Nie możesz schudnąć i utrzymać wagi? To nie Twoja wina! Teraz możesz sprawdzić dlaczego tak jest zupełnie bezpłatnie!

Bada­nia na niedobo­ry komórkowe i zak­wasze­nie orga­niz­mu z moczu możesz wykon­ać w Warsza­wskiej przy­chod­ni zupełnie za dar­mo zapisy 223905092 i zbadajsie.specjalnyrabat.pl/warszawa.

Fot. Pix­abay

Masz prob­le­my gas­tryczne, nie możesz się pozbyć zbęd­nych kilo­gramów, Two­je jeli­ta dają o sobie znać, częs­to boli Cię głowa, krę­gosłup albo nie masz energii, czu­jesz ciągłe zmęcze­nie i nic Ci się nie chce?

Przy­czyną mogą być Niedobo­ry Komórkowe oraz Twój metab­o­lizm, które mogą prowadz­ić do wielu poważnych zaburzeń w naszym orga­nizmie, m.in.: NADWAGI, alergii, nietol­er­ancji pokar­mowych, częstych infekcji, prob­lemów skórnych, ner­wicy, nad­ciśnienia, cukrzy­cy, miażdży­cy, stanów zapal­nych trzust­ki, wątro­by, udarów, zawałów czy prob­lemów z tar­czy­cą i wiele innych.

Sprawdza­my niedobo­ry wit­a­min, min­er­ałów, pro­tein, koen­zymów, aminok­wasów oraz skut­ki tych niedoborów i jaki mają wpływ na Twój stan zdrowia!

Na wiz­y­cie zostanie przeprowad­zony test na niedobo­ry komórkowe i zak­wasze­nie orga­niz­mu z moczu oraz zostaną wyko­nane najważniejsze pomi­ary orga­niz­mu przy wyko­rzys­ta­niu spec­jal­nej wagi diag­nos­ty­cznej m.in. Tłuszcz trzewny, którego nad­mi­ar prowadzi do wielu poważnych chorób związanych z ukła­dem krąże­nia, miażdży­cą czy cukrzy­cą.

W trak­cie wiz­y­ty u spec­jal­isty otrzy­masz: wynik bada­nia, omówie­nie wyniku, zalece­nia żywieniowe oraz pełną kon­sul­tację.

Zadz­woń i umów się na wiz­ytę 22 390 50 92 — koniecz­na rez­erwac­ja miejsc!

zbadajsie.specjalnyrabat.pl/warszawa
Ilość badań jest ogranic­zona! Prosimy dzwonić w godz 8:00–18:00

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.