Miasto zapłaci Ci część czynszu. Dodatek mieszkaniowy dla większej liczby osób

Dzięki wzrostowi progów dochodowych uprawniających do otrzymania dodatku mieszkaniowego, od marca br. świadczenie to będzie przysługiwać szerszej grupie osób. Ponadto wiele rodzin, które straciły dodatek w 2023 roku ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, będzie mogło ponownie o niego wystąpić.

Fot. Pixabay

Zgodnie z nowymi wytycznymi, próg dochodowy uprawniający do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy wzrósł do:

  • 2 863,39 zł dla gospodarstw wieloosobowych
  • 2 147,54 zł dla gospodarstw jednoosobowych

Podwyżka wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku do kwoty 7 155,48 zł.

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów gospodarstwa domowego, wydatków na utrzymanie mieszkania oraz stawek czynszów w zasobach gminnych. Obecnie świadczenie to wynosi średnio od 250 do 380 zł miesięcznie.

Aby otrzymać dodatek, należy spełniać kryteria dochodowe, posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz nie przekraczać określonych norm metrażowych. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w ośrodkach pomocy społecznej lub urzędach gmin.

Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy, ale można się o niego ubiegać wielokrotnie. Stanowi istotne wsparcie dla rodzin o niskich dochodach, gdyż jest zwolniony z podatku dochodowego.

Dzięki podwyżce progów dochodowych uprawnionych do świadczenia będzie więcej gospodarstw domowych. Podniesienie limitów pozwoli niektórym odzyskać dodatek utracony rok wcześniej z powodu nieznacznego przekroczenia kryterium.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]