Mnóstwo sprzętu wojskowego na torach. Warszawiacy się obawiają i pytają o przyczynę [WIDEO]

Czołgi Leopardy 2A5 i arty­le­ria rakie­to­wa WR040 Langusta w ogrom­nej ilo­ści jecha­ły po torach mostu kole­jo­we­go i dalej przez Wolę. Niepokoiło to miesz­kań­ców, któ­rzy oba­wia­ją się, że coś może nam grozić.

Nie ma powo­dów do obaw. Jak dowie­dzie­li­śmy się część arty­le­rii rakie­to­wej Langusta zosta­ła wysła­na na Łotwę. 11 Mazurski Pułk Artylerii przy­go­to­wy­wał się tam będzie do ćwi­czeń mię­dzy­na­ro­do­wych CERTEX, któ­ra odbę­dą się wraz z gru­pą bojo­wą NATO.

Pozostałe WR040 oraz czoł­gi Leopard będą prze­trans­por­to­wa­ne na defi­la­dę. Ta odbę­dzie się 15 sierp­nia w Święto Wojska Polskiego w Warszawie.

Dziękujemy Grzegorzewi Gregorowi za moż­li­wość umiesz­cze­nia filmu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.