Most Poniatowskiego będzie miał windy

„Most i wiadukt Poniatowskiego będzie bardziej dostępny. Prezentujemy koncepcję budowy wind, które ułatwią poruszanie się pieszym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne” – pisze ZDM.

Most Poniatowskiego. Fot. ZDM

Most Poniatowskiego. Fot. ZDM

Most Poniatowskiego to niestety jeden z najtrudniej dostępnych dla pieszych warszawskich mostów. Na całej długości mostu i wiaduktu nie ma ani jednej windy lub pochylni, przez co przystanki autobusowe i tramwajowe nad Wisłostradą są całkowicie niedostępne dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami. W związku z licznymi prośbami mieszkańców o budowę wind, Rada Warszawy zadecydowała o wpisaniu takiego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta, a na budowę przeznaczono 3 mln zł. Następnym krokiem było sporządzenie koncepcji lokalizacji wind. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich wykonała ją firma YLE Inżynierowie.

Dla rejonu przyczółku wiaduktu (w pobliżu Muzeum Wojska Polskiego) zaproponowano 4 warianty:

Wariant 1. Zakłada budowę dwóch wind po obu stronach wiaduktu, w bezpośrednim sąsiedztwie wieżyc wieńczących przyczółek. Windy umożliwiają dostanie się z poziomu terenu na poziom galerii pod wiaduktem, która prowadzi do dworca PKP Powiśle oraz na poziom chodnika zlokalizowanego na wiadukcie. W tym wariancie konieczne będzie dobudowanie pomostów łączących szyby wind z chodnikiem na wiadukcie oraz modyfikacja położenia elementów instalacji elektrycznej w gruncie. Konieczna może być też modyfikacja elementów kanalizacji od południowej strony wiaduktu.

Wariant 2. Zakłada budowę jednej windy od południowej strony wiaduktu w bezpośrednim sąsiedztwie wieżycy wieńczącej przyczółek. Tak samo jak w wariancie 1. winda umożliwia dostanie się z poziomu terenu na poziom galerii pod wiaduktem, która prowadzi do stacji PKP Powiśle oraz na poziom chodnika zlokalizowanego na wiadukcie. Wariant zakłada też umieszczenie podnośnika przyschodowego zlokalizowanego przy schodach w stacji PKP. W tym wariancie konieczne będzie dobudowanie pomostu łączącego szyb windy z chodnikiem na wiadukcie oraz modyfikacja elementów instalacji elektrycznej i kanalizacji.

Wariant 3. Zakłada budowę jednej windy od południowej strony wiaduktu wewnątrz wieżycy wieńczącej przyczółek. Tak jak w wariancie 2. zakłada umieszczenie podnośnika przyschodowego zlokalizowanego przy schodach w dworcu PKP. W tym przypadku konieczne jest gruntowne przebudowanie wnętrza wieżycy i komunikacji wewnątrz niej.

Wariant 4. Zakłada budowę dwóch wind wewnątrz wieżyc. W tym przypadku po stronie północnej projektowana winda koliduje ze schodami, więc jej budowa wiąże się z likwidacją schodów. Zakłada się przy tym, że pozostają do wykorzystania schody równoległe do tych w wieżycy umieszczone w bryle budynku przystanku PKP Powiśle. Druga winda po stronie południowej projektowana jest w obrębie wieżycy.

Wybór rozwiązania w tym rejonie będzie uzależniony od uzgodnienia z PKP w związku z planowanymi robotami przy przebudowie stacji PKP Powiśle.

Rejon ulicy Solec:

Wariant 1. Zakłada budowę wind po obu stronach wiaduktu, po wschodniej stronie ul. Solec. W tej wersji projektowane szyby wind wychodzą na powierzchnię w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych. Rozwiązanie to wymaga ingerencji w konstrukcję wiaduktu, jednak dzięki swojemu ulokowaniu ukryje się w obrysie bryły architektonicznej obiektu i nie zaburzy jego spójności, istniejących ciągów pieszych na poziomie gruntu ani istniejących ciągów pieszych na poziomie wiaduktu.

Wariant 2. Zakłada budowę wind po obu stronach wiaduktu, po zachodniej stronie ul. Solec. W tym wariancie projektowane szyby wind przylegają do krawędzi wiaduktu, bez konieczności znacznej ingerencji w jego konstrukcję. Wariant wymaga dobudowania fragmentu chodnika po obu stronach wiaduktu, kosztem istniejących miejsc parkingowych.

Wariant 3. Zakłada budowę wind po obu stronach wiaduktu po wschodniej stronie ul. Solec wewnątrz wieżyc przylegających do wiaduktu. W tej wersji projektowane szyby wind także wychodzą na powierzchnię w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych. Rozwiązanie to wymaga znacznej ingerencji w konstrukcję wieżyc oraz znajdujące się w ich parterze lokale usługowe.

Rejon Wisłostrady:

Wariant 1. Zakłada budowę pochylni, która połączy ze sobą kładkę prowadzącą na bulwary nad Wisłą z poziomem mostu. Do tego powstaną 3 windy – 2 prowadzące na przystanki tramwajowe i jedna przy północnym wyjściu z tunelu prowadzącego na te przystanki.

Wariant 2. Zakłada budowę 4 wind – 2 prowadzące na przystanki tramwajowe i 2 przy wyjściach z tunelu prowadzącego na te przystanki. Dodatkowo powstanie pochylnia, która połączy ze sobą poziomy tunelu pod przystankami tramwajowymi.

Wariant 3. Zakłada budowę przejścia dla pieszych przez jezdnie oraz torowisko na powierzchni wiaduktu, a także pochylni, która połączy ze sobą kładkę prowadzącą na bulwary nad Wisłą z poziomem mostu. Projektowane przejście dla pieszych znalazłoby się po wschodniej stronie przystanków tramwajowych.

Wariant 4. Zakłada budowę przejścia dla pieszych przez jezdnie oraz torowisko na powierzchni wiaduktu, a także pochylni, która połączy ze sobą kładkę prowadzącą na bulwary nad Wisłą z poziomem mostu. W odróżnieniu od wariantu 3. projektowane przejście dla pieszych znalazłoby się po zachodniej stronie przystanków tramwajowych.

Co dokładnie i gdzie?

Celem opracowania było wskazania najbardziej optymalnej lokalizacji wind, przy jak najmniejszej ingerencji w istniejącą zabytkową konstrukcję obiektu, jej formę architektoniczną oraz sieć instalacji podziemnych. Gotowa koncepcja zawiera łącznie 11 wariantów dla trzech lokalizacji, wraz z kosztorysami. Na podstawie jednego z wybranych wariantów możliwe będzie opracowanie szczegółowej dokumentacji budowlanej. Budowa pierwszych wind jest zaplanowana na 2017 r. Prace będą skoordynowane z działaniami prowadzonymi przez PKP w ramach modernizacji linii średnicowej.

Jako że wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, chcemy przedstawioną koncepcję omówić na specjalnie zorganizowanym spotkaniu informacyjnym. Odbędzie się ono we wtorek 28 czerwca w godzinach 17-19 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, sala nr 27. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli miejskich instytucji, PKP a także mieszkańców i organizacje społeczne zaangażowane w działania na rzecz niwelowania barier architektonicznych. Miejsce spotkania jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c