Miodowa przejdzie poważne zmiany, a potem… wprowadzą strefę tempo 30

Konsultacje w sprawie remontu odbyły się w sierpniu i wrześniu tego roku. W ramach konsultacji zorganizowaliśmy spotkania i spacery wzdłuż Miodowej, zaprosiliśmy do zabrania głosu także przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji zlokalizowanych wzdłuż ulicy.

Fot. ZDM

Fot. ZDM

Do wyboru były dwa warianty zmian. Jeden z nich zakładał niewielkie zmiany, porządkujące organizację ruchu i podnoszące jakość przestrzeni. Drugi kładł większy nacisk na historyczną rangę ul. Miodowej, tak by ulica ta była nie tylko korytarzem transportowym, ale nawiązywała do Krakowskiego Przedmieścia. Uwagi składane przez mieszkańców i instytucje (w konsultacje aktywnie zaangażowało się łącznie ok. 150 osób) były podzielone – jednak więcej głosów opowiadało się za drugim wariantem. Dlatego zespół pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy Jacka Wojciechowicza, przy udziale dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji, Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy, naczelnika Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej oraz zastępcy Stołecznego Konserwatora Zabytków, po rozpatrzeniu wszystkich uwag, zarekomendował właśnie ten wariant do realizacji.

Miodowa będzie elegancka

To oznacza, że ul. Miodowa znacznie się zmieni. Po remoncie jezdnia będzie miała 6-6,5 m szerokości (dwa pasy ruchu po 3-3,25 m szerokości). Zlikwidowane zostaną pasy rowerowe, ruch rowerowy będzie się odbywał na jezdni. Miejsca postojowe będą wyznaczone w zatokach postojowych w poziomie jezdni. Ich liczba w stosunku do obecnej będzie porównywalna. Chodniki zostaną poszerzone do minimum 3 metrów.

Ul. Miodowa zostanie objęta strefą ograniczenia prędkości do 30 km/h. Ograniczenie prędkości wiąże się z wprowadzeniem fizycznych środków uspokojenia ruchu – zwężonych pasów ruchu i wyniesionych do poziomu chodnika tarcz skrzyżowań z ul. Schillera oraz ul. Kapitulną i Kapucyńską. Na wszystkich skrzyżowaniach zachowana będzie możliwość swobodnego przekraczania jezdni pieszo. Niepotrzebna stanie się sygnalizacja świetlna na wysokości ul. Kapitulnej. Rozwiązania projektowe w tym miejscu (a także na całej ulicy) będziemy uzgadniać z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnia chodników będzie wykonana z kamienia, nawiązującego do tego zastosowanego na Krakowskim Przedmieściu. Kamień pojawi się też prawdopodobnie na jezdni – jednak możliwość wykorzystania takiego materiału oraz sposób jego ułożenia rozstrzygnie analiza, która zbada m. in. wytrzymałość na nacisk (szczególnie przy dużym ruchu autobusów), hałas i drgania. Latarnie na całej ulicy zostaną wymienione na stylizowane „pastorały” (dokładny model zostanie ustalony w wytycznych konserwatorskich). Przewidziano wprowadzenie zieleni ulicznej nieprzesłaniającej zabytkowych obiektów, a także małej architektury: m. in. ławek i stojaków rowerowych.

Zmiany organizacji ruchu obejmą nie tylko Miodową, ale także sąsiednie ulice: Długą, Kilińskiego, Podwale, Schillera i Kapitulną. Odwrócony zostanie kierunek ruchu na ul. Podwale i ul. Kilińskiego. Planujemy także eksperymentalne rozwiązanie – ograniczenie parkowania na tych ulicach do 2 godzin (nie dotyczy posiadaczy abonamentów). Wymusi to większą rotację parkujących pojazdów, co może pomóc mieszkańcom znaleźć wolne miejsce.

Zmiany obejmą także pl. Krasińskich – przewidziano tam wyznaczenie pasów rowerowych (wraz ze zmianą nawierzchni) oraz remont istniejącej nawierzchni na pozostałej części jezdni. Zlikwidowana zostanie zatoka autobusowa w kierunku centrum. Powstanie nowe przejście dla pieszych oraz wydzielone lewoskręty w ul. Długą i ul. Świętojerską.

Co dalej?

Te założenia to na razie tylko koncepcja, która będzie stanowić podstawę do opracowania szczegółowej dokumentacji budowlanej – przetarg na jej wykonawcę planujemy ogłosić jeszcze w tym roku. Należy pamiętać, że rozwiązania zawarte w koncepcji są jedynie rekomendacją i mogą ulec zmianie w wyniku uzgodnień projektu. Decyzja o ostatecznej organizacji ruch należy do Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy, zaś kwestie związane z wyglądem ulicy oraz zastosowanymi materiałami – do Stołecznego Konserwatora Zabytków i Wydziału Estetyki. Ponieważ ww. jednostki uczestniczyły w procesie konsultacji, ewentualne zmiany na etapie uzgodnień nie powinny odbiegać od ustaleń wynikających z konsultacji społecznych. Ułożenie nawierzchni kamiennej zostanie poprzedzone ekspertyzą oceniającą możliwości i skutki zastosowania takiej nawierzchni, zaś konstrukcja wyniesienia skrzyżowań zostanie dostosowana do ruchu komunikacji miejskiej.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.