Miażdżące wyniki kontroli Galerii Północnej: centrum budowane przez nielegalnych pracowników ze wschodu, nieprzestrzeganie BHP

Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna przy wsparciu policji przeprowadziły sprawdzanie legalności zatrudnienia na terenie woj. Mazowieckiego. Okazuje się, że kontrola w Galerii Północnej była jedną z najbardziej szokujących.

Fot. Łukasz / Warszawa w Pigułce

 

Inspektorzy sprawdzili 77 cudzoziemców, z których 68 pracowało na budowie. 9 z nich (w tym jedna osoba nieletnia) przebywało na wizie turystycznej, 9 kolejnych nie było zatrudnionych w żadnej z firm budowlanych, a 4 były w Polsce całkowicie nielegalnie. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i zostaną wydalone z kraju.

To jednak nie wszystko. Kontrola wykazała też nadużycia w zakresie bezpieczeństwa pracy. W wielu przypadkach nie stosowano zabezpieczenia oczu, uszu czy dróg oddechowych i nie zakładano hełmów. Nie było też balustrad ochronnych na rusztowaniach i zabezpieczenia przed przypadkowym przesunięciem konstrukcji rusztowania.

To jednak nie jedyna kontrola prowadzona na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Kontrola objęła bowiem 14 innych podmiotów w których pracowało 41 cudzoziemców.

 

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]