Nawet 10 tys. zł co miesiąc. Nowe świadczenie już w Sejmie!

Projekt obywatelski dotyczący wprowadzenia wdowiej renty trafił do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie odbyło się jego pierwsze czytanie. To ważny krok w kierunku realizacji postulatu, który od lat był przedmiotem dyskusji publicznej. Minister rodziny, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreśla znaczenie tego rozwiązania w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

Fot. Shutterstock

Czym jest wdowia renta?

Wdowia renta to nowe świadczenie, które ma umożliwić wdowom i wdowcom łączenie własnej emerytury z częścią świadczenia po zmarłym małżonku. Obecnie osoby te muszą wybierać między swoją emeryturą a rentą rodzinną, która wynosi 85% emerytury lub renty zmarłego. Nowe przepisy pozwolą na pobieranie albo własnej emerytury i 50% renty rodzinnej, albo renty rodzinnej i 50% własnej emerytury – w zależności od tego, który wariant będzie korzystniejszy finansowo.

Wdowia renta ma być dostępna dla wszystkich wdów i wdowców, niezależnie od stażu małżeńskiego. Ważne jest jedynie, aby zmarła osoba była małżonkiem ubiegającego się o świadczenie. Co istotne, z nowego rozwiązania będą mogły skorzystać także osoby, które już obecnie pobierają rentę rodzinną.

Ograniczenia i procedury

Projekt zakłada, że łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS, co obecnie wynosi około 10 600 zł. Resort rodziny planuje wprowadzić szczegółowe regulacje dotyczące tego, które świadczenia i dodatki będą wliczane do tego limitu.

Wnioski o wdowią rentę mają być składane wyłącznie przez Internet, co ma uprościć procedurę. ZUS zobowiązuje się do pomocy seniorom, którzy mogą mieć trudności z obsługą komputera.

Przykładowe wyliczenia

Redakcja „Fakt” przygotowała przykładowe wyliczenia, pokazujące, jak może wyglądać wdowia renta w praktyce:

1. Przy emeryturze własnej 1780,97 zł i emeryturze zmarłego małżonka 2500 zł, wdowia renta wyniesie 1062,50 zł, co da łącznie 2843,47 zł.
2. Dla emerytury własnej 2000 zł i emeryturze zmarłego 3000 zł, wdowia renta to 1275 zł, a łączna kwota to 3275 zł.
3. W przypadku emerytury własnej 2250 zł i emeryturze zmarłego 3500 zł, wdowia renta wyniesie 1487,50 zł, dając w sumie 3737,50 zł.

Kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?

Resort rodziny szacuje, że ZUS potrzebuje około pół roku na przygotowanie systemów informatycznych do obsługi nowego świadczenia. Planowane jest wprowadzenie wdowiej renty w modelu kroczącym: przez pierwsze pół roku wypłata wyniosłaby 15% świadczenia po zmarłym małżonku, przez drugie pół roku 20%, a dopiero po 12 miesiącach osiągnęłaby pełne 50%.

Według wstępnych szacunków, koszt reformy może wynieść około 8-10 miliardów złotych rocznie. Resort rodziny szacuje, że do wdowiej renty uprawnionych będzie około 2 miliony osób.

Wprowadzenie wdowiej renty stanowi istotną zmianę w systemie zabezpieczenia społecznego, która może znacząco poprawić sytuację finansową wielu seniorów w Polsce. Dalsze prace nad projektem będą z pewnością śledzone z uwagą przez wszystkich zainteresowanych.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]