kierunku ronda Wiatraczna. Przystanek obowiązywał będzie jako „dla wsiadających” dla linii 904 oraz jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe (102, 123, 146, 147, 158, 509, 521, N02, N24 i Z).

Ponadto uruchomiony zostanie tylko dla linii 509 obowiązujący jako stały przystanek:
– PL. HALLERA 02.

 

METRO
Ponadto od czasu planowanego zakończenia meczu (na godz. 22:30)
do zakończenia akcji rozwozowej na linii M1
należy zapewnić kursowanie pociągów metra z częstotliwością 5 min., natomiast na linii M2 z częstotliwością 3 min.

KOLEJ
W celu zapewnienia właściwej obsługi odwozu po meczu pociągami z przystanku kolejowego WARSZAWA STADION, wprowadzono korekty rozkładu jazdy pociągów oraz uruchomiono dodatkowe pociągi SKM i KM, które pozwolą zapewnić odpowiednią częstotliwość kursowania (średnio co ok. 5 -8 minut).

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.