Nagrali genialny kawałek, by upamiętnić Powstanie. „To, co przeżyli, to Ty nie przeżyjesz nigdy” [WIDEO]

Grupa zna­jo­mych pod prze­wod­nic­twem Tadeusza Nalepy zna­ne­go, jako „Warszawski Dresik”, nagra­li genial­ny hip-hopo­wy kawa­łek upa­mięt­nia­ją­cy Powstanie.


„Pomysł jest mój i moje­go Warszawskiego Dresika oraz przy­ja­cie­la Łukasza Kamińskiego. Wykonanie mło­dych chło­pa­ków z Targówka. Zrobiliśmy to wspól­ny­mi siła­mi bo cały czas pamię­ta­my i chcie­li­by­śmy, żeby dal­sze poko­le­nia utrzy­my­wa­ły w pamię­ci jakich mie­li­śmy boha­te­rów” – mówi nam Tadeusz Nalepa.

Warszawa w Pigułce obej­mu­je ofi­cjal­ny patro­nat nad utwo­rem. Zawsze będzie­my pro­mo­wać rze­czy, któ­re upa­mięt­nia­ją waż­ne wyda­rze­nia i boha­ter­stwo pol­skiej armii podziemnej.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.