NFZ ostrzega: Koniec z darmowym leczeniem dla tych osób. W tych sytuacjach zapłacicie sami

Dla wielu Polaków dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej jest niezwykle istotny. Warto jednak pamiętać, że prawo do darmowych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest dane raz na zawsze. Istnieją sytuacje, w których dotychczas ubezpieczone osoby mogą stracić możliwość korzystania z usług medycznych na koszt państwa.

Fot. Pixabay

Jak informuje NFZ, standardowo uprawnienia do bezpłatnego leczenia wygasają po upływie 30 dni od ustania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Ten przepis ma szczególne znaczenie dla osób, których sytuacja zawodowa ulega zmianie. Zarówno zakończenie zatrudnienia, jak i rozpoczęcie pracy u nowego pracodawcy, wiąże się z miesięcznym okresem przejściowym, w którym można korzystać z opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach.

Podobna zasada obowiązuje przedsiębiorców, którzy decydują się zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Również w tym przypadku, od momentu wyrejestrowania firmy, mają oni 30 dni na skorzystanie ze świadczeń finansowanych przez NFZ. Taki sam termin dotyczy osób przebywających na urlopach bezpłatnych.

Choć miesiąc to najczęstszy okres przejściowy, istnieją od niego pewne odstępstwa. Dłuższy czas na bezpłatne leczenie mają m.in. absolwenci różnych typów szkół. Dla osób kończących edukację ponadpodstawową lub skreślonych z listy uczniów, prawo do świadczeń obowiązuje jeszcze przez 6 miesięcy. Nieco krócej, bo przez 4 miesiące, mogą być natomiast leczone osoby, które ukończyły studia wyższe, szkoły doktorskie lub zostały wykreślone z listy studentów.

Wyjątkowe regulacje dotyczą również osób, którym zawieszono prawo do renty socjalnej. W określonych przepisami przypadkach, świadczeniobiorcy ci zachowują możliwość bezpłatnego leczenia przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego.

Co zrobić, jeśli termin uprawniający do darmowej opieki medycznej dobiegnie końca, a pacjent wciąż będzie potrzebował leczyć się na koszt NFZ? Fundusz zaleca, aby w takiej sytuacji jak najszybciej uzyskać ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu. Może to być np. zgłoszenie do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej lub zawarcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli ubezpieczenie nie zostanie przedłużone, za ewentualne świadczenia trzeba będzie zapłacić samodzielnie.

Eksperci podkreślają, że warto zawczasu poznać obowiązujące zasady i zadbać o ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia w postaci utraty prawa do bezpłatnego leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z NFZ i poprosić o wyjaśnienie przepisów w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej. Czasem bowiem diabeł tkwi w szczegółach, a precyzyjna znajomość regulacji może uchronić przed dodatkowymi kosztami i stresem związanym z organizacją opieki medycznej.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]