Nalot służb na Wólkę Kosowską. Milionowe podatki regulowano… niezwłocznie

Prawie 2 mln złotych w gotówce trafiło do budżetu państwa. Na poczet należnych podatków, zarekwirowano również towar o wartości blisko 1 mln złotych oraz 3 samochody. Jest to efekt działań pracowników mazowieckich organów egzekucyjnych oraz funkcjonariuszy celno-skarbowych na terenie Wólki Kosowskiej.

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Przedmiotem kontroli urzędników mazowieckiej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie byli przedsiębiorcy z terenu  Wólki Kosowskiej. W trakcie sprawdzania dokumentacji obejmującej podatek dochodowy od osób prawnych, kontrolerzy zakwestionowali część transakcji.

Co ciekawe, po przystąpieniu do zabezpieczania towaru na rzecz przyszłych należności podatkowych, sprzedawcy często inicjowali negocjacje na temat wysokości kwoty podlegającej zapłacie oraz czasu na jej dokonanie, tym samym nie kwestionując słuszności stwierdzonych nieprawidłowości.

W wielu przypadkach w przeciągu kilku godzin regulowano całość zobowiązań – nawet jeśli były to znaczące kwoty.

Dzięki sprawnym czynnościom pracowników egzekucji do Budżetu Państwa trafiło około 2 milionów złotych w przeciągu zaledwie dwóch miesięcy intensywnych kontroli w CH Wólki Kosowskiej. Ponadto, w jednym z kontrolowanych „boxów” znaleziono oryginały deklaracji podatkowych należących do podmiotów innych, niż kontrolowana spółka. Deklaracje były opatrzone pieczęciami potwierdzającymi ich złożenie do kilku urzędów skarbowych, co z pewnością nie pozostanie bez znaczenia dla kolejnych postępowań kontrolnych.

Wiodącą rolę w działaniach na terenie CH odegrały dwa urzędy skarbowe: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu oraz US w Piasecznie. Jednak zaangażowanych w wykonywanie zadań egzekucyjnych było 18 urzędów województwa mazowieckiego, w tym większość urzędów warszawskich. Nadzór nad realizacją zadań spoczywał na pracownikach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z Pionu Poboru i Egzekucji, a w szczególności Działu Nadzoru nad Zarządzaniem Zaległościami.

Należy pamiętać, że działania na terenie centrów takich jak Wólka Kosowska wiążą się ze sporym ryzykiem i zdarzeniami potencjalnie niebezpiecznymi dla wykonujących takie zadania, dlatego też nieodzowne było wsparcie funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Nie bez znaczenia jest również efekt prewencyjny wzmożonych działań kontrolnych  Krajowej Administracji Skarbowej. Powodują one bowiem, że podmioty które handlują na terenie Wólki Kosowskiej, a posiadają nieuregulowane wobec budżetu zobowiązania, przestają się ukrywać i coraz częściej składają wnioski o udzielenie zgody na ratalną spłatę zaległego podatku, wykazując przy tym posiadany majątek.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c