Mężczyzna skoczył z wiaduktu Trasy Katowickiej. Ruch wstrzymany

Na Trasie Katowickiej doszło do pró­by samo­bój­czej. Strażacy roz­sta­wi­li sko­ko­chron, ale męż­czy­zna sko­czył z dru­giej stro­ny wia­duk­tu. Trwa akcja reanimacyjna.

Ruch na Trasie Katowickiej z Warszawy do Katowic jest cał­ko­wi­cie wstrzy­ma­ny. Na miej­scu jest straż pożar­na, pogo­to­wie i poli­cja. Jeżeli wybie­ra­cie się w rejon Katowic na popu­lar­nej „Gierkówce” cze­ka­ją Was utrud­nie­nia przed wjaz­dem do mia­sta. Musicie omi­nąć tra­sę na wyso­ko­ści Rudy Śląskiej.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.