Metro, które nie powstało. Stare, zalane tunele metra na Pradze [WIDEO]

Zamysł by Warszawę sko­mu­ni­ko­wać pod­ziem­ną kolej­ką nie jest nowy – pierw­szą uchwa­łę o budo­wie metra pod­ję­to w 1925 roku.W wyni­ku dzia­łań wojen­nych pra­ce zosta­ły prze­rwa­ne. Po woj­nie na począt­ku lat 50. po pra­skiej stro­nie zaczę­to drą­żyć tune­le metra, jed­nak w 1957 r. pra­ce wstrzy­ma­no, a tune­le zala­no wodą. Jak wyglą­da­ją tune­le dziś? Zobaczcie sami!


Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.